THÁNG bảy Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.
  www.langminhnews.net

  Khiêm nhường – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

  Chúng ta thường tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, phép tắc vô cùng. Khi tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, ta thường nghĩ đến một Thiên Chúa oai nghi bệ vệ, cao sang quyền thế, xa cách. Ta không nghĩ hay không dám nghĩ rằng Thiên Chúa thật rất khiêm
  www.langminhnews.net

  Thánh lễ An táng Ông Gioakim ĐINH VĂN TRỤ

  Sáng nay vào lúc 6g30 ngày 30/06/2020 cộng đoàn Giáo xứ  dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Gioakim ĐINH VĂN TRỤ thuộc họ đạo Mân côi được Chúa gọi về lúc 9g15 ngày 27/06/2020. Chủ sự Thánh lễ An táng Ông Gioakim Cha Giuse Trần Văn Hùng Chánh xứ Xuân Bắc là Cha cháu trong huyết tộc, cùng gia đình tang quyến.

  Ta thường đọc kinh Vực sâu tức Thánh vịnh 130 để cầu cho các
  www.langminhnews.net

  LỄ KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ PHAOLÔ-BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO

  Sáng ngày 29/06/2020 lúc 5g Cha Chánh xứ  dâng Thánh lễ MỪNG KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ BỔN MẠNG của Cha Chánh xứ Phaolô, BHG và Họ Đạo Phêrô. cùng hiệp dâng Thánh lễ có Thầy xứ, quí Dì, BHG, cùng cộng đoàn giáo xứ.

  Trong bài giảng: Cha Chủ sự chia sẻ về tiểu sử hai Thánh Tông Đồ
  www.langminhnews.net

  Thánh lễ Mừng Kính Thánh Maria Goretti BỔN MẠNG CA ĐOÀN THIẾU NHI

  Sáng ngày 28.06.2020  Cha Chánh xứ dâng Thánh lễ Mừng Kính Thánh Maria Goretti cầu nguyện cho Ca đoàn Thiếu nhi trong Giáo xứ nhân ngày Mừng Bổn mạng. Tham dự thánh lễ có Thầy xứ, quí Dì, các em Thiếu nhi cùng Phụ huynh các em trong ca đoàn.


  Trong bài chia sẻ: Cha Chủ sự mời gọi các em trong ca đoàn cố
  www.langminhnews.net

  GIÁO HỘI VÀ SỨ VỤ GIÁO DỤC Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  WHĐ (26.6.2020) – Đề tài được đề nghị là Giáo Hội và Sứ Vụ Giáo Dục. Nhận thấy đề tài quá rộng nên đã hỏi lại Ban tổ chức và được xác định: Giáo Hội nghĩ gì về giáo dục và cung cấp những hướng đi nào trong giáo dục? Theo đó, bài viết sẽ trình bày 3 điểm chính: (1) Những tài liệu chính thức của Giáo Hội về giáo dục; (2) Những định hướng
  www.langminhnews.net

  Công bố Chỉ nam mới về Huấn giáo

  Vatican News – Mối liên hệ chặt chẽ giữa truyền giáo và huấn giáo, sự kết hợp giữa lời loan báo đầu tiên và sự trưởng thành của đức tin, dưới ánh sáng của nền văn hóa gặp gỡ, là nét đặc thù của Chỉ nam mới về Huấn giáo do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng soạn thảo . Tài liệu cũng đề cập đến các đề tài mới như: đạo đức sinh học, giới tính và giống, chăm sóc công trình sáng tạo và án tử hình.

  Chỉ nam mới về Huấn giáo này được công bố trong cuộc họp báo vào lúc 11:30 sáng thứ Năm 25/06/2020, tại Hội trường Gioan Phaolô II của Phòng Báo chí Tòa Thánh.

  Chủ tọa cuộc họp báo là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng; cùng với Đức cha Octavio Ruiz Arenas, người Colombia, Tổng thư ký của Hội đồng; và Đức cha Franz-Peter Tebartz-van Elst, người Đức, đặc ủy về vấn đề huấn giáo thuộc hội đồng này.

  Thúc đẩy mạnh mẽ việc tái truyền giảng Tin Mừng và huấn giáo

  Kế thừa hai tài liệu đã có trước đây: “Chỉ nam Huấn giáo tổng quát” được ban hành năm 1971 và “Chỉ nam tổng quát về Huấn giáo” được ban hành năm 1997, Chỉ nam mới về Huấn giáo được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn ngày 23/03 năm nay thúc đẩy mạnh mẽ việc tái truyền giảng Tin Mừng và huấn giáo.

  Tài liệu dài hơn 300 trang, chia thành 3 phần với 12 chương, nhắc rằng mỗi người được rửa tội là môn đệ truyền giáo và kêu gọi sự dấn thân và trách nhiệm để tìm ra những ngôn ngữ mới để thông truyền đức tin.

  Phần thứ nhất, có tựa đề “Huấn giáo trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội”, nhấn mạnh đến việc đào tạo các giáo lý viên: “là giáo lý viên trước khi làm giáo lý viên.” Phần thứ hai, “Tiến trình huấn giáo”, nêu bật tầm quan trọng của gia đình như chủ thể tích cực của việc loan báo Tin Mừng và là nơi chốn tự nhiên sống đức tin. Phần thứ ba, “Huấn giáo trong các Giáo hội cụ thể”, nói về vai trò của các giáo xứ, được định nghĩa như “gương mẫu của cộng đoàn tông đồ”.

  Ba nguyên tắc cơ bản trong hoạt động huấn giáo: chứng tá, lòng thương xót và đối thoại

  Ba nguyên tắc cơ bản trong hoạt động huấn giáo của chúng ta là: chứng tá, bởi vì “Giáo hội không phát triển bằng chiêu dụ tín đồ, nhưng bằng sự hấp dẫn”; tiếp đến là lòng thương xót, huấn giáo đích thực làm cho việc loan báo đức tin trở nên đáng tin; và cuối cùng là đối thoại, sự đối thoại tự do và nhưng không, không bắt buộc nhưng được bắt đầu từ tình yêu và góp phần vào hòa bình. Theo cách này huấn giáo giúp các Kitô hữu đưa ra ý nghĩa đầy đủ cho sự hiện diện của họ.

  Các đề tài mới

  Trong số các vấn đề mới được đề cập trong Chỉ nam năm 2020 là đạo đức sinh học, giới tính và giống, chăm sóc công trình sáng tạo và án tử hình. (CSR_4816_2020)

  Hồng Thủy

  Nguồn: vaticannews.va/vi
  www.langminhnews.net

  NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐỨC KITÔ ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

  Chuẩn bị nhân sự tiếp nối công việc truyền giáo ở trần gian, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ. Tuyển chọn rồi Chúa còn đào tạo để các ngài nên những chứng nhân trung thành của Chúa. Hôm nay, Chúa nêu lên những đức tính cần thiết của người môn đệ.

  Người môn đệ của Chúa phải có tâm hồn quảng đại.

  Tiên tri Elisêô đã hào phóng đối với gia đình tiếp đón Ngài. Tiên tri
  www.langminhnews.net

  KỶ NIỆM HỘNG ÂN 10 NĂM LINH MỤC CHA PHAOLÔ ĐINH CHÂU KHÂM

  Hôm nay Ngày 23/06/2020 lúc5g trong niềm vui của ngày lễ tạ ơn Thiên Chúa vì cách đây 10 năm ngày 23/06/2010 Chúa đã thương tuyển chọn Cha Phaolô Chánh xứ của chúng ta lãnh nhận chức Linh mục. Trong tâm tình tạ ơn cộng đoàn giáo xứ  cùng với Quí Cha Đồng tế, Cha Cosma Chánh xứ Xuân Đông, Cha Martinô Nguyễn Đức Thắng
  www.langminhnews.net

  Dạy Giáo lý theo định hướng Truyền giáo

  ĐỨC TGM. GIUSE NGUYỄN NĂNG
  1. Trong việc dạy giáo lý và Kinh Thánh, cần trình bày về sứ mệnh truyền giáo “ad gentes” của Hội Thánh. Các thủ bản giáo lý cần bổ sung phần về truyền giáo nếu chưa có.

  2. Truyền giáo không những là một bộ môn chuyên biệt với những vấn đề liên quan tới truyền giáo, mà còn là một định hướng, một “tinh thần”, thẩm thấu vào mọi phần của giáo lý và Kinh Thánh. Cần làm sáng tỏ ý nghĩa truyền giáo tiềm ẩn trong các chân