www.langminhnews.net

SUY NIỆM LỜI CHÚA CÁC NGÀY TRONG TUẦN III PHỤC SINH NĂM A

THỨ HAI TUẦN 3 PS

Tin Mừng (Ga 6,22-29)

22 Hôm ấy, các môn đệ thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn.
24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

“Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6,29)

Suy niệm: Dân chúng hăm hở tìm gặp Đức Giê-su, đó là sau sự kiện Ngài cho năm ngàn người ăn bánh no nê. Chúa thẳng thắn chỉ ra cái động cơ thực dụng của họ: “Các ông tìm tôi … vì các ông đã được ăn bánh no nê.” Ta đừng vội trách những con người này. Bởi không hẳn là chúng ta ít thực dụng hơn họ khi tìm kiếm Chúa. Điều đáng trân trọng nơi họ: khi được Đức Giê-su vạch ra sự thật trong động cơ của mình, họ nhìn nhận chứ không phủ nhận, và họ bày tỏ lòng chân thành muốn điều chỉnh: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Câu trả lời cho họ, và cho chúng ta hôm nay: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Mời Bạn: Nhưng “tin vào Đức Giê-su Ki-tô” có nghĩa là gì? Trước hết, đó là bạn tháo gỡ tất cả những thứ khác đang cạnh tranh với Chúa Giêsu trong lòng trí của bạn (chẳng hạn tiền bạc, danh vọng, quyền lực…). Bạn nhận Chúa Giê-su là đường, sự thật và sự sống của mình. Bạn tìm hạnh phúc thật nơi những gì Ngài đã đề nghị trong Tin Mừng. Bạn vui mừng được biết Ngài, được làm bạn với Ngài, và chính niềm vui này thúc đẩy bạn giới thiệu Ngài cho những người khác nữa. Nói tắt, khi bạn tin vào Chúa Giê-su thì không còn là bạn sống nữa mà là bạn cho phép chính Chúa Giê-su sống trong bạn.

Sống Lời Chúa: Một cách để thể hiện lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, đó là ta sẽ chân thành hỏi ý kiến Ngài trước mỗi quyết định, mỗi chọn lựa của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa, nhưng xin Chúa nâng đỡ đức tin còn non yếu của con. Amen.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thế,

Năm xưa trên hành trình về đất hứa, Chúa đã nuôi dân riêng bằng bánh Manna từ trời. Ngày nay trên hành trình tiến về quê trời, Chúa nuôi dưỡng chúng con bằng bánh trường sinh, là Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con xin tri ân cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa là tất cả cuộc đời chúng con. Chúa là gia nghiệp, là thành luỹ , là hạnh phúc của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, biết gắn bó với Chúa trên hết mọi sự. Xin giúp chúng con đừng vì những của ăn hư nát đời này mà đánh mất sự sống đời đời mai sau. Xin giúp chúng con biết thắng vượt những đam mê tật xấu để chúng con biết sống thanh cao, trong sạch và cao thượng. Xin cho chúng con biết tích góp của cải không bao giờ hư nát là gia tài trên trời bằng những việc lành phúc đức, những hành vi bác ái yêu thương. Xin đừng để chúng con ngụp lặn trong đam mê tội lỗi mà đánh mất hướng đi về trời.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã nói “ai ăn bánh này sẽ có sự sống đời đời”. Xin cho chúng con mỗi lần rước Chúa là một lần chúng con được lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng rước Chúa mỗi ngày để mai sau chúng con được chiêm ngưỡng dung nhan đích thực của Chúa trên quê trời. Amen.


THỨ BA TUẦN 3 PS

Tin Mừng (Ga 6,30-35)

30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

32 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !

BÁNH BỞI TRỜI ĐÍCH THỰC

Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6,32-33)

Suy niệm: Người Do-thái đổ xô đi tìm Chúa Giê-su sau khi được Ngài cho ăn bánh no nê. Giấc mơ về một Đấng Cứu Thế sẽ cho họ “’ăn bánh bởi trời” như Mô-sê đã cho cha ông họ ăn Man-na trong hoang địa ngày xưa, giờ đây họ nghĩ rằng sắp được hiện thực nơi Đức Giê-su. Chúa Giê-su vạch rõ ý nghĩ thực dụng này của họ: “Các ông đi tìm tôi… vì đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26). Ngài mời gọi họ đừng dừng lại ở thứ lương thực vật chất đó mà vươn lên tìm kiếm thứ“bánh bởi trời đích thực”, “bánh đem lại sự sống đời đời.” Và Ngài cho biết chính Ngài là thứ Bánh đó: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,36).

Mời Bạn: Người ta ưu tư về nạn đói cơm bánh, vấn đề muôn thuở của con người; điều đó là đúng và thật khẩn thiết. Thế nhưng, người ta dễ quên bên cạnh đó cũng tồn tại “cơn đói” đời sống vĩnh cửu, “cơn đói” Thiên Chúa, “đói” Lời của Ngài. Chúa dạy chúng ta khi lo toan vì cơm bánh ăn hằng ngày thì cũng đừng quên tìm kiếm “Bánh bởi trời đích thực” là tấm bánh hằng sống Ngài ban cho những ai tin vào Ngài.

Sống Lời Chúa: Tham dự Thánh Lễ và rước lễ sốt sắng với tâm tình cảm tạ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con món quà vô giá là chính Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm thấy sức mạnh và ân sủng để tiếp tục trên hành trình theo Chúa về quê hương vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giê- su Thánh Thể,

Tình yêu của Chúa thật bao la rộng lớn. Tấm lòng của Chúa luôn hết lòng yêu thương chúng con. Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để trở nên nguồn sống cho linh hồn chúng con. Chúng con xin tri ân tình yêu quá cao vời mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thờ ơ với tình yêu ban tặng nhưng không của Chúa, nhưng biết siêng năng đón nhận qua thánh lễ mỗi ngày.

Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy cám dỗ yêu ma. Có biết bao cám dỗ mời mọc chúng con xa Chúa. Có biết bao cám dỗ lôi kéo chúng con đi sai đường lối và những huấn lệnh của Chúa. Có biết bao cám dỗ ngọt ngào, khiến nhiều phen chúng con đã để lòng mình chiều theo những tư tương xấu xa, những tham lam ích kỷ, những đam mê thấp hèn. Xin tha thứ những yếu đuối của lòng trí chúng con. Xin giúp chúng con vượt thắng những cám dỗ bằng việc luôn hướng về trời cao. Nơi đó không còn đau khổ bởi những tham sân si lòng người. Nơi đó có hạnh phúc tròn đầy bên Chúa. Xin giúp chúng con đừng để lòng mình chìm đắm trong những đói khát vật chất thế gian, nhưng biết khát khao say mê Thánh Thể Chúa là thần lương ban tặng cho chúng con sự sống vĩnh hằng.

Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con để canh tân đổi mới cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con chỉ biết ao ước tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc đời. Xin giúp chúng con thanh luyện trí lòng khỏi những tư tưởng xấu và giữ gìn sự thanh sạch tâm hồn, ngõ hầu luôn xứng đáng là đền thề cho Chúa ngự trị. Amen.THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 PS

Tin Mừng (Ga 6,35-40)

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

“TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG”

“Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, sẽ không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35)

Suy niệm: Chưa bao giờ có một vị Ngôn sứ nào yêu cầu người ta tin vào mình như Chúa Giêsu đã làm. Qua nhiều kiểu nói, Ngài tự giới thiệu như Nguồn ơn cứu độ cao siêu nhất, bởi chính Ngài cũng là một với Đấng tuyên bố “Ta là Đấng Hằng Hữu”: Ngài là “Bánh Sự Sống”, là “Ánh Sáng thế gian”, là “Cửa chiên ra vào”, là “Mục Tử tốt lành”, là “Sự Sống lại”, là “Sự Sống”, là “Cây Nho đích thực” là “Bánh”… Chúa Giêsu đồng hóa mình với lời Ngài giảng dạy: Giáo lý của Ngài là Bánh. Chính Ngài là Bánh. “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.

Mời Bạn:Có bao giờ bạn nếm được sự no thỏa như Lời Chúa Giêsu nói đây chưa? Mời bạn hãy sống cảm nghiệm của khám phá này bằng cách đến với Chúa Giêsu và tin vào Người. Tinđây là một thái độ sống gắn bó mật thiết với con người Đức Kitô hơn là việc lý trí chấp nhận một số tín điều trừu tượng. Chỉ khi nào ta sống niềm tin của ta như vậy, ta mới cảm nghiệm được Chúa Giêsu là nguồnhạnh phúc no thỏa của ta. Hãy đến và tin vào Ngài, ta sẽ được no thỏa vì Ngài là Bánh Trường sinh và là nguồn hạnh phúc của lòng ta.

Sống Lời Chúa: Tham dự Thánh lễ ngày thường mỗi khi có thể và sốt sắng rước lễ.

Cầu nguyện:Ôi lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu, Con Cha và là Cha của con. Bao năm tháng con sầu buồn và bất ổn, phải chăng vì con đã không biết nương tựa thực sự vàoLỜI vững chắc và sống động của Cha là chính Đức Giêsu Con Cha? Từ nay Con nguyện sẽ Tin và gắn bó mật thiết nên một với Ngài. Amen.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là bánh bởi trời được ban xuống trần gian để lôi kéo con người về với Chúa Cha. Xin nhờ Mình và Máu Thánh Chúa Phục sinh đã chiến thắng sự chết đang hiện diện trong tâm hồn chúng con cũng biến đổi chúng con thành bất tử như Chúa. Xin giúp chúng con đón rước Chúa trong niềm tri ân cảm tạ, và biết sống kết hợp trọn vẹn với Chúa như cành liền cây, để mai sau chúng con cũng được sống lại vinh hiển với Chúa.

Lạy Chúa, ở đời ai cũng muốn cho mình được lưu danh hậu thế. Vì “không công danh thời nát với cỏ cây”. Ai cũng muốn được trường sinh bất tử. Chúng con thật hạnh phúc vì có thuốc trường sinh bất tử là chính Mình Thánh Chúa. Vì Chúa đã hứa “ai ăn bánh này thì sẽ không bao giờ phải chết, và Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”. Xin cho chúng con luôn dành thời giờ đến với Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Xin giúp chúng con biết sống bất tử theo bước chân mà Chúa đã đi qua. Bước chân của yêu thương. Bước chân của bác ái vị tha. Bước chân của dâng hiến mạng sống cho anh em được sống và sống dồi dào. Vì mỗi nghĩa cử yêu thương là chúng con đang làm cho mình trở nên bất tử trước mặt mọi người và trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn giầu lòng quảng đại như Chúa đã từng quảng đại với chúng con. Xin cho thế giới chúng con có nhiều người biết cho đi để tấm bánh sự sống trường sinh được đến với mọi người. Xin cho chúng con cũng trở nên dấu chỉ cho tình yêu của Chúa giữa thế giới khô cạn tình người hôm nay. Amen.

THỨ NĂM TUẦN 3 PS

Tin Mừng (Ga 6,44-51)

44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

TẤM BÁNH TÌNH YÊU TỰ HIẾN

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)

Suy niệm: Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Chúa Giê-su không hóa thân thành một khối vàng hay kim cương quý giá mà lại là tấm bánh? Chúa trở thành tấm bánh là thứ lương thực cần thiết như khí trời, nước uống… để con người được sống, để gần gũi với loài người, để đồng hành với con người trong mọi sinh hoạt đời thường. Ngược lại, con người cũng dễ dàng đến với Ngài, tiếp nhận Ngài để được sống và sống dồi dào. Khi Chúa Giê-su hôm nay tự nhận mình là Bánh bởi trời, và hoá thân mình trong tấm bánh đó Ngài muốn nói rằng Ngài yêu con người tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, chịu chết để trở thành bánh nuôi sống chúng ta muôn đời.

Mời Bạn:Được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh là Thịt Máu Chúa Giê-su, bạn cũng được Chúa mời gọi trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình qua việc chia cơm sẻ áo hằng ngày cho tha nhân đồng thời dấn thân vào hoạt đồng tông đồ rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người hầu cuộc sống chúng ta mỗi ngày hạnh phúc và đượm thắm tình Chúa và tình người hơn.

Chia sẻ:Khi dâng lễ, tấm bánh có gợi cho bạn điều gì về tình yêu của Chúa Giê-su không? Và khi rước Ngài, bạn cảm nghiệm được tình yêu ấy không?

Sống Lời Chúa:Làm một việc bác ái cho người nghèo gần bạn nhất.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa dành cho con. Xin cho con biết sẵn sàng bẻ tấm bánh đời con cho tha nhân bằng cách giúp đỡ vật chất và tinh thần cho người đang cần con giúp.

Lạy Chúa Giê-su Thánh thể,

Chúng con tin nhận Thánh Thể Chúa là bánh trường sinh. Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Xin Chúa thương ngự đến tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự sống của Chúa để chúng con có được sự sống trường sinh nơi con người chúng con.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa đã hứa rằng: “ai tin vào Ta sẽ không chết bao giờ”. Xin ban cho chúng con có một đức tin đủ để chúng con biết phó dâng cuộc đời trong tay Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin nồng nàn để chúng con luôn yêu mến và thi hành thánh ý Chúa. Xin ban cho chúng con một đức tin sắt son để chúng trung thành sống theo giáo huấn của Chúa.

Lạy Chúa là Đấng mà ai gặp gỡ cũng được đổi mới. Từ Gia-kêu vun quén của cải đã trở thành người dám ban phát cho đi. Từ cô gái tội lỗi đã trở thành thánh nữ Madalena. Từ một người thuyền chài ít học lại trở thành người dẫn dắt con thuyền giáo hội ngay từ lúc sơ khai. Từ một kẻ từng bắt bớ Chúa lại trở thành một tông đồ Phao-lô nhiệt thành. Tất cả đều nhờ tin vào Chúa mà được đổi mới cuộc đời. Xin cho chúng con cũng được đổi mới cuộc đời mỗi khi được rước Chúa vào lòng. Xin giúp chúng con biết đứng dậy làm lại cuộc đời sau mỗi lần vấp ngã. Xin giúp chúng con biết hoàn thiện mình một ngày nên thánh thiện như Chúa là Đấng Thánh vô cùng. Amen.

THỨ SÁU TUẦN 3 PS

Tin Mừng (Ga 6,52-59)

52 Khi ấy, người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

SỰ SỐNG TỪ THỊT MÁU CHÚA

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54)

Suy niệm: Cả tuần này chúng ta nghe Chúa Giê-su nói về bánh hằng sống. Bánh ấy chính là thịt máu của Chúa Giê-su tử nạn và phục sinh, hằng ở với ta mọi ngày cho đến tận thế trong phép Thánh Thể. Nếu sự sống của thân xác cần cơm bánh làm sao, thì sự sống thiêng liêng cũng cần Mình Máu Chúa như vậy. Đây vừa là cách thế bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, vừa là phương dược giúp ta nên thánh, nên con Chúa khi biết kết hiệp với Người trong Thánh Thể. Không những thế, Mình Máu Chúa còn đảm bảo cho cuộc sống đời đời của ta nữa. Còn gì hạnh phúc hơn khi Chúa sắm sẵn cho phương tiện để ta đạt được sống muôn đời.

Mời Bạn: Tình yêu đích thực là tình yêu đem lại cho người mình yêu một tương lai. Thánh Thể Chúa Giê-su hội tụ đủ những yếu tố cần và đủ để mang lại cho ta một tương lai tươi đẹp.

Chia sẻ: Bánh Thánh Thể được bẻ ra để phân phát cho nhiều người cùng ăn, và khi nhận lấy Bánh này, Chúa cũng muốn ta chia cơm sẻ áo cho anh chị em, vì sự sống phần xác èo uột thì mong gì sự sống tinh thần mạnh mẽ.

Sống Lời Chúa: Lời Chúa là chính Chúa. Lời đưa ta đến hiệp thông với Thánh Thể: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Phúc Âm Hóa đời sống gia đình là cơ hội tốt để các thành viên nhắc nhở nhau siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho con tìm được sự sống đích thực nơi bí tích Mình và Máu Chúa, và thúc đẩy con siêng năng đến với nguồn sống kỳ diệu này.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Vì muốn cho chúng con được sống và sống dồi dào, Chúa đã ban bánh trường sinh cho chúng con. Chúa chính là tấm bánh trường sinh đã ban xuống cho trần gian. Thế nhưng, không ít lần chúng con đã đón rước Chúa một cách hững hờ, bất xứng, khiến cho sự sống đời đời chẳng sinh hiệu quả tốt trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con rước Chúa một cách vô ý thức và thiếu sự tôn thờ kính yêu.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại chúng con. Chúa đã sống vì mọi người. Chúa còn dám hiến mạng sống để cứu độ chúng con. Xin dạy chúng con biết cho đi mãi mãi, cho đi vật chất, cho đi cả bản thân như tấm bánh mang lại niềm vui cho gia đình, cho bè bạn và mọi người. Xin giúp chúng con biết dùng cuộc đời mình để trao ban hơn là tích góp, biết dâng hiến hơn là an phận thủ thường, biết sống vì lợi ích mọi người hơn là đòi hỏi người khác phục vụ cho lợi ích của mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết kiện toàn mình mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Qua bí tích Thánh Thể chúng con được lãnh nhận chính sự sống của Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương và trao ban như Chúa đã sống cho chúng con. Amen.


THỨ BẢY TUẦN 3 PS: Th. Đa-miêng, linh mục

Tin Mừng (Ga 6,51.60-69)

51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Cha Đamiên, biệt danh tông đồ người hủi ở đảo Molokai, một đảo nằm trong quần đảo Hawai, giữa Thái bình dương. Tại đây, từ 700 đến 800 người mắc bệnh phong hủi đàn ông, đàn bà, trẻ con chồng chất trong một phòng nhỏ của đảo, bị đuổi ra khỏi những đảo lân cận mà trước kia họ ở, để khỏi lây bệnh cho người khác. Mảnh đất chật hẹp dành cho họ phía trước mặt là đại dương, phía sau là một dãy núi sừng sững bao quanh, khó bề thoát ra được. Lúc đó, người ta đã biết rõ thế nào là phong cùi: một bệnh làm cho thân xác mỗi ngày thêm thối rữa, người ta chứng kiến cảnh thối dần, thối dần, cho tới khi toàn thân biền thành cái thây ma. Khi bệnh phát hiện, người ta biết từ đây trở nên dị dạng dị hình, không thuốc men, chỉ có một việc là chờ chết.

Mọi người chỉ sống trong những túp lều cất bằng gốc cây già và lợp lá; quần áo của họ chỉ còn là những tấm giẻ rách thối tha. Nước quá thiếu để được tắm sạch, muốn có một chút khí để thở phải ra khỏi lều. Người bệnh nhẹ luôn bị ám ảnh trước mắt mình những khuôn mặt biến dạng, tay chân cụt ngủn đầy những ung nhọt, và rơi rụng dần dần, xông ra những mùi nồng nặc. Rồi đây họ cũng sẽ trở nên giống như vậy. Không ai săn sóc họ, họ chỉ sống nhờ nguồn tiếp tế duy nhất đến từ chính phủ Hawai. Khi dù mang thực phẩm được thả xuống, họ cướp giật tranh nhau, họ không thiết gì canh tác trồng trọt, chỉ có một điều cần duy nhất là rượu, uống rượu để quên hết những đau khổ và ưu phiền. Với những người mới đến, người ta tuyên bố ở đây không có luật lệ gì hết. Đó là sự thất vọng hoàn toàn, một sự dơ bẩn ghê tởm nhất. Không có ai mang lại cho những người xấu số này một chút hy vọng sao? Cho tới lúc đó, chỉ có những nhà truyền giáo tạm dừng chân một vài ngày rồi lại đi mất, nhưng Thiên Chúa đã không thể bỏ con cái Ngài.

Năm 1873, một nhóm sáu nhà truyền giáo họp với Đức Giám mục. Đức Giám mục bày tỏ: “Khắp nơi trong địa phận nhà đã được Phúc âm hóa”. Một trong các vị truyền giáo trả lời: “Thưa Đức Cha, Đức Cha đã quên một hòn đảo, phải, hòn đảo đó là Molokai. Các nơi khác có thể là thiên đàng, nhưng Molokai quả là một hỏa ngục”. Một vị khác tuyên bố: “Con đây sẵn sàng được chôn sống giữa họ”. Mọi người quay nhìn vị truyền giáo đó và nhận ra là cha Đamiên, một linh mục trẻ, sinh tại nước Bỉ vào năm 1840 và từ 18 tuổi, đã ước ao làm nhà truyền giáo. Ngài có mặt ở quần đảo Hawai từ 10 năm nay, thay thế anh ruột mình, một linh mục trẻ định sang truyền giáo ở đây nhưng chết trước khi thi hành ý nguyện. Đức Giám Mục chấp thuận đề nghị nhưng với ý định chỉ để cha ở đó ít tháng thôi.

Sau một thời gian, Đức Giám mục nhận được thư những người hủi, trong đó có viết: “Thưa Đức Cha, cám ơn Đức Cha vì đã gởi đến cho chúng con một linh mục, nhưng tại sao Ngài lại muốn cất linh mục ấy đi, vì linh mục này yêu thương chúng con nồng nàn và rất muốn ở lại với chúng con?”. Đức Giám Mục bằng lòng chấp thuận, và trước mặt những tín hữu mới của Ngài, cha Đamiên tuyên bố: “Các con quý mến, cha sẽ ở với các con cho đến mãn đời. Đời sống các con là đời sống của cha, và nếu Chúa muốn, một ngày nào đó bệnh của các con cũng là bệnh của cha. Cha sẵn sàng trở nên hủi với chúng con”. Trong cái nghĩa địa sống đó, cha Đamiên không ngừng làm phát triển đức ái.

Một ngày khi trở về lều mình, cha nghe một tiếng yếu ớt phát ra từ miệng hố. Ngài nhìn xuống và thấy một người hủi nằm gọn trong đó. Ngài hỏi: “Con làm gì ở dưới vậy?”, người hủi trả lời: “Những người khác đuổi con, con không chống lại được, người ta nói con không cần lều để chết”. Cha Đamiên đưa người đó vào lều mình và đặt người đó trên giường mình.

Lần khác, Ngài đi ngang qua một hố đổ rát, thấy một người đẩy một chiếc xe cút kít, sau đó hắt một vật gì trên xe xuống đống rác, cha tưởng là đồ dơ, nhưng khi vật đụng đến đất, một tiếng người khẽ rên lên. Người ta đã không đợi cho anh ấy thở hơi cuối cùng để vứt vào đống rác.

Cha Đamiên, từ đó, tự đi đóng cho mỗi người một cái hòm. Để chôn những người xấu số này, cha đã lập một nghĩa địa. Cha Đamiên lo lắng chăm sóc cho hết mọi người, băng bó mọi vết thương, đỡ nâng những người không đi nổi, khai mở nước từ xa về để cho người phong cùi tắm rửa sạch sẽ. Những túp lều cũ thối hôi đầy gián, mối, cha phá đi để cất những lều mới. Cha Đamiên quả thật là một người cha của mọi người, ngay cả đối với những người lúc đầu tìm cách trục xuất Ngài khỏi đó. Có những lúc Ngài gặp những trở ngại to lớn: chính phủ từ chối không cho Bề trên Ngài đến thăm Ngài, hay đến nơi Ngài ở. Ngài đành phải đứng dưới thuyền để xưng tội to tiếng cùng với một linh mục đứng giải tội trên tàu, vì sợ lây bệnh, nhà nước không cho cha ấy xuống đảo.

Năm 1885, sau một lần đi thăm bệnh trở về, cha thấy chân mình nhúng vào nước sôi mà không biết nóng. Đó là dấu Ngài bị lây hủi. Ngài viết cho Đức Giám Mục: “Người ta thấy có những vết đỏ trên má con, bên tai trái con, lông mày rụng, rồi đây con sẽ trở nên dị dạng. Con cảm thấy rất an bình và hạnh phúc hơn bao giờ ở giữa dân tộc của con”. Ngài tiếp tục làm việc bốn năm nữa với cơn bệnh ngày càng phát triển. Ngày 30.03.1889, Ngài nằm liệt giường, Ngài nói: “Hãy xem tay tôi: các vết thương đều đóng lại, vảy trở thành đen. Đó là dấu chỉ sự chết đến gần. Hãy xem mắt tôi: tôi đã giúp bao người hủi hấp hối, tôi không lầm, sự chết không còn xa”. Ngài chết ngày 15.04.1889.

Tấm gương anh hùng trên đây đã nhắc cho chúng ta bổn phận sống lời cam kết mà chúng ta đọc mỗi ngày: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến”. Loan truyền và tuyên xưng không phải chỉ bằng môi miệng, hay như người ta thường nói “đầu môi chót lưỡi”, nhưng bằng chính cuộc sống mình. Biết hy sinh, biết chết đi như Chúa Kitô trên thập giá, như cha Đamiên tông đồ người hủi, trong niềm hy vọng sống lại với Chúa.

Không cần gì dốc lòng nhiều lời, hãy cố tâm thực hiện cho bằng được những cử chỉ, dầu nhỏ mọn, để hy sinh và mang lại niềm hy vọng, được như thế, là chúng ta đạt được những gì Chúa muốn và những gì lòng ta, những linh mục chân chính, đầy thiện chí, hằng ước mơ.

(Trích từ bài Linh mục, Người là ai? của GM. Phêrô Nguyễn Soạn)

TẤM LÒNG ĐÁP LẠI TẤM LÒNG

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)

Suy niệm: Bài hiệu triệu của hoàng đế Na-pô-lê-ôn trước khi chinh phạt đất Ý năm 1796 có đoạn như sau: “Tôi sẽ dẫn các bạn đến những cánh đồng màu mỡ nhất thế giới. Những vùng đất giàu có, những thành phố lớn sẽ thuộc quyền các bạn; ở đó các bạn sẽ được danh dự, vinh quang và giàu có…” Tài hùng biện của ông đã làm nức lòng chiến sĩ và góp phần quan trọng giúp ông giành được những chiến thắng lẫy lừng nhất trong sự nghiệp quân sự của ông. Xét trên phương diện đó thì bài diễn từ về bánh hằng sống của Chúa Giê-su là một thất bại ê chề. Người Do-thái không thể chấp nhận những lời mà họ cho là “chói tai quá, ai nghe cho được!”Thậm chí nhiều môn đệ của Ngài cũng bỏ Thầy mà đi. Thế nhưng sứ điệp Bánh hằng sống quan trọng đến nỗi dù thế nào đi nữa Ngài vẫn không rút lời: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời”, bởi vì việc tự hiến thân mình trở nên Bánh ban sự sống cho nhân loại là hành vi yêu thương cao cả nhất, không gì thay thế được. An ủi thay, tấm lòng của Thầy Giê-su được đáp lại bởi tấm lòng của Phê-rô đại diện tất cả anh em: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.”

Mời Bạn: Khi lập bí tích Thánh Thể, Chúa đã dành cho chúng ta tất cả tấm lòng. Bạn, bạn cũng sẽ dành cho Ngài tất cả tấm lòng chứ? Mời bạn đến lãnh nhận Thánh Thể để bày tỏ tình yêu tha thiết nhất của bạn đối với Ngài.

Sống Lời Chúa: Sắp xếp để tham dự thánh lễ và rước lễ hết sức có thể.

Cầu nguyện: Giê-su ơi, ở cùng con luôn mãi. Lìa bỏ Chúa, con biết đâu nương nhờ.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Qua bí tích Thánh Thể, Chúa cho chúng con được nên một trong Chúa. Sự sống phục sinh của Chúa lưu chảy trong cuộc đời chúng con. Cuộc đời chúng con được gắn liền với Chúa như cành liền cây để sinh hoa kết trái. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết tín thác trọn vẹn vào Chúa, biết cậy dựa vào Chúa, và can đản bước đi theo Chúa trên con đường thập giá để tiến tới vinh quang Phục sinh.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu! Chúa đã thắng thế gian. Chúa đã chết và đã sống lại. Sự chết đã bị tiêu diệt qua cuộc Tử nạn và Phục sinh vinh hiển của Chúa. Xin giúp chúng con biết chạy đến với Chúa mỗi khi gặp gian nan, biết trao vào tay Chúa dòng đời với nhiều lo toan vất vả. Xin cho chúng con biết bám vào Chúa mỗi khi dòng đời xô đẩy những sóng gió nghi nan. Xin giúp chúng con biết một lòng xác tín như thánh Phê-rô năm nào: “Bỏ Ngài, con biết theo ai?”. Xin giúp chúng con biết chọn Chúa là gia nghiệp, là cùng đích cuộc đời chúng con. Vì Chúa mới có Lời Ban Sự Sống đời đời.

Lạy Chúa Giê-su Phục sinh, xin ban cho chúng con Thần Trí của Chúa để chúng con biết chọn giá trị vĩnh cửu hơn là những vinh hoa trần thế mau qua. Amen.www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :