www.langminhnews.net

CHA MARTINÔ TRẦN QUỐC HẬU ĐÃ VỀ NHÀ CHÚA

Như tin đã đưa, cha Martin Trần Quốc Hậu, phó xứ Trung Ngãi, bị tai nạn giao thông vào sáng qua. Ngài đã được cấp cứu tại bv Long Khánh, sau đó chuyển lên bv Thánh Tâm, Cho tới giờ phút này (3h30 sáng hôm nay, 19/11) Cha Martinô vẫn không có dấu hiệu khả quan. Vì không ảnh hưởng gì đến đầu và tim nên nhịp tim vẫn tốt. Quý cha rất lo lắng cho ngài. Ngay từ 3h30 sáng Cha chánh xứ Bùi Đức đã điện thoại để biết thông tin xin cầu cộng đoàn cầu nguyện cho ngài...
...Và khoảng 04g00 sáng nay, ngài đã được Chúa gọi về.


Theo Giáo Phận Xuân Lộc - Xuan Loc Diocese

Trong tâm tình hiệp thông và cầu nguyện,

xin kính báo cùng Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Bề trên, Quí tu sĩ nam nữ và anh chị em,

Linh mục Martinô Trần Quốc Hậu, phó xứ Trung Ngãi, Giáo hạt Xuân Lộc, đã được Chúa gọi về lúc 04giờ00, ngày 19.11.2013 tại Bệnh Viện Thống Nhất, Đồng Nai.

Ngài bị tại nạn giao thông vào sáng ngày 18.11.2013, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vì vết thương quá lớn, mất máu nhiều, Ngài đã không thể qua khỏi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 08giờ30, thứ Năm ngày 21.11.2013, tại Giáo xứ Trung Ngãi, Giáo hạt Xuân Lộc.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha Martinô sớm được hường Nhan Thánh Chúa.ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CỦA CHA MARTINÔ

- Sinh ngày : 26.03.1978, tại Biên Hoà

- Năm 2000 : Nhập Chủng viện Xuân Lộc

- 19.06.2009 : Tốt nghiệp ĐCV Xuân Lộc

- 8.2009-8.2011 : Thực tập mục vụ tại Giáo xứ Thiết Nham

- 09.01.2011 : Chịu chức Phó Tế

- 28.06.2011 : Thụ phong linh mục

- 8.2011-9.2012 : Phó xứ Xuân Bắc, phụ trách Gh. Xuân Thiện

- 9.2012 : Phó xứ Trung Ngãi, phụ trách Gh. Trảng Táo

CHƯƠNG TRÌNH CÁC GIÁO XỨ THUỘC GIÁO HẠT XUÂN LỘC


DÂNG LỄ VÀ KÍNH VIẾNG CHA MARTINÔ TRẦN QUỐC HẬUTHỨ BA, NGÀY 19/11/2013
09g00’ : Nghi thức Tẩn Liệm.
09g30’ : Giờ kính viếng của các đoàn thể và cá nhân
14g00’ : Di quan ra nhà thờ, Thánh Lễ Đồng Tế của Giáo Hạt Xuân Lộc

(Tất cả quý Cha trong Giáo Hạt, lễ phục chung của Giáo Phận).
15g00’ : Giáo xứ : Xuân Bắc, Xuân Thiện, GHBL Xuân Tôn, cùng giáo họ Mẹ Vô Nhiễm giáo xứ Trung Ngãi (Cha Giuse Trần Văn Hùng chủ sự)
16g00’ : Giáo xứ : Đồng Tâm, Gia Lào, Tân Hữu, Xuân Thành, cùng giáo họ Mẹ Mân Côi giáo xứ Trung Ngãi (Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn)
17g00’ : Giờ kính viếng của các đoàn thể và cá nhân
18g00’ : Giáo xứ Trung Ngãi
19g00’ : Giờ kính viếng của các đoàn thể và cá nhân
20g00’ : Theo phân công của Cha Xứ Trung Ngãi

THỨ TƯ, NGÀY 20/11/2013
04g30’ : Giáo xứ Trung Ngãi
06g00’ : Giờ kính viếng của các đoàn thể và cá nhân
08g00’ : Giáo xứ : Long Thuận, Thọ Hoà, Thọ Lộc, An Lộc, Suối Tre, Núi Tung, Bình Khánh, cùng giáo họ Mẹ Mông Triệu giáo xứ Trung Ngãi (Cha Tôma Trần Văn Đại chủ sự)
09g00’ : Giáo xứ : Quảng Xuân, Chính Toà, Xuân Khánh, Bảo Vinh, Bầu Cối, Cáp Rang, Núi Đỏ, Tân Phú, Tân Xuân, Cẩm Tân cùng giáo họ Hiện Xuống giáo xứ Trung Ngài (Cha Quản Hạt chủ sự)
10g00’ : Giáo xứ : Hiệp Lực, Duyên Lãng, Hàng Gòn, Hoàn Quân, Xuân Mỹ, Suối Cả, Xuân Nhạn, Xuân Quế, Xuân Triệu, Xuân Đường, Thừa Đức, cùng giáo họ Martinô giáo xứ Trung Ngãi (Cha Tôma Nguyễn Minh chủ sự)
11g00’ : Giáo xứ Bùi Thái, Sài Quất, thân nhân xa gần, cùng giáo họ Kitô Vua giáo xứ Trung Ngãi (Cha Đoan chủ sự)
12g00’ : Giời kính viếng của các đoàn thể và cá nhân
13g00’ : Giáo xứ : Xuân Kitô, Thánh Gia, Thái Xuân, Bình Hoà, cùng giáo họ Thánh Tâm giáo xứ Trung Ngãi (Cha Laurensô Nguyễn Trường Thăng chủ sự)
14g00’ : Quý Cha Lớp Phanxicô, cùng các giáo xứ : Gia Ray, Thái Thiện, thân nhân xa gần.
15g00’ : Giáo xứ : Tam Thái, Russeykeo, Hồng Ân, Lang Minh, Xuân Đông, Xuân Tây, cùng giáo họ Thánh Mẫu giáo xứ Trung Ngãi (Cha Giuse Trần Văn Đệ chủ sự)
16g00’ : Giáo xứ : Suối Cát, Xuân Bình, Xuân Bảo, Nam Hà, Bảo Thị, cùng giáo họ Trinh Vương giáo xứ Trung Ngãi (Cha Gioan B. Lại Anh Tuấn chủ sự)
17g00’ : Giờ kính viếng của các đoàn thể và cá nhân
18g00’ : Giáo xứ Trung Ngãi
19g00’ : Giờ kính viếng của các đoàn thể và cá nhân
20g00’ : Theo phân công của Cha Xứ Trung Ngãi

THỨ NĂM, NGÀY 21/11/2013
08g30’ : Thánh Lễ An Táng (Lễ phục tím)


Lưu ý :

- Xin quý Cha sắp xếp để các Thánh Lễ được cử hành đúng giờ, cá nhóm cử hành thánh lễ tự sắp xếp ca đoàn phục vụ thánh ca. Chân thành tri ân quý Cha.

- Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo Hạt, các giáo xứ không vòng hoa kính viếng nhưng thêm lời cầu nguyện cho Ngài.

- Trong thánh lễ an táng (21/11/2013) : các cha trong giáo hạt sẽ mang khăn tang đi rước trước và ngồi phía dưới cung thánh song song với quan tài.


PHÂN CHIA CÔNG TÁC TRONG TANG LỄ CHA MARTINÔ TRẦN QUỐC HẬU


Tổng phụ trách : Cha Quản Hạt Xuân Lộc

Thường trực : Cha Bình, Cha Tám, Cha Ny

1. PHIÊN TRỰC TẠI GIÁO XỨ TRUNG NGÃI

** THỨ BA, NGÀY 19/11/2013
10g00’ - 11g00’ : Cha Tám, Cha Tuấn (P. Suối Cát) (+1 Cha lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
11g00’ - 12g00’ : Cha Lịch, Cha Thanh (Nam Hà)(+1 Cha lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
12g00’ - 13g00’ : Cha Đại (P.Russeykeo), Cha Quang (+1Cha lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
13g00’ - 14g00’ : Cha Hiển, Cha Huynh (+1Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
14g00’ - 15g00’ : Cha Phi (SDD), Cha Thiệu (+1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
15g00’ - 16g00’ : Cha Ny, Cha Ngôn SDD (+ 1Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
16g00’ - 17g00’ : Cha Chương (S.Cả) Cha Long (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
17g00’ - 18g00’ : Cha Phi (B.Cối), Cha Hiệp SDD (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
18g00’ - 19g00’ : Cha Huân (G.Ray), Cha Khôi (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)

** THỨ TƯ, NGÀY 20/11/2013
08g00’ - 09g00’ : Cha Lực (Núi Đỏ), Cha Kiều (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
09g00’ - 10g00’ : Cha Chiến, Cha Vĩnh, (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
10g00’ - 11g00’ : Cha Huân (T.Xuân), Cha Giữa, (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
11g00’ - 12g00’ : Cha Thành (N.Tung), Cha Khâm (+1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
12g00’ - 13g00’ : Cha Nhân, Cha Trực, (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
13g00’ - 14g00’ : Cha Tân, Cha Truyền, (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
14g00’ - 15g00’ : Cha Phước, Cha Trực, (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
15g00’ - 16g00’ : Cha Dũng, Cha Tuyên, (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
16g00’ - 17g00’ : Cha Hữu, Cha Vũ, (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
17g00’ - 18g00’ : Cha Ninh, Cha Cha Phong (Russeykeo), (+ 1 Cha Lớp Phanxicô ngoài giáo hạt)
18g00’ - 19g00’ : Cha Tám, Cha Ny, Cha Thiệu

Lưu ý :

- Xin Quý Cha mặc tu phục và mang khăn tang trong phiên trực.

- Các phiên trực gần các bữa trưa và chiều, kính mời quý Cha dùng cơm và nghỉ tại nhà xứ Trung Ngãi.

2. LỄ AN TÁNG CHA MARTINÔ TRẦN QUỐC HẬU (21/11/2013)

Phụ trách chung về phụng vụ : Cha Tám, các Dì Gx. Trung Ngãi, các Dì gx. Chính Toà

Phụ Trách chung tiếp tân : Ban Hành Giáo giáo xứ Trung Ngãi

Dẫn Lễ : Cha Phong (Trung Ngãi) (thánh lễ của giáo hạt 19/11 và Lễ An Táng)

Trật tự : Cha Đệ, Cha Hùng (Xuân Bắc) và Ban Hành Giáo Trung Ngãi

Di quan : Cha Thiệu, Cha Phong (Trung Ngãi)

Viết bài thông tin : Cha Chương (Xuân Kitô)

Đưa Linh cữu từ trong nhà thờ đến tiền đường nhà thờ sau nghi thức tiễn biệt, xin kính mời quý Cha : Cha Thiệu (trưởng đoàn), Cha Phong (Russeykeo) Cha Huynh, Cha Tuyên, Cha Lịch, Cha Thanh, Cha Khôi, Cha Tuấn (Suối Cát), Cha Quang, Cha Huân (Gia Ray), Cha Tám, Cha Bảo. Xin quý cha ngồi những vị trí gần quan tài để tiện cho công việc.Chân thành cám ơn quý Cha và kính mong quý Cha chung lòng chung sứcđể chia sẻ với người anh em linh mục chúng ta.

Đaminh Ngô Công Sứ Quản Hạt Xuân Lộc

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :