Unknown

Không tìm kiếm sự hiệp nhất, sẽ đánh mất đức Tin

WHĐ (20.01.2013) – Nhân Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu, trong ngày thứ nhất 18-01-2013, Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, đã có bài viết ngắn “Không tìm kiếm sự hiệp nhất, sẽ đánh mất đức Tin” đăng trong nhật báo L’Osservatore Romano.

Sau đây là bản dịch bài viết nói trên.

Năm Đức Tin, được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI ban bố cho chúng ta, có mối liên kết mật thiết với Công đồng Vatican II, không chỉ xét theo thời gian mà còn do nội dung. Quả thật, Năm Đức Tin được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm lễ Khai mạc Công đồng Vatican II, đồng thời hướng vào việc thực hiện những khẳng định chính yếu trong giáo huấn của Công đồng, đặt những khẳng định này làm điểm tham chiếu cho sứ vụ của Giáo hội ngày nay. Những khẳng định đó gồm quyết tâm thực hiện đại kết, đã được Giáo hội Công giáo nhận phần gánh vác, vốn không phải là đề tài thứ yếu nhưng là một trong những việc được Công đồng đặt vào hàng ưu tiên. Chúng ta có thể đọc được điều này ngay trong câu đầu tiên của Sắc lệnh về Đại kết: “Phục hồi sự thống nhất giữa mọi Kitô hữu là một trong những quan tâm chính của Công đồng Vatican II” (Sắc lệnh Unitatis Redintegratio, số 1).

Sắc lệnh về Hoạt động Truyền giáo của Hội Thánh nhắc lại những nỗ lực đại kết có mối liên hệ mật thiết với công việc thừa sai, bởi sự chia rẽ các Kitô hữu khiến cho nhiệm vụ thánh thiện của việc rao giảng Tin Mừng bị thiệt hại và “nhiều người không đến được với đức Tin” (Sắc lệnh Ad gentes, số 6). Hơn nữa, quyết tâm thực hiện đại kết trải khắp Hiến chế Mục vụ Giáo hội trong thế giới ngày nay, được đúc kết trong đoạn kết luận của Hiến chế: “Đồng thời chúng tôi nghĩ đến những người anh em này và các cộng đoàn tuy chưa sống trong mối hiệp thông trọn vẹn với chúng tôi nhưng chúng ta đang được liên kết với nhau bởi cùng tôn thờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và mối dây yêu thương” (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 92). Trên hết là mối liên kết sâu xa giữa Sắc lệnh về Đại kết và Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, trong đó có thể thấy những nền tảng về đức Tin của việc dấn thân thực hiện đại kết của Hội Thánh Công giáo. Đại kết hoàn toàn khác với vấn đề thuần túy chính sách hoặc chỉ mang ý nghĩa thực dụng của Giáo hội, nhưng chính là nội hàm của đức Tin.

Vì thế, trước tình hình đại kết có những biến động sâu sắc, Năm Đức Tin mời gọi chúng ta biến những nền tảng đức Tin về nỗ lực của Giáo hội thực hiện đại kết thành hiện thực và củng cố những nền móng này được thêm vững chắc.

Kurt Koch, hồng y  (Theo L’Osservatore Romano)

Thành Thi chuyển ngữ

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :