www.langminhnews.net

SUY NIỆM LỜI CHÚA HẰNG NGÀY TUẦN 25 TN

THỨ HAI TUẦN 25 TN
Lc 8,16-18

ĐẶT ĐÈN SÁNG Ở ĐÂU?
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.” (Lc 8,18)

Suy niệm: Ánh sáng có nhiều tên gọi khác nhau. Ánh sáng mặt trời được gọi là ánh nắng; ánh sáng mặt trăng là ánh trăng; ánh sáng đèn được gọi là ánh đèn... Trong đêm Vọng Phục sinh, khi mọi sự đang chìm trong bóng tối, ngọn nến Phục sinh được thắp lên và được khởi xướng: “Ánh sáng Chúa Ki-tô.” Ánh sáng ấy là chính Chúa Ki-tô, là Lời chân lý. Người Ki-tô hữu đón nhận ánh sáng Phục Sinh trong ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy, được mời gọi giữ cho ánh sáng chân lý ấy toả sáng mãi trong suốt cuộc đời, để những người lân cận cũng nhìn thấy ánh sáng ấy. Nghĩa là, bằng nhiều cách thế, những ai tiếp xúc, “đi vào nhà,” đều nhìn thấy ánh sáng Chúa Ki-tô đang được ta “đặt trên đế” - trong cuộc sống của mình. Khi ấy, bạn được gọi tên “ánh sáng cho trần gian” (Mt 13,14).

Mời bạn: Đèn sáng của bạn đã được thắp lên, được tiếp thêm dầu đức tin nhờ mọi sinh hoạt trong Giáo hội. Để có thể tỏa sáng, bạn phải chịu tiêu hao tựa ngọn nến, qua việc chiến đấu với các khuynh hướng xác thịt, tính ích kỷ, hạ thấp cái tôi, để cái tôi ấy đặt Chúa lên trên và hướng dẫn mình.

Sống Lời Chúa: Để có thể làm ánh sáng cho trần gian, hôm nay bạn bắt đầu tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105), và nỗ lực áp dụng Lời ấy trong mọi ứng xử của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, mỗi khi dò dẫm trong bóng tối, con thấy cần một tia sáng biết bao! Cảm tạ Chúa là ánh sáng cho cuộc đời con. Xin cho con luôn giữ ngọn lửa đức tin rực sáng, dù khó khăn, thử thách như ngọn gió muốn dập tắt. Amen.26/09/17 THỨ BA TUẦN 25 TN
Th. Cót-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo
Lc 8,19-21

NGHE VÀ THỰC HÀNH
“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
Suy niệm: Đức Ma-ri-a “đang đứng bên ngoài” (c. 20), bị tách biệt khỏi nhóm các môn đệ đang ngồi thật an bình hạnh phúc chung quanh Chúa Giê-su để nghe Ngài giảng dạy. Thế nhưng Mẹ không đứng bên ngoài một mình mà đứng cùng với các anh em của Chúa Giê-su. Mẹ cũng không bất ngờ khi nghe Chúa Giê-su, con của Mẹ, nói những lời như thế. Hơn một lần – trong đền thờ khi Chúa Giê-su lên mười hai tuổi (Lc 2,49); tại tiệc cưới Ca-na (Ga 2,4) – Mẹ đã nghe Chúa nói: phải vượt qua mối quan hệ gia đình theo “huyết nhục” để trở thành “mẹ và anh em của Chúa Giê-su” qua việc “nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa”. Và nhất là Mẹ đã không chỉ “lắng nghe và suy niệm trong lòng” cho riêng mình; Mẹ còn dẫn đưa những người thân của mình đến với Chúa Giê-su để cũng trở thành người thân trong gia đình của Thiên Chúa, như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Ca-na: “Ngài bảo gì, các anh hãy cứ làm theo” (Ga 2,5).

Mời Bạn: Dường như những lo toan cho cuộc sống đã làm cho tôi ít để tâm đến Lời Chúa, dù vẫn nghe Lời Chúa nhưng ít khi đem ra thực hành. Nếu chính tôi không dành một khoảng lặng cho Chúa, làm sao đời sống của ta được thống nhất làm sao có được an bình thật sự!

Sống Lời Chúa: Dù cuộc sống của bạn có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng tìm cho được ít phút dành riêng cho Chúa để nghiền ngẫm lại Lời Chúa bạn đã nghe.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm lúc con thấy cuộc sống xung quanh con thật xô bồ, ồn ào và trống rỗng. Xin giúp con có được những khoảng thời gian trầm lắng bên Chúa, để kín múc lấy sức mạnh từ Lời Chúa, hầu nội tâm con được vững vàng giữa bao thách đố của cuộc đời.27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN
Th. Vinh-Sơn Phao-lô, linh mục
Lc 9,1-6

SỨ MỆNH HÀNG ĐẦU
“Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.” (Lc 9,6)

Suy niệm: Loan báo Tin Mừng Nước Trời là sứ mệnh hàng đầu của Chúa Giê-su và của cả Giáo hội. Ngài đã đến trần gian và ở lại 33 năm là để thi hành sứ mệnh này. Kế tiếp Ngài, các người được Ngài mời gọi, đi theo, ở với và rồi được sai đi cũng mang trọng trách ấy cho đến “khi Chúa đến.” Trước tiên, loan báo Tin Mừng hệ tại ở việc “đi”: đi vào giữa lòng đời và đi ra vùng ngoại biên. Loan báo còn là làm chứng, thực hiện những dấu chỉ, trong đó có dấu chỉ chữa trị những vết thương tinh thần và cả thể lý của những kẻ môn đệ Chúa Ki-tô được sai đến. Lời loan báo, giới thiệu Tin Mừng được đón nhận dễ dàng hơn khi có các dấu chỉ yêu thương, hy sinh, quảng đại… kèm theo. Điều này đòi hỏi các môn đệ phải nỗ lực thích nghi, sáng kiến trong sứ vụ. Nói cách khác, để chu toàn sứ mệnh, người môn đệ không thể ở yên một chỗ, nhưng phải di chuyển và đưa ra những kế hoạch cụ thể, thích hợp.

Mời Bạn: Sứ mệnh cao cả song đầy chông gai này sẽ khiến nhiều môn đệ Chúa Ki-tô chùn bước. Bạn hãy cậy nhờ đến sự trợ giúp của Chúa: “Ơn Ta đủ cho con” (1Cr 12,9), cùng với lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn, nỗ lực không mệt mỏi loan báo Tin Mừng bằng lời nói và việc làm cụ thể, để hoàn thành sứ mệnh.

Sống Lời Chúa: Thực hiện ngay sứ mệnh tông đồ của bạn bằng cách: - cầu nguyện và cổ võ cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ; - tham gia các hoạt động tông đồ giáo dân tại giáo xứ mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy sai con đi làm chứng nhân cho Chúa. Con xin sẵn lòng đáp lại tiếng Chúa gọi mời. Amen.
28/09/17 THỨ NĂM TUẦN 25 TN
Th. Ven-xét-lao, tử đạo
Lc 9,7-9

LƯƠNG TÂM HÊ-RÔ-ĐÊ
Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế.” Rồi vua tìm cách thấy mặt Chúa Giê-su. (Lc 9,9)

Suy niệm: Hê-rô-đê tìm cách gặp Chúa Giê-su có lẽ do một nỗi sợ hãi: hình ảnh Gio-an Tẩy giả bị ông giết chết vẫn còn ám ảnh tâm trí ông. Người chết thì không làm hại. Nhưng nếu quả thật ông Giê-su hay làm phép lạ này chính là Gio-an tái sinh thì ông không thể ăn ngon ngủ yên được. Nhất định ông phải gặp cho bằng được ông Giê-su đó thôi. Ông muốn gặp được Giê-su chỉ để chứng kiến một vài phép lạ, để kiểm chứng có thật Gio-an tái sinh hay không. Thế rồi một ngày kia ông cũng được thoả lòng mong đợi. Đức Giê-su bị bắt và Phi-la-tô giao nộp Người cho Hê-rô-đê. Hoá ra Giê-su đang đứng trước mặt ông đây, thân tàn ma dại như thế này thì có hòng làm hại nổi ai. Ông đã thấy Chúa và ru ngủ lương tâm của mình, nhưng rồi ông vẫn không hoán cải. Rồi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Hê-rô-đê ông kết thân với Phi-la-tô, giao nộp Chúa cho ông này tuyên án tử hình cho Chúa.

Mời Bạn: Có khi người ta cầu nguyện để khấn xin được một mối lợi gì đó; có khi người ta làm phúc bố thí để yên lương tâm đang khi họ vẫn thực hành bóc lột, bất công. Nếu chỉ như thế, họ không thể gặp Chúa được. Nếu chỉ vì như thế, bạn cũng không thể gặp Đức Ki-tô được.

Sống Lời Chúa: Việc tốt giả là việc làm xét bề ngoài là tốt những được thúc đẩy bởi một động cơ xấu. Xét mình xem mình có đang làm những việc tốt giả hay không.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi” và xin ơn biết thanh luyện động cơ hành động của mình.29/09/17 thứ sáu tuần 25 tn
Tổng Lãnh Thiên Thần
Ga 1,47-51

Hồng ân thị kiến mầu nhiệm
“Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

Suy niệm: Thỉnh thoảng, người ta lại đồn ầm lên ở nơi này nơi kia có những hiện tượng lạ xảy ra. Trước những tin đồn như thế, nhiều người ùn ùn kéo đến, hoặc là vì hiếu kỳ, hoặc là để cầu xin ơn này ơn nọ. Thái độ đó xem ra trái ngược với thái độ của Na-tha-na-en trước lời chứng của Phi-líp-phê về “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các tiên tri nói tới.” Phải chăng Na-tha-na-en đã quá rành về loại tin đồn này – vốn đã xảy ra không ít lần trong thời của ông và chỉ là chuyện mạo nhận tầm thường và thô thiển? Thế nhưng sự thật không như ông nghĩ. Khi đối diện với Đức Giê-su, ông mới nhận ra Ngài chính là Đấng Siêu Việt “thấu suốt tâm can ông từng gang tấc.” Đáp lại lời ông tuyên xưng “Thầy là Con Thiên Chúa,” Chúa Giê-su hứa cho ông thị kiến mầu nhiệm còn lớn lao hơn: Chiêm ngắm vinh quang của Ngài ở nơi Thiên Chúa, có “các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Mời Bạn: Như Mô-sê bị lôi cuốn đến Đấng Thánh tỏ mình qua ngọn lửa trong bụi gai, chúng ta cũng bị hấp dẫn bởi những dấu chỉ tiết lộ cho chúng ta một chút gì đó mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tuy nhiên cần học gương của Na-tha-na-en biết nhận định và tuyên xưng niềm tin đích thực vào Thiên Chúa để thanh luyện tính hiếu kỳ hoặc óc mê tín len lỏi vào trong cung cách sống đạo của mình.

Chia sẻ: Nhận định xem những việc thờ phượng mình làm đã thể hiện một niềm tin đích thực chưa.

Sống Lời Chúa: Làm dấu thánh giá hoặc bái lạy Thánh Thể một cách ý thức và đầy lòng tin cậy mến.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
30/09/17 thứ bảy tuần 25 tn
Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT
Lc 9,43b-45


Hiểu và đón nhận THẬP GIÁ
Nhưng các môn đệ không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất. (Lc 9,45)

Suy niệm: “Tôi sẽ không cho phép ai đi qua tâm trí mình với đôi chân dơ bẩn của họ” (M. Gandhi). Tâm trí con người có một khả năng tuyệt vời là chỉ đón nhận, thông hiểu những gì thích hợp với mình, và loại trừ điều họ không thích. Khả năng ấy của tâm trí giải thích lý do tại sao các môn đệ không hiểu điều Thầy mình tiên báo về cuộc Khổ nạn. Tâm trí các ông đầy ắp tham vọng ham muốn quyền lực, mong mình sẽ là người lớn nhất trong nhóm. Còn chỗ đâu để hiểu con đường quên mình, phục vụ của Thầy các ông. Lòng trí các ông chỉ biết một hướng: hướng vinh quang của Thầy trong Vương quốc, thì làm gì còn chỗ để nhận ra “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài” (c. 44)!

Mời Bạn: Tựa như các tông đồ ngày xưa, bạn cũng đã nghe biết nhiều về con đường thập giá đưa đến vinh quang Phục sinh. Thế nhưng, sự thật ấy không đi vào tâm trí bạn, không được áp dụng vào trong đời sống. Bạn vẫn nhìn hy sinh, quên mình, thập giá, khổ chế… như điều phải tránh xa bằng mọi giá. Làm sao để tâm trí bạn đón nhận và uốn nắn cuộc đời Ki-tô hữu của bạn cho thích hợp với lời dạy của Chúa?

Sống Lời Chúa: Tôi vui vẻ đi con đường thập giá, hy sinh, khổ chế, để trở nên giống Chúa của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con đường thập giá đưa đến Phục sinh, và chính Chúa đã đi trước con đường ấy để thêm niềm tin cho con. Xin cho con dũng cảm loại trừ tinh thần thế gian ra khỏi tâm trí mình, và thay vào đó bằng tinh thần Tin Mừng Chúa. Nhờ vậy con sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.

5 phút Lời Chúa

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :