www.langminhnews.net

RẤT THÁNH TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU hay cứu vớt kẻ cậy trông

- Ước gì Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ được tôn thờ và yêu kính khắp mọi nơi!
Đó là khẩu hiệu tông đồ của Cha Jules Chevalier (1824-1907), người Pháp và là sáng lập viên 2 dòng tu “Thừa Sai Thánh Tâm” và ”Nữ tử Đức Bà Thánh Tâm”. Cha Chevalier thường nói:
- Khi THIÊN CHÚA muốn thực hiện một công trình, Ngài biến trở ngại thành phương tiện.

Cha Jules Chevalier chào đời ngày 15-3-1824 tại Richelieu, thuộc Touraine, nằm về hướng Đông Nam Paris, thủ đô nước Pháp. Gia đình Chevalier rất đạo đức nhưng không may lại rất nghèo.
Do đó, mặc dầu ngay từ niên thiếu Jules ước ao gia nhập chủng viện để có thể trở thành Linh Mục nhưng Cha Mẹ không có tiền trả chi phí cho cậu. Jules đành vâng lời thân phụ, theo học nghề nơi người thợ đóng giày. Cậu đem hết khả năng để học nghề nhưng vẫn cảm thấy lòng hướng về đời sống Linh Mục.

Mãi đến năm 17 tuổi Jules Chevalier mới thực hiện giấc mơ. Anh gia nhập tiểu chủng viện và sau đó được nhận vào đại chủng viện giáo phận Bourges, miền Trung nước Pháp. Jules yêu thích tất cả các môn học nơi chủng viện nhưng quí chuộng cách riêng môn thần học. Dần dần thầy Jules hiểu rằng chỉ có lòng tôn kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ mới có sức đánh đổ những tệ đoan trong xã hội Pháp lúc bấy giờ, đặc biệt là bác bỏ được lý thuyết sai lầm của bè phái jansénisme. Phái jansénisme rao truyền một đạo lý khe khắt, một THIÊN CHÚA nghiêm thẳng, luôn sẵn sàng ra tay trừng phạt, gieo sợ hãi trong tâm lòng tín hữu Công Giáo. Do đó, thầy Jules linh cảm đã đến lúc cần phải lớn tiếng rao giảng Tình Yêu THIÊN CHÚA, trình bày THIÊN CHÚA như Người CHA, giàu lòng thương yêu con cái loài người. THIÊN CHÚA là Tình Yêu. Thầy Jules bắt đầu chọn và sống khẩu hiệu:
- Ước gì Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ được tôn thờ và yêu kính khắp mọi nơi.

Ngày 14-6-1851, thầy Jules thụ phong Linh Mục và bắt đầu hoạt động tại giáo xứ Aubigny, trong giáo phận Bourges. Ba năm sau, Cha được chuyển về làm phó xứ Issoudun, một thành phố nằm ở miền Trung nước Pháp. Nơi đây, Cha Jules vui mừng gặp lại vị Linh Mục bạn từng sống ở Đại Chủng Viện. Đó là Cha Maugenest. Cả hai thật tâm đồng ý hiệp, nhất là trong việc sùng kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ và trong phương cách hoạt động tông đồ. Cha Maugenest tâm sự:
- Vùng này, người dân thật khô khan, không sống đạo.
Cha Chevalier trả lời ngay:
- Vậy thì chúng ta hãy dùng Issoudun làm trung tâm truyền bá lòng tôn sùng Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ!

Từ đó cả hai Linh Mục trẻ tuổi đồng chí hướng cùng nhau vạch thảo chương trình thành lập một hội dòng chuyên việc truyền bá Tình Yêu bao la của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Sau khi kế hoạch chín mùi, cả hai Cha phó Chevalier và Maugenest - với sự đồng ý của Cha Sở - đem vấn đề thành lập hội dòng đến trình bày cùng Đức Giám Mục giáo phận Bourges. Dĩ nhiên trước đó, hai Linh Mục đã thành khẩn kêu xin THIÊN CHÚA trợ giúp. Sau khi nghe trình bày, Đức Giám Mục sẵn sàng cho phép, với điều kiện hai Cha phải tự tìm ra phương tiện để xây dựng cơ sở cho hội dòng.

Nhờ một món tiền dâng cúng khá lớn, Cha Chevalier mua một căn nhà có vườn rộng chung quanh tại Issoudun. Đây là căn nhà của cộng đoàn đầu tiên của hội dòng Thừa Sai Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU. Đó là năm 1856.

Hơn 20 năm sau, dòng phát triển mạnh và các Thừa Sai Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU bắt đầu lên đường đi hoạt động tông đồ trên các nước thuộc năm châu: bắt đầu tại Tân Guinéa rồi đến Australia, Indonésia, Phi châu và Nam Mỹ.

Cũng trong thời gian này, Cha Chevalier bắt đầu nghĩ đến việc thành lập dòng nữ, hỗ trợ công việc tông đồ cho dòng nam ”Thừa Sai Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU”. Năm 1874 Cha Chevalier thành lập dòng ”Nữ tử Đức Bà Thánh Tâm”. Dòng có mục đích ”rao truyền gia sản quý báu khôn lường của Tình Yêu THIÊN CHÚA, mặc khải trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ”.

Giữa lúc cả hai hội dòng ”Thừa Sai Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU” và ”Nữ Tử Đức Bà Thánh Tâm” phát triển mạnh thì thử thách xuất hiện. Đầu năm 1907, trào lưu bài giáo sĩ lan tràn khắp nước Pháp. Cha Chevalier bị trục xuất khỏi nhà xứ. 9 tháng sau, ngày 21-10-1907, vị tông đồ của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và của Mẹ Chí Thánh Ngài, được gọi về Trời, hưởng phần vinh phúc THIÊN CHÚA hứa ban cho những tôi tớ trung tín.

Các tín hữu thương khóc Cha Jules Chevalier như thương khóc một người Cha và một vị thánh.

Ngày nay hội dòng các Thừa Sai Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU làm việc tại 38 quốc gia. Cha Jules Chevalier thật có lý khi nói với các chủng sinh đương thời rằng:
- Tôi nghĩ rằng mình có một sứ mệnh phải chu toàn.

... Kinh cầu TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Chúa Kitô nghe cho chúng con
Chúa Kitô nhậm lời chúng con
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật,
Thưa: Thương xót chúng con
(Câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã tượng sinh trong lòng Thánh Mẫu đồng trinh bởi phép Đức Chúa Thánh Thần ban xuống
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã hiệp thành một thể cùng Con Đức Chúa Trời
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất oai nghi vô cùng
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời ngự
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là ngai Chúa chí tôn vô đối
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là tòa Thiên Chúa cùng là cửa Thiên đàng
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa hằng hừng sự kính mến Chúa
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm trọn đức công bình và đức mến yêu
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất nhân lành và đầy dẫy sự ân ái
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm no mọi nhân đức
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng kính thờ tôn trọng mọi đàng
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua cai trị cùng là căn bổn lòng mọi đấng
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho tàng tích để mọi sự khôn ngoan duệ trí
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là tòa trót tính Đức Chúa Trời ngự
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đẹp lòng Đức Chúa Cha
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch tràn trề thông cho chúng con mọi ơn phước
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Thiên đàng muôn đời trông ước
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn nhục và hay thương xót vô cùng
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hằng ban bố cho kẻ khẩn cầu
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch thường sinh và căn bổn mọi đức trọn lành
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là phần đền vì tội chúng con
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải trăm bề sỉ báng
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải ngàn nỗi ưu phiền vì tội chúng con
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hằng sẵn sàng vâng theo ý Đức Chúa Cha cho đến chết
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thấu cạnh nương long
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi kẻ âu lo được nhờ mọi bề an nhàn
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống thật cùng hay làm cho chúng con được sống lại
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự bình an cùng đem chúng con lại làm lành cùng Chúa
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là lễ tiến dâng đền tội chúng con
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu vớt kẻ cậy trông
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi cậy cho kẻ mong sinh thì
Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu làm cho các Thánh vui mừng khoái lạc
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa Giêsu tha tội chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa Giêsu nhậm lời chúng con
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế
Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng con
Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng
Đáp: Xin Chúa uốn lòng chúng con nên giống như Rất Thánh Trái Tim Chúa

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng phép tắc vô cùng hằng có đời đời, xin Chúa đoái xem Trái Tim Con Chúa rất yêu dấu đã tán tụng ngợi khen, cùng phạt tạ thánh danh Chúa, cho kẻ có tội được nhờ phần rỗi. Cúi xin Chúa giảm cơn thịnh nộ mà dung thứ cho phô kẻ ấy, đang gắn bó nài xin lòng nhân lành Chúa, khỏa lấp mọi tiền khiên; cũng vì thánh danh Con Chúa là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

(”STELLA MARIS”, Septembre/1993, trang 14-15)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :