www.langminhnews.net

Các Cha Bạn Cha Chánh xứ và các Cha Philippines DÒNG CATMINH Cải tổ về thăm Giáo xứ

Chiều thứ hai ngày 21/04/ 2014 cộng đoàn giáo xứ tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ. Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Cha Chánh xứ, Cha Phaolô Chánh xứ Russeykeo, Cha Giuse Bùi Duy Nghiên, và ba Cha Vitto Competentejr,OCD , Cha Richard Escorto, OCD và Cha Ransom Rapirap,OCD thuộc Hội dòng Catminh Caito về thăm giáo xứ.
Trong Thánh lễ các Ngài cùng cầu nguyện cho giáo xứ trong niềm vui của Tuần Bát nhật Phục Sinh. kết thúc Thánh lễ Cha xứ cám ơn các Cha và Ngài cũng giới thiệu Hội dòng Cát-minh cho các em thiếu nhi.
Monday afternoon on 21/04/2014 parish community Mass to pray for the parish. Concelebrated the presence of parish priest, Father Paul Russeykeo pastor, Father Joseph Bui Duy nghien, father and three Competentejr Vitto, OCD, Father Richard Escorto, OCD, and Father Rapirap Ransom, OCD Council Catminh Caito Tickets to the parish.
During Mass they offer prayers to the parish in the joy of Easter octave. Mass ended pastor thank Father and He-Cat demo board for his children.
Jos Nguyễn.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :