www.langminhnews.net

SUY NIỆM TUẦN 2 MÙA VỌNG

06/12/21 THỨ HAI TUẦN 2 MV
Th. Ni-cô-la, giám mục
Lc 5,17-26

CA TỤNG QUYỀN NĂNG CHÚA

Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: “Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.” (Lc 5,26)

Suy niệm: Chứng kiến Chúa Giê-su truyền cho người bại liệt đứng dậy vác chõng mà đi, các kinh sư và người Pha-ri-sêu chỉ coi đó như việc thầy thuốc chữa bệnh và họ lầm bầm cho rằng Chúa phạm thượng khi nói Ngài có quyền tha tội. Trong khi đó, người bại liệt và các bạn của anh cũng như mọi người khác nhận ra sức mạnh thần linh nơi Đức Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giê-su chứng tỏ Ngài có quyền năng chữa lành bệnh tật; và do đó, cũng chỉ mình Ngài là Đấng Cứu Độ có quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi là căn nguyên của mọi bệnh tật xác hồn.

Mời Bạn: Hằng ngày, Thiên Chúa ban cho chúng ta biết bao ân sủng. Nhất là qua bí tích Rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Chúng ta có nhận ra việc kỳ diệu Chúa đã làm và ngợi khen cảm tạ Ngài để cuộc sống của chúng ta được nâng lên xứng với phẩm hạnh của con cái Thiên Chúa và đạt được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài, hay chỉ nhìn bằng con mắt thế tục, coi những ân huệ Chúa ban như những lợi lộc vất chất đời này mà thôi?

Sống Lời Chúa: Nhớ đến một ơn Chúa ban cho bạn để dâng lời cảm tạ Ngài, và trong ngày, bạn thực hiện một việc phục vụ như một hành động đáp lại tình yêu Chúa và lan toả hồng ân Chúa cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy và nhận ra tình yêu và ân huệ của Chúa ban cho mỗi ngày, để chúng con biết ngợi khen cảm tạ và tôn vinh Chúa cho xứng đạo làm con. Amen.07/12/21 THỨ BA TUẦN 2 MV
Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT
Mt 18,12-14

TIN TƯỞNG

“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,13)

Suy niệm: Không ai chỉ vì đi tìm có mỗi một con chiên lạc mà lại liều bỏ mặc “chín mươi chín con chiên kia trên núi.” Liệu có tìm được hay không, tìm được sớm hay muộn, nào ai biết! Liệu trong lúc chủ chiên vắng mặt, đàn chiên có an toàn không, hay lại trở thành mồi ngon cho lũ sói và đàn chiên thì ‘tan đàn xẻ nghé’; rốt cuộc ông mất cả chì lẫn chài? Một con chiên đi lạc, ông còn vất vả đi tìm, huống hồ là cả đàn chiên! Lẽ nào ông lại không quan tâm chăm sóc? Hẳn là ông có những người cộng tác với ông để bảo vệ đàn chiên trong lúc ông vắng mặt. Và nhất là bởi vì –tại sao không?– ông biết chiên của ông và chiên của ông biết ông (x. Ga 10,14): Ông tin tưởng 99 con chiên của ông biết quây quần bảo vệ lẫn nhau, không con chiên nào bị xé lẻ lạc bầy nữa.

Mời Bạn: Bạn là con chiên nào? Chiên đi lạc hay chiên ở lại trên núi? Bạn có ở cùng với 98 con chiên khác để gìn giữ sự vẹn toàn sống còn của đàn chiên trong khi chờ đợi chủ chiên vác con chiên lạc trên vai trở về? Nếu bạn được chủ chiên tin tưởng như thế, hẳn bạn sẽ hết lòng trung thành cộng tác với chủ chiên chăm sóc cho đàn chiên.

Chia sẻ: Trong tiến trình “hiệp hành” của cả Giáo Hội vừa khai diễn, bạn có sáng kiến nào để chăm lo cho “đàn chiên” cùng với vị mục tử nhân lành?

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (x. Tv 22).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa tin tưởng giao cho con sứ mạng. Xin cho con biết sẵn sàng tham gia xây dựng Hội Thánh Chúa.08/12/21 THỨ TƯ TUẦN 2 MV
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc 1,26-38


MẸ TUYỆT MỸ, KHÔNG HỀ VẤN VƯƠNG TỘI TÌNH

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” (Lc 1,38)

Suy niệm: Một số người không chấp nhận tín điều Đức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội. Làm sao một con người yếu đuối lại có thể “kháng” tội, điều này trái ngược hoàn toàn với bản tính nhân loại? Thế nhưng, thử nghĩ xem nếu Đức Ma-ri-a, Đấng được chọn là Mẹ của Con Đấng Chí Thánh, mà cũng mắc tội tổ tông như bao người lại càng khó chấp nhận hơn. Chẳng lẽ Thiên Chúa toàn năng lại không thể làm cho Mẹ của Người nên tuyệt mỹ đến mức toàn hảo? Cho nên đương nhiên Đức Ma-ri-a phải là Đấng Vô nhiễm nguyên tội, để xứng đáng là Hòm bia Thiên Chúa. Qua Mẹ, ta hiểu ra rằng Thiên Chúa đã chọn những gì bị coi là bất lực và yếu đuối (1Cr 1,27) và “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (c. 37). Đồng thời, Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội không có nghĩa là Mẹ không cần đến ơn cứu độ; đúng hơn là Mẹ đã được hưởng trước ơn cứu độ ấy ngay từ khởi đầu thành thai.

Mời Bạn: Nếu cho bạn vẽ về mẹ của mình, chắc bạn sẽ vẽ những nét đẹp nhất về bà. Vì vậy, rất dễ để hiểu ý muốn của Thiên Chúa qua việc liên kết Con của Người với một bản tính nhân loại vẹn tuyền nơi Đức Ma-ri-a. Ngoài Chúa Giê-su, Mẹ là Đấng phản ánh hình ảnh ‘trung thực’ nhất của Thiên Chúa. Noi gương Mẹ, bạn hãy giữ tâm hồn trinh trong, nỗ lực từ khước tội lỗi hết sức có thể, để hình ảnh Thiên Chúa ở nơi bạn tỏa rạng ra bên ngoài cho những người khác.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn quyết giữ mình, không làm điều xấu.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mừng.


09/12/21 THỨ NĂM TUẦN 2 MV
Th. Gio-an Đi-đa-cô
Mt 11,11-15

CAO TRỌNG TRONG NƯỚC TRỜI

Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất Nước Trời còn cao trọng hơn ông”. (Mt 11,11)

Suy niệm: Chúa Giê-su cho biết vai trò của Gio-an Tẩy giả “còn hơn một ngôn sứ”, bởi vì ông chính là hiện thân của Ê-li-a, vị ngôn sứ vĩ đại trong Cựu Ước, người sẽ được sai đến trước “ngày của Đức Chúa đến” (Ml 3,23; Mt 11,14). Quả vậy, cho đến ngày Đức Ki-tô ngự đến, “chưa từng có ai cao trọng hơn Gio-an”, vị ngôn sứ duy nhất được giao sứ mạng “đi trước Chúa để dọn lối cho Người” (x. Mt 11,10). Thế nhưng “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” bởi vì khi Đức Giê-su đến để rao giảng Nước Trời, Ngài hứa cho những ai theo Ngài làm môn đệ “sẽ còn thấy những điều cao trọng hơn nữa” (x. Ga 1,50).

Mời Bạn: Chúng ta được cứu chuộc “không phải bởi những của chóng hư nát như vàng hay bạc” mà “nhờ bửu huyết của Con chiên vẹn toàn, vô tỳ tích là Đức Ki-tô” (1Pr 1,18-19). Quả vậy, nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được tái sinh trong sự sống mới của Đức Ki-tô, chúng ta được ơn cao trọng vượt khả năng cũng như sức tưởng tượng của con người, đó là được làm con Thiên Chúa. Một khi phẩm giá của bạn được nên cao trọng trong Chúa như thế, bạn cũng hãy sống sao cho xứng với hồng ân mà bạn nhận được trong Chúa Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một nết xấu để sống xứng đáng hơn với ơn cao trọng là được làm con cái Chúa.m,n

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, qua biến cố nhập thể, Chúa đã làm cho con biết bao điều cao cả. Xin cho con biết biến cuộc đời trở nên lời ca tụng Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ của Chúa. Amen.10/12/21 THỨ SÁU TUẦN 3 MV
Đức Mẹ Lô-re-tô
Mt 11,16-19

THẾ HỆ NÀY GIỐNG AI?

“Tôi phải ví thế hệ này với ai?” (Mt 11,16a)

Suy niệm: Những người đương thời với Chúa Giê-su thật ‘không giống ai’! Nói theo kiểu thời nay, họ ‘chảnh’ đến mức người sống khổ hạnh như Gio-an Tẩy Giả hay người hoà đồng với những tầng lớp bình dân như Chúa Giê-su đều không vừa ý họ, dù rằng cả hai đều rao giảng cũng một sứ điệp: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (x. Mt 3,2; 4,17). Chúa Giê-su không chỉ than thở về những người Do Thái thời ấy; lời Ngài nói về “thế hệ này” còn là nhằm cảnh báo cho cả những thế hệ con người của thời đại hôm nay. Những người dửng dưng vô cảm lâu ngày, tâm hồn sẽ ngày càng mất dần sức sống và trở thành khô cứng chai lỳ, và hậu quả là Lời Chúa không thể thấm vào họ nữa.

Mời Bạn: Đại dịch Covid-19 đánh thức lòng nhân ái của bao người biết quan tâm chia sẻ với những người đau khổ, nhưng cũng làm lộ diện những con người lợi dụng cơ hội để trục lợi cho bản thân trên nỗi khổ đau của anh chị em mình. Chỉ khi vỏ cứng ích kỷ đó được phá vỡ, người ta mới nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, và nhất là nơi những người bé mọn, yếu thế. Bạn đã nhận ra Chúa hiện diện nơi anh chị em mình và phục vụ họ như đang phục vụ Chúa hay chưa?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn lắng nghe Lời Chúa chất vấn trong tâm hồn mình về tâm tình và thái độ của chúng ta với Chúa và với anh chị em mình, đặc biệt những người bé mọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cám ơn Chúa vẫn yêu thương con cách vô điều kiện. Xin cho lòng con được ấm lên vì lòng khao khát được đón rước Chúa ngự đến trong thế gian và trong chính tâm hồn con.


11/12/21 THỨ BẢY TUẦN 2 MV
Th. Đa-ma-sô I, giáo hoàng
Mt 17,10-13


THÂN PHẬN NGÔN SỨ

“Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn … Người có ý nói về Gio-an Tẩy giả.”(Mt 17,12-13)

Suy niệm: Ê-li-a là vị ngôn sứ cột trụ của Cựu ước. Ông đã hăng say, nhiệt thành bảo vệ niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, và sẵn sàng trả giá cho ơn gọi của mình. Người Do Thái mong đợi rằng, khi Đấng Mê-si-a đến, thì Ê-li-a sẽ lại xuất hiện để loan báo Đấng Thiên Sai. Chúa Giê-su đã cho các môn đệ biết rằng Gio-an Tẩy Giả là người đảm nhiệm vai trò sứ giả đó của Ê-li-a. Quả vậy, Gio-an chính là vị Tiền hô, là ‘ngôn sứ của Đấng Tối Cao’, đi dọn đường cho Chúa bằng cách kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối. Tiếc thay, người ta đã giả điếc làm ngơ trước sứ điệp hoán cải, và đối xử tàn nhẫn với Gio-an. Nói tóm, số phận của các ngôn sứ đích thực bao giờ cũng hẩm hiu, bi đát trước mặt người đời, vì họ luôn mang trong mình những dấu tích của thập giá.

Mời Bạn: Do ơn gọi Phép Rửa, mỗi Ki-tô hữu là một ngôn sứ của Chúa. Chức năng ngôn sứ này là một vinh dự cao quý, nhưng luôn gắn liền với thập giá. Bạn được mời gọi bước tiếp con đường chẳng mấy ai đi của Ê-li-a và Gioan Tẩy Giả trong cuộc sống hôm nay. Đây là con đường hẹp với đầy dẫy thách đố cam go, nhưng nó sẽ dẫn bạn đến sự sống đích thực.

Sống Lời Chúa: Quyết tâm nói và hành động theo tinh thần Tin Mừng để sống ơn gọi ngôn sứ của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã ban ơn gọi ngôn sứ cho con trong Phép Rửa. Xin thêm sức mạnh nội tâm để con can đảm làm chứng cho Chúa trong lời nói cũng như việc làm, dù phải trả giá đắt đến mấy đi nữa. Amen.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :