jos nguyen

SUY NIỆM 14 NƠI THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

Kính thưa cộng đoàn,
Trong tâm tình sám hối của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, giờ đây chúng ta cùng bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá Ngài đã đi năm xưa, để thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô tận Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta. Qua đó, chúng ta được mời gọi vác thập giá mình để cảm thông chia sẻ với Chúa qua cuộc sống nơi từng gia đình,
và những người vẫn đang chịu biết bao khổ đau trong cuộc sống bởi bất hạnh, thất vọng vì bệnh tật, nghèo đói, và hận thù.
Xin Chúa giúp chúng ta biết khám phá ra giá trị của thập giá và lời gọi mời của Chúa, để can đảm từ bỏ mình bước theo Chúa  trong hành trình đời sống đức tin và phục vụ nhau, trong cộng đoàn giáo xứ, giờ đây mời cộng đoàn bước đi suy gẫm 14 nơi thượng khó của Chúa Giêsu.

Suy niệm
Nơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu.
Vừa mới được dân chúng hoan hô đón tiếp vài ngày trước đây -. Hôm nay cũng chính họ lớn tiếng lên án Ngài -. Nhưng Chúa vẫn lặng thinh cam chịu cách nhẫn nhục.
 Xin cho chúng con biết ăn năn những lầm lỗi của mình - vui lòng chấp nhận mọi đau khổ vì cách cư xử thiếu tế nhị và bất công của người khác - như mẫu gương Chúa đã dạy chúng con trước toà án Philatô.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Cộng đoàn cùng xướng và đáp sau mỗi chặng
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Chúa Giêsu đã chịu mọi nhục nhã, vác Thánh giá - vì Ngài đã quyết chọn con đường khổ nạn để hoàn tất sứ mạng Thiên Chúa Cha trao phó - hầu cứu chuộc nhân loại.
 Xin cho chúng con vui lòng vác thánh giá đời mình -mỗi khi gặp gian nan thử thách nơi tinh thần cũng như thể xác-. Và nhất là những thánh giá chúng con tự tạo cho mình bằng chính sự yếu đuối, nản lòng, thất vọng - nhiều khi còn nặng lời kêu trách Chúa -. Chớ gì chúng con biết tự nguyện vui lòng để vác lấy thánh giá - như vậy thánh giá sẽ trở nên êm ái và nhẹ nhàng hơn.
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.
Suy niệm
Nơi Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.
Chúa đã chịu tra tấn thâu đêm - chịu nhịn đóí, khát - vác Thánh giá nặng trên tấm thân tiều tuỵ - nên Ngài đã ngã quỵ.
 Xin cho chúng con biết nhìn nhận tội lỗi mình đã đè nặng lên hai vai Chúa -. Xin lấy lòng nhân từ tha thứ - giúp chúng con thật lòng ăn năn thống hối , để chúng con quyết tâm chỗi dậy khỏi bùn nhơ tội lỗi - và làm lại cuộc đời cách tốt hơn.
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.
Suy niệm
Nơi Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Suốt chặng đường Thương khó - Mẹ đã dõi theo Chúa Giêsu để cùng cảm thông và dự phần vào cuộc khổ nạn của con -. Và giờ đây - hình ảnh người Con yêu dấu thật tang thương làm đau lòng Mẹ.
 Xin cho mỗi người chúng con cũng biết noi gương Mẹ - cùng góp phần vào ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu - bằng cách chấp nhận những nghịch cảnh trong đời sống - ăn năn sám hối - quyết tâm không làm tăng nỗi đau thương cho Chúa và Mẹ.
Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấ Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.
Suy niệm
Nơi Thứ Năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá
Ông Simon đã bị bắt buộc để vác đỡ Thánh giá Chúa -. Ông chấp nhận và đã được phúc chia sẻ cuộc khổ nạn với Chúa.
Lạy Chúa! - như ông Simon đã giúp đỡ Chúa - xin cho mỗi người trong gia đình chúng con cũng biết nâng đỡ và chia sẻ với nhau gánh nặng gia đình - để đời sống gia đình trở nên nhẹ nhàng và toả chiếu tình yêu của Chúa -. Vì thánh giá chính là khí cụ đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

.Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt.
Thật là một tâm tình cao quý - một cử chỉ can đảm và anh hùng - khi một phụ nữ yếu đuối dám xông vào đám lính dữ dằn - để lau đi khuôn mặt đầm đìa máu - khuôn mặt của Chúa Kitô tử nạn - khiến ai nấy đều thương cảm.
 Lạy Chúa! - đáng xấu hổ biết bao khi nhiều lần chúng con đã sợ dư luận - sợ dèm pha mà không dám làm điều sáng danh Chúa -. Xin cho chúng con học nơi bà Veronica thái độ cảm thông - xót thương trước đau khổ của người khác - và sẵn sàng can đảm chịu đựng - trong việc làm tôi Chúa và phục vụ anh em.

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai.
Chúa đau đớn vì tội lỗi nhân loại - và Ngài kiệt sức vì thánh giá nặng trên vai - bước đi trên con đường gồ ghề xa thẳm - nên đã hụt hơi và ngã quỵ lần nữa.
 Xin cho chúng con biết ân hận vì những lầm lỗi của mình - nhất là những tội lỗi đã đè nặng lên Trái Tim thương xót xủa Chúa - để chúng con biết chấp nhận những thử thách và vấp ngã trong đời sống thiêng liêng - can đảm chỗi dậy nhờ bí tích Hoà giải. Amen.

Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.
Theo sau Chúa Giêsu là tiếng khóc ai oán, tấm tức của những phụ nữ -. họ khóc vì thương Chúa - và cũng khóc vì oán hận chính mình.
 Xin cho chúng con biết luôn tin cậy vào Lời Chúa - dù chúng con bội bạc, Chúa đã không bỏ mặc - nhưng Ngài luôn an ủi và nâng đỡ những ai trung thành theo bước Ngài -.Xin thương xót chúng con và cùng tất cả những người cùng sống với con - và bảo bọc chúng con trong tình yêu của Chúa. Amen.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thức Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba.
Sau một đêm đầy đau đớn, chịu sỉ nhục và đòn roi, gai nhọn đâm vào đầu -. Chúa kiệt sức - và không thể theo kịp quân lính -. Ngài ngã xuống một lần nữa - nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy đi đến Núi Sọ để chu toàn sứ mạng cứu chuộc.
 Lạy Chúa! - khi chúng con gặp thử thách tưởng chừng quá sức - đôi lúc đã phải sa đi ngã lại nhiều lần -. Xin cho chúng con biết chỗi dậy và kiên trì trong đức tin, đức cậy - để tìm thấy Thánh ý Chúa trong những thất bại của cuộc sống.

Lay ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu.
Trước khi chịu đóng đinh vào Thánh giá - Chúa Giêsu đã bị lột trần - để thêm một lần vết thương rỉ máu - và xấu hổ tột cùng vì không có manh áo che thân.
 Xin cho chúng con khi lâm vào cảnh túng nghèo vật chất - được Chúa nâng đỡ ủi an - và trong những cảnh ngộ đen tối nhất - vẫn luôn cậy trông và tin tưởng vào Chúa - nhất là không tái phạm tội lỗi, kẻo lại làm rỉ máu nơi Trái tim Chúa một lần nữa.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu.
 Quân lính đóng đinh thân hình Chúa vào thánh giá - để hy lễ toàn hiến cho nhân loại được hoàn thành -. Họ đã lầm vì không biết Chúa.
 Xin cho chúng con được sức mạnh và lòng can đảm - để đóng đinh chính xác thịt tội lỗi vào thánh giá - bằng cách kiềm chế mọi dục vọng xấu xa của xác thịt - để không bao giờ phạm tội đóng đinh Chúa nữa.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thức Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.
Trong cơn hấp hối - Chúa Giêsu vẫn luôn yêu thương bằng cách xin Chúa Cha tha tội cho kẻ ác tâm - hứa thiên đàng cho người trộm lành - và ban Đức Mẹ cho chúng ta - để Mẹ nên nơi che chở và ủi an cho mọi tâm hồn.
 Lạy Chúa! - xin cho chúng con luôn ý thức rằng: trên thánh giá Chúa đã giang hai tay đón lấy và ôm chúng con trong tình yêu thương -.để chúng con biết quyết tâm từ bỏ tội lỗi - hầu ngày sau hết đáng được Chúa đón lấy linh hồn chúng con.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ.
Vòng tay của Đức Mẹ hôm nay khác hẳn với lúc Mẹ bồng ẵm Chúa Hài đồng -. Tâm hồn người Mẹ giờ đây đã tan nát vì thân xác bất động của con -. Nước mắt Mẹ tuôn rơi vì khóc thương Chúa chịu cực hình đến chết vì tội lỗi loài người chúng con.
 Xin Mẹ bầu cử cho chúng con luôn được lòng mến Chúa như Mẹ - biết đau đớn khóc lóc tội lỗi mình - và gỡ mình khỏi tính hư xác thịt là tội lỗi trói buộc chúng con -. Xin Mẹ là nơi ẩn náu của người tội lỗi - che chở chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử - để dẫn chúng con về thiên đàng.

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Suy niệm
Nơi Thứ Mười Bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá.
Chúa đã sống một đời nghèo từ khi sinh ra đến khi tắt thở -. Cái nghèo tột cùng: sinh ra trong hang bò lừa, chết chôn trong mộ của ông Giuse Arimathia.
 Xin cho chúng con biết noi gương khó nghèo của Chúa - bằng cách biết cám ơn khi có của ăn - biết chịu đựng khi thiếu thốn - biết dùng của cải phục vụ Chúa như ông Giuse - biết thực thi bác ái với nhau - biết mua lấy nước Thiên Chúa bằng chính những hy sinh, cố gắng, rèn luyện ở đời này - để đời sau được phục sinh với Chúa trong vinh quang.

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, cùng Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen

Tâm tình kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi chúng con chính Chúa mang lấy. Tình yêu của Chúa xoá hết mọi tội khiên. Chúa đã đến để nối kết đất với trời, con người với Thiên Chúa. Thập giá đã dựng nên để chúng con được tha và được yêu.
Chúa không vác thập giá với than khóc, thụ động, ngã quỵ và nằm lỳ. Xin cho chúng con hiểu đường thập giá là đường tình yêu, đường dẫn tới giải thoát và chan hoà ánh sáng Phục sinh. Xin giúp chúng con kiên trì vác thập giá đời mình theo Chúa trong cố gắng kiện toàn và đổi mới. Amen.
josnguyễn

jos nguyen

About jos nguyen

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :