www.langminhnews.net

Nhà vật lý học lượng tử Nói về Khoa học, Tự do, và Đức Tin

Khoa học là tương thích với chí tự do? (Phần 1)
Nhà vật lý học lượng tử Nói về Khoa học, Tự do, và Đức Tin

Rome, 03 Tháng 7 2013 Thông qua việc sử dụng các thí nghiệm lượng tử, những định kiến ​​tồn tại chống lại khả năng rằng các nguyên tắc thiêng liêng như Thiên Chúa, thiên thần, và tâm hồn con người chi phối thế giới hữu hình có thể được khắc phục.


Theo Antoine Suarez, một nhà vật lý lượng tử Thụy Sĩ, nhà triết học, và bioethicist, và biên tập viên của cuốn sách xuất bản gần đây: "Khoa học là tương thích với Free Will Khám phá chí tự do và ý thức trong ánh sáng của vật lý lượng tử và khoa học thần kinh?". Cuốn sách là một bộ sưu tập các giấy tờ mà lần đầu tiên được trình bày tại một hội nghị của Viện xu hướng xã hội, diễn ra tại Barcelona vào tháng Mười, năm 2010 và Suarez đã tham gia vào tổ chức. Các tác giả đã cập nhật những đóng góp của họ, có tính đến các cuộc thảo luận hội nghị và nghiên cứu trong ba năm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Zenit, Suarez, hiện là giám đốc của Trung tâm Triết học lượng tử ở Zurich, và lãnh đạo học tập của các chương trình đạo đức sinh học của các xu hướng Viện xã hội ở Barcelona, ​​New York, nói về mục đích của cuốn sách này:

ZENIT: Điều gì thúc đẩy hội nghị, và chỉnh sửa tiếp theo của cuốn sách: "Khoa học là tương thích với miễn phí có?"

Suarez: Cuốn sách thu thập các giấy tờ của các tác giả đến từ các ngành khác nhau (Vật lý lượng tử, Khoa học thần kinh, Kinh tế, và Triết học). Đã trình bày quan điểm từ những người tập trung vào các cơ sở khoa học, để làm nổi bật những thay hơn một phân tích triết học.Tuy nhiên, tất cả các chương chia sẻ một đặc điểm chung: họ có quan sát khoa học hiện tại và dữ liệu làm cơ sở để từ đó rút ra ý nghĩa triết học. Kết quả là một phương pháp tiếp cận liên ngành kích thích kết hợp sức mạnh khoa học và triết học sâu sắc.

Động lực của tôi để tổ chức hội nghị này và chỉnh sửa cuốn sách là để thảo luận về ý tưởng rằng khoa học ngày nay là tương thích với hiện tượng chi phối bởi các nguyên tắc phi vật chất như, ví dụ, ý chí tự do và ý thức. Ý tưởng này được hỗ trợ bởi các thí nghiệm chứng minh nonlocality lượng tử được gọi là, trong hai thí nghiệm đặc biệt tôi đề xuất trong những năm 1997 và 2010. Những thí nghiệm này đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm của Quang học Lượng tử tại Đại học Geneva Nicolas Gisin Tập đoàn của mình, và kết quả đã được công bố (2002, 2003, và 2012). Các thí nghiệm xác nhận rằng hiện tượng lượng tử không thể được giải thích bằng cách gọi chỉ ảnh hưởng vật chất, có nghĩa là, tín hiệu tuyên truyền trong không-thời gian. Và hơn thế nữa, các nguyên tắc cơ bản thống trị thế giới vật chất như bảo toàn năng lượng đòi hỏi phải có sự phối hợp phi vật chất, nếu không họ sẽ không giữ.

ZENIT: Tiêu đề của cuốn sách hỏi liệu khoa học và miễn phí sẽ là tương thích. Bạn có thể giải thích cho độc giả của chúng tôi lý do tại sao khả năng tương thích giữa khoa học và tự do ý chí có thể đặt ra câu hỏi? Lập luận rằng ý chí tự do và khoa học không tương thích là gì? Tranh luận những gì bạn có thể làm cho rằng họ là ai?

Suarez: Có hai lập luận chính chống lại khả năng tương thích của khoa học và ý chí tự do:

Người đầu tiên liên quan đến việc giả định rằng các quy luật tự nhiên là xác định. Đã được các triết gia Immanuel Kant nhận xét trong phê bình của ông Lý do tinh khiết rằng "tự do là trái ngược với quy luật tự nhiên của nhân quả." Hành động của tôi bị chi phối bởi sự năng động của bộ não của tôi, mà rõ ràng là một phần của thiên nhiên: Nếu tất cả những gì sẽ xảy ra trong tự nhiên có thể được hoàn toàn giải thích bởi những gì xảy ra trước, sau đó tất cả những gì tôi làm sẽ được thực sự được xác định trước kể từ khi vụ nổ Big Bang, và tôi chí tự do sẽ là một ảo tưởng.

Vì vậy, nếu một trong giữ cho ý chí tự do, indeterminism lượng tử có vẻ là tin tốt. Tuy nhiên, nó thường phản đối rằng indeterminism lượng tử là hoàn toàn "ngẫu nhiên" (không có bất kỳ đơn đặt hàng hoặc kế hoạch), và do đó bản thân nó là trái với hành vi có mục đích, và do đó không phù hợp với ý chí tự do. Tuy nhiên đây là một định kiến ​​và quan niệm sai lầm về các nguyên tắc của lượng tử. Thời điểm này sẽ được thảo luận trong một số đóng góp trong cuốn sách được chỉnh sửa bởi Peter Adams và bản thân mình.

Đối số thứ hai chống lại ý chí tự do xuất phát từ khoa học thần kinh và đã làm với việc giải thích các thí nghiệm của Benjamin Libet đề xuất. Trong những thí nghiệm một biện pháp là điện của các đối tượng người được yêu cầu thực hiện theo ý muốn một uốn cổ tay. Khả năng sẵn sàng trong bộ não được coi là chịu trách nhiệm cho phong trào đặt trên khoảng 300 mili giây trước khi thời gian đối tượng nói đã lấy quyết định thể hiện sức. Số lập luận để nói rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của chúng tôi bởi vì khi chúng ta ý thức đầu tiên của muốn hoặc kêu gọi hành động não của chúng ta đã vô thức quyết định hành động. Lập luận này cũng được thảo luận một cách chi tiết bởi các thành viên khác nhau trong cuốn sách của chúng tôi, đặc biệt là trong ánh sáng của sự khám phá ra gương tế bào thần kinh. Theo kết quả hấp dẫn này khi tôi quan sát bạn uốn cong cổ tay của bạn các tế bào thần kinh trong não bắn của tôi đều giống nhau lửa khi tôi bản thân mình uốn cong cổ tay của tôi (ngay cả tại thời điểm này tôi quan sát chuyển động của bản thân tôi không thực hiện bất kỳ chuyển động). Kết quả này cho thấy rằng kích hoạt premotor và vận động vỏ não không thể được coi là một nguyên nhân đủ để thực hiện một phong trào thực tế, ngay cả trong trường hợp đối tượng có nghĩa vụ phải nhận thức được hành động trong một trạng thái của nhận thức. Với lý do nhiều hơn, trong trường hợp của các đối tượng Libet của người được cho là thiếu nhận thức về hành động mà họ thực hiện, khả năng sẵn sàng kéo dài khoảng 300 mili giây cho đến khi chủ đề là nhận thức của anh / cô ấy muốn thể hiện sức không nên được coi là một nguyên nhân đủ để các cong của cổ tay các đối tượng thực hiện. Khả năng sẵn sàng một mình không gây ra dằn mặt, nhưng chỉ là một chuẩn bị nguyên nhân vô thức của "quyết định gần có ý thức" thể hiện sức: Người ta có thể nghĩ rằng thực tế là linh hoạt hơn sẽ xảy ra phụ thuộc của đối tượng "ý gần ý thức" không tự nguyện hạn chế sự linh hoạt hơn.

Chúng tôi đi đến kết luận rằng những thí nghiệm của Libet bác bỏ không ý chí tự do cũng không trách nhiệm cá nhân, mà là chứng minh rằng ý thức con người và có mục đích ý chí tự do bị hạn chế.

Trong bản tóm tắt cuốn sách của chúng tôi là một trong những cuốn sách đầu tiên để thảo luận, đồng thời, những tác động của vật lý lượng tử, các thí nghiệm Libet và phát hiện sinh lý thần kinh của tế bào thần kinh gương cho ý chí tự do, ý thức, và nhiều hơn nữa trong chung cho khả năng phi vật chất cơ quan trong thế giới của chúng tôi.

ZENIT: Bạn nói về nhân vật phi vật thể của ý chí tự do - bên ngoài của không gian và thời gian. Làm thế nào là nó có thể nghiên cứu một cái gì đó mà không phải là tài liệu thông qua các phương pháp khoa học và lý thuyết?

Suarez: Đây thực sự là một câu hỏi quan trọng. Rất đặc trưng của các thí nghiệm lượng tử là họ cho thấy các sự kiện tương quan mà không thể được giải thích bằng bất kỳ liên kết các tài liệu hoặc tín hiệu tuyên truyền trong thời gian không gian. Người ta có thể mô tả những gì xảy ra trong các thí nghiệm bằng phương tiện của một so sánh: Giả sử vật lý Bob tại Geneva ném một đồng xu công bằng và đồng thời đồng nghiệp Alice của ông ở New York lại còn có một xu công bằng, và mỗi người trong số họ đăng ký kết quả (đầu và đuôi). Kết quả của Bob tại Geneva dường như để xây dựng một chuỗi ngẫu nhiên tinh khiết: 50% đứng đầu, và 50% đuôi, và cũng có kết quả của Alice ở New York dường như ngẫu nhiên phân phối. Sau đó, Alice và Bob gặp nhau, và sau khi so sánh kết quả của họ, họ quan sát thực tế đáng kinh ngạc sau: khi Alice được đầu, Bob được đầu là tốt, và ngược lại, khi Alice được đuôi, Bob được đuôi là tốt. Đó là, kết quả của Alice và Bob có tương quan hoàn hảo. Bây giờ trên phần một chúng ta có thể loại trừ rằng có một tín hiệu đi từ nói Geneva đến New York mang mã hóa kết quả của Bob và làm cho đồng tiền của Alice để sản xuất cùng một kết quả. Lý do là điều này sẽ đòi hỏi phải có tín hiệu đi du lịch với tốc độ nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, và chúng tôi biết bằng cách thí nghiệm tương đối (như Michelson-Morley, 1887), tất cả các tín hiệu tuyên truyền trong không gian-thời gian không thể đi nhanh hơn ánh sáng. Trên một phần khác chúng ta có thể loại trừ (bằng phương tiện của một định lý toán học được phát hiện bởi nhà vật lý học John Bell) rằng tiền xu đã được lập trình sẵn trước để sản xuất cùng một kết quả. Do đó, các mối tương quan không thể giải thích được không bởi một liên kết trực tiếp tại thời điểm ném các đồng tiền cũng không phải do một nguyên nhân phổ biến trong quá khứ, đó là họ không thể được giải thích bằng bất kỳ thông tin tuyên truyền trong không-thời gian.

Các nền tảng của khoa học thực nghiệm là "mối tương quan khóc một sự giải thích" (như nhà vật lý nổi tiếng John Bell đã nêu). Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các mối tương quan lượng tử quan sát không thể được giải thích bằng bất kỳ chuỗi nhân quả quan sát trong không gian-thời gian. Mối tương quan lượng tử là một ví dụ tối quan trọng của một kết quả thử nghiệm mà không thể được giải thích là do ảnh hưởng vật chất. Chúng ta có thể kết luận rằng những gì được xem là không được làm những gì có thể nhìn thấy ("có thể nhìn thấy từ vô hình", phù hợp với Do Thái 11:3). Vì vậy, trên cơ sở các quan sát có sẵn, vì những lý do nhất quán, chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại của một miền phi vật chất là không thể tiếp cận trực tiếp quan sát.

Thực sự câu hỏi của bạn đề cập đến một rào cản tâm thần đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng hiện nay của đức tin Kitô giáo: những định kiến ​​rằng không thể có nguyên tắc thiêng liêng như Thiên Chúa, thiên thần và linh hồn con người chi phối thế giới có thể nhìn thấy. Và như bạn thấy thí nghiệm lượng tử có thể giúp đỡ để vượt qua một rào cản như vậy.

[Phần 2 của cuộc phỏng vấn này sẽ được công bố thứ năm]

Jos Nguyễn. theo ( Zenit.org ) Ann Schneible

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :