www.langminhnews.net

Bài Huấn Dụ của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân trong Lễ Truyền Chức Linh Mục

Trong Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục sáng nay, khi chia sẻ với cộng đoàn và đặc biệt với các tiến chức, Đức Cha Gioan làm nổi bật hai ý tưởng then chốt bao gồm chức linh mục thừa tác và linh mục là cộng tác viên của hàng giám mục.

Chức linh mục thừa tác
Đức Cha nói, khi người Kitô hữu lãnh nhận Bí tích Rửa tội, được trở thành dân của Thiên Chúa, là họ cũng được tham gia vào chức vụ vương giả của Chúa Kitô. Do đó, toàn thể dân thánh đang thực hiện chức vụ tư tế này trong ơn gọi của mình. Tuy nhiên, Chúa Kitô đã tuyển chọn một số người thi hành phận vụ tư tế đó cách đặc biệt hơn: chức linh mục thừa tác trong Hội Thánh. Các ngài sẽ thay cho nhân loại để dâng lễ tế hằng ngày lên Thiên Chúa. Và đó là chức thánh mà các tiến chức sắp lãnh nhận.

Linh mục: cộng tác viên của hàng giám mục
Như Chúa Kitô sai các tông đồ đi khắp thế gian, để “nhờ các ngài và các giám mục kế vị các ngài luôn luôn hoàn tất nhiệm vụ của các ngài là thầy, là tư tế và là mục tử.” Còn các linh mục là ai? Đức Cha huấn dụ “các linh mục là những người được kêu mời để hợp tác với hàng giám mục trong nhiệm vụ tư tế để phục vụ Dân Thiên Chúa, trở thành cộng tác viên của hàng giám mục.
Vì tầm quan trọng của chức linh mục thừa tác nên, Đức Cha nhấn mạnh với cộng đoàn, “sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi thấy những người anh em này đáng được phong lên chức linh mục để phục vụ Chúa Kitô là Thầy, là Tư tế, là Mục tử và là Đấng làm cho Hội Thánh là Nhiệm Thể Người được hình thành và phát triển, trở nên dân riêng và là Đền Thánh của Thiên Chúa.”

Linh mục: giảng huấn cho dân Chúa

Riêng với các thầy sắp lãnh nhận thánh chức, Đức Cha Giáo phận nhấn mạnh đến các việc mà người linh mục phải thi hành: giảng huấn cho dân Chúa qua việc truyền đạt Lời Chúa, chỉ vẽ cho người giáo dân cách sống và áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày của họ.
Để có thể làm tốt việc này, Đức Cha khuyên các tiến chức phải chuyên chăm học hỏi, nghiên cứu từ các nguồn mạch tài liệu chính thống của Hội Thánh; cần suy ngắm Lời Chúa trong cầu nguyện. Từ việc học hỏi và cầu nguyện mà các linh mục tương lai cố gắng đạt được, Đức Cha tiếp “các con sẽ tin điều mình đọc, dạy điều mình tin, thực hành điều mình dạy.” Và như thế, “giáo lý các con truyền đạt sẽ trở nên lương thực bổ dưỡng để nuôi dân Chúa.”

Trở nên mẫu gương cho dân Chúa, khi rập theo gương Chúa Kitô.
Đức Cha tiếp tục bài huấn dụ với các thầy sắp lãnh thánh chức khi mời gọi họ cần rập theo gương Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là họ phải trở nên mẫu gương cho dân Chúa. Có như thế, những lời giảng dạy mà người linh mục thi hành mới có sức thuyết phục mời gọi người khác làm theo.

Phải thi hành thánh hóa các tâm hồn
“Các con cũng phải thi hành việc thánh hóa các tâm hồn trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô”. Bằng việc ý thức các công việc dâng trên bàn thờ, người linh mục cũng cùng chết với Chúa Kitô, trở nên gương sáng của sự hy sinh, chết đi cho những ý riêng mình.
“Nhờ vào gương sáng của các con, dân Chúa cũng biết biết tế lễ chính minh: sống phục vụ, hy sinh và bác ái, nhờ sự kết hợp Mình và Máu Chúa Kitô khi tham dự thánh lễ mà các con dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.”

Ý thức thay toàn thế giới làm những việc thuộc về Thiên Chúa.
Đức Cha nói tiếp với các tiến chức rằng, họ cần phải ý thức bản thân được cất nhắc lên, thay thế cho dân Thiên Chúa, thay cho toàn thế giới muôn người làm những việc thuộc về Thiên Chúa như khi cử hành Thánh lễ, ban các Bí tích, khi cử hành các nghi lễ thánh, cử hành Giờ kinh Phụng vụ… “các con hãy nhớ mình được tuyển chọn giữa loài người, được nhắc lên, thay thế họ để lo những việc thuộc về Thiên Chúa.”

Tổng hợp và ghi nhận: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :