Unknown

Thầy Đaminh THI HÀNH SỨ VỤ PHÓ TẾ Đầu tiên

Đây là thánh lễ đầu tiên tại cộng đoàn giáo xứ lang minh, Thầy Phó Tế Đa minh thi hành sứ vụ của mình trong chức Phó tế.

Trong phần Đọc và chia sẻ Lời Chúa, Thầy Đaminh đã chia sẻ sự đồng hình đồng dạng của Đức Kitô, Ngài là Thiên Chúa xuống thế làm Người không mang tỳ vết của tội lỗi, nhưng đã khiêm tốn hòa mình với thân phận con người lãnh nhận phép rửa bởi Gioan Tiền Hô để thị hành sứ vụ đã lãnh nhận từ nơi Chúa Cha, thì thầy Đaminh cũng được sai đi để tiếp tục sứ vụ, đem Lời Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khó.
Vì thế, Tác vụ phó tế thầy lãnh nhận Qua Đức Giám Mục Giáo phận ngang qua Mẹ Hội Thánh là để phục vụ mọi người. “Vì Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là phục vụ và hy hinh mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mc 10:45). Hãy để Lời này như là phương châm sống trong  sứ vụ của Thầy và Thầy sẽ trở thành người tôi tớ phục vụ Tin Mừng đích thực. Xin thầy đừng sợ, nhưng hãy tin tưởng và phó thác, ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ vì Thiên Chúa luôn ở với thầy.

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Ngài đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4:18).

Xin Chúc mừng Thầy Phó tế Đaminh. Chúc Thầy luôn hăng say trong sứ vụ mới!
Jos Nguyễn.


Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :