www.langminhnews.net

NƯỚC TRỜI LÀ TẤT CẢ-Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông

Đức Ki tô nhận thấy rõ tình trạng trì trệ nơi con người. Ngài thấy bước đi chậm chạp của chúng ta, và cần thiết phải không ngừng bắt đầu lại bổn phận. Trong tình thế khẩn cấp đó Ngài mời gọi các môn đệ của Ngài phải lên đường ngay. Nếu đường còn dài thì đó lại là một lí do nữa không được chần chừ.
Chúng ta hãy xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy Kho tàng bị chôn vùi ở đâu.
Sách 1 Vua R 3, 5.7-12
Chúng ta thấy Sa lô mông con vua Đa vít được Thiên Chúa cho phép chọn lựa nhiều ơn khác nhau. Thay vì xin được vinh quang trần thế, quyền hành trên các dân nước, được giàu sang tột bậc và trường thọ, Sa lô môn đã xin sự Khôn Ngoan. Ông muốn cai trị dân mình bằng ơn biện phân và quan tâm đến nhu cầu của họ. Thiên Chúa đã ban cho ông sự Khôn ngoan đó cùng với sự giàu sang vinh quang và tiếng tăm lừng lẫy trên tòan thế giới.
Thánh Vịnh 118
Khi tình yêu ngự trị nơi hai người, thì sự thông hiệp sẽ hoàn hảo và ngôn ngữ họ sử dụng là Chúc tụng Thiên Chúa.
Thư Rôma 8, 28-30

Thánh Phao lô nói với chúng ta rằng tình yêu là nền tảng để xây dựng các mối tương quan với Thiên Chúa, Người muốn ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần cho ơn Cứu độ. Trong chính chương trình yêu thương, Thiên Chúa đã cho Chúa Giê su trở thành đấng Cứu độ, là Anh cả của một đàn em đông đảo mà một ngày nào đó Ngài sẽ ban cho vinh quang trong đời sống vĩnh cửu. Thật là một Tin Mừng!

Mt 13: 44-52

NGỮ CẢNH

Đây là ba dụ ngôn đặc biệt của riêng Mát thêu tiếp nối diễn từ bằng dụ ngôn của Chúa Giê su mạc khải về mầu nhiệm Nước Trời (Mt 13). Hai dụ ngôn đầu mời gọi mọi người hãy tìm mọi cách chiếm hữu và và kiên trì gìn giữ kho tàng vô cùng quí giá là Nước Trời. Dụ ngôn sau cùng cho thấy một khía cạnh khác của Nước Trời: cũng như sau mẻ lưới cá lớn người ta phân loại cá như thế nào, thì đến ngày cánh chung, Thiên Chúa cũng phân biệt người lành kẻ dữ như thế. Đây là giáo huấn dành riêng cho các môn đệ là những người sẽ trở nên những nhà rao giảng đầu tiên của Nước Trời.

Có thể đọc đoạn Tin mừng theo bố cục như sau:

1.Dụ ngôn kho báu chôn giấu (13, 44)

2.Dụ ngôn ngọc quí (13, 45-46)

3.Dụ ngôn chiếc lưới (13, 47-48)

4.Giải thích dụ ngôn chiếc lưới (13, 49-50)

5.Kết luận về các dụ ngôn (13, 51-52)

Qua các dụ ngôn trên, Chúa Giê su mời gọi chúng ta suy nghĩ về cơ may duy nhất mà Ngài mang lại cho chúng ta với lời loan báo Nước Thiên Chúa đang đến trong sứ vụ và bản thân Ngài. Cơ may nầy mời gọi chúng ta chọn lựa: bỏ tất cả và dứt khoát dấn thân cho Nước Trời.

TÌM HIỂU

Nước Trời giống như chuyện kho báu: Nước Trời không giống như kho báu, nhưng chuyện xảy ra cho một người tìm thấy kho báu được so sánh với điều xảy ra khi một người khám phá ra Nước Trời.

Kho báu chôn giấu trong ruộng: thời xưa,chôn của cải, kho tàng dưới đất là cách giữ của an toàn nhất, đặc biệt trong lúc chiến tranh loạn lạc. Ai đó đã chôn, rồi quên hoặc không có ai biết, và một người khác may mắn tình cờ phát hiện được.

Kho báu và viên ngọc đẹp (cc.44-46): điểm nhấn của các dụ ngôn nầy là niềm vui khi khám phá ra kho báu và viên ngọc, và việc bán tất cả những gì mình có để mua kho báu hay viên ngọc.

Chôn giấu: Nước Trời không phải là một thực tại rõ ràng như chúng ta tưởng. Các dụ ngôn trước đã cho thấy điều đó. Dù không thấy được một cách rõ ràng, Nước Trời vẫn hiện hữu. Người ta có thể bất ngờ tìm thấy, như người tìm được kho báu, hay viên đội trưởng (8,12), hay người Samari (Ga 4,9), hoặc sau một quá trình cật lực tìm kiếm.

Có người kia gặp được: Câu chuyện thật quá giản dị. Kho báu nầy không phải là vật do tổ tiên để lại, hay phải mất công tìm kiếm, hay ở một nơi bí mật. Như Nước Trời trong con người Chúa Giê su, kho báu đang nằm đấy, trước mặt con người không chủ tâm tìm kiếm này. Nhưng một khi thấy được rồi, anh ta bỏ hết mọi sự khác. Sự từ bỏ theo tinh thần Tin mừng không phải là phương thế để đạt đến Nước Trời, nhưng là hậu quả của việc khám phá Nước đó.

Đi bán tất cả những gì mình có: Tìm thấy rồi, người ấy làm một điều chắc chắn khiến mọi người thắc mắc: bán tất cả mọi sự, không chừa lại gì cả. Để làm gì? Để mua thửa ruộng. Nước Trời là một kho báu đòi ta phải bỏ ra tất cả những gì mình có, kể cả bản thân, để sở hữu cho bằng được.

Chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp: Người nầy đi tìm những viên ngọc đẹp quí, nhưng bất ngờ được một viên đắt giá. Anh bất ngờ được một kho báu. Do đó dụ ngôn viên ngọc đẹp rốt cuộc cũng tương tự và có cùng ý nghĩa như dụ ngôn kho báu.

Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển: Cũng thế ở đây, phải hiểu Nước Trời không đồng hoá với chiếc lưới, cũng chẳng giống với cá bắt được, nhưng giống như toàn bộ công việc được mô tả. “Thả xuống biển”: lưới đã được (Thiên Chúa) thả xuống biển rồi.

Gom được đủ thứ cá: gồm mọi loại, cá tốt cũng như cá xấu, như câu 48 sẽ đề cập tới. Biển hồ Galilê nổi tiếng là có nhiều cá. Cá xấu có lẽ là thứ cá bị Luật Tora cấm ăn (Lv 11,9-12; Đnl 14,9-10), hay là cá quá nhỏ.

Tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa: Việc Nước Trời đến cách sung mãn không chấp nhận cảnh vàng thau lẫn lộn như trước nữa, và đòi hỏi phải triệt để loại bỏ sự dữ ra khỏi lòng mình.

Chúng sẽ khóc lóc nghiến răng: những kiểu nói đặc trưng của Tân Ước để chỉ tình trạng xa lìa Thiên Chúa là nguồn sự sống.

Anh em có hiểu: Chúa Giê su hỏi về tất cả những gì Người đã giảng dạy bằng dụ ngôn cho đám đông. Câu trả lời gọn gàng và dứt khoát “Thưa hiểu” cho thấy những người nầy là các môn đệ Chúa Giê su đã hỏi trước đây (c.36). Qua đó, Mt muốn ám chỉ bất cứ độc giả nào, bất cứ Ki tô hữu nào. Hiểu ở đây không chỉ là “nắm được ý nghĩa” mà còn là “chấp nhận” “và đưa vào hiện thực trong đời sống của mình”. Sống được như thế, họ sẽ trở thành môn đệ Chúa Giê su, con cái Nước Trời. Một cách nào đó, họ là kinh sư mới, những thầy dạy mới trong Nước, biết rút từ kho tàng hiểu biết của mình, cả cái cũ lẫn cái mới để thi hành sứ vụ người tín hữu.

SỨ ĐIỆP

Các bài đọc chủ nhật hôm nay nói với chúng ta về những người tìm kiếm kho tàng. Ngày nay có thể hình dung điều đó qua việc tranh nhau mua đồ giảm giá tại các siêu thị. Ai cũng tranh nhau đến trước khi mở cửa, và cửa vừa mở, họ ùa vào ngay chỗ mà họ đã định trước để là người trước nhất để chiếm được món đồ mà mình chọn. Chúng ta cũng thường thấy một vài người sẳn sàng bỏ ra khối tiền bạc để mua lại sức khỏe mà họ đã không còn. Điều mà Chúa Giê su hôm nay dạy chúng ta còn quan trọng hơn nhiều. Ngài bảo chúng ta: “Anh em quyết định cõi đời đời! Hãy sám hối và tin vào tin mừng”.

Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tìm một kho tàng có giá trị lớn; nhưng Ngài xác định với chúng ta rằng kho tàng ấy được chôn giấu. Ngài đưa ra cho chúng ta những câu hỏi căn bản: Chúng ta làm gì trong những năm tháng được ban cho chúng ta? Đâu là ý nghĩa đích thực mà chúng ta gán cho cuộc sống của mình? Ước muốn chính yếu của chúng ta hướng đến đâu? Đâu là hạt ngọc mà chúng ta tìm kiếm? Bài tin mừng nầy nhấn mạnh niềm vui của người đã tìm thấy kho tàng. Anh ta say mê đến độ sẵn sàng bán hết tất cả những gì mình có để sở hữu mảnh đất mà anh ta đã khám phá ra kho tàng ấy. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy rõ cái giá tuyệt vời mà anh ta gán cho kho tàng ấy: anh không còn có thể bỏ được nữa, anh ta quí chuộng nó hơn tất cả mọi sự.

Sự nhiệt tình thái quá đó muốn diễn tả giá trị siêu việt của Lời và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong một cụôc sống chính là nội dung của Nước Thiên Chúa. Trước tiên đó là một ai đó đem lại ý nghĩa cho cuộc sống, soi sáng và lấp đầy bằng một niềm vui không gì sánh được. Để vào Nước Thiên Chúa, điều trước tiên phải làm là ngạc nhiên khám phá Chúa Giêsu Ki tô quí giá như thế nào: nhận biết Ngài, lắng nghe Ngài, sống tin mừng của Ngài là một sự giàu có không gì so sánh được. Món quà đó của Thiên Chúa là một kho tàng và chính đức tin tìm ra nó.

Tôi nghĩ đến người thanh niên vừa đi hành hương trở về. Lúc đầu có thể là anh ta đi tò mò, không có mục đích nào rõ ràng cả. Nhưng trên đường đi dần dần anh đã đi vào nội tâm. Và sự tìm kiếm của anh đã đưa đến sự xác tín rằng Thiên Chúa là đấng quan trọng nhất của cuộc đời. Cuộc hành trình dài đã đặt anh trên đường đến kho tàng ấy. Sự khám phá ấy đã đảo lộn hoàn tòan cuộc đời anh. Nước Trời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vào là một khám phá sáng ngời như khám phá mà những người mới trở lại đã kinh nghiệm. Đó là một cơ hội phải nắm lấy. Phúc cho ai đã đi đến đó.

Tác giả Tin mừng nhấn mạnh đến sự kiện là sự lựa chọn đó không chấp nhận điều đình. Những ai đã khám phá ra kho tàng đó đều sẵn sàng bỏ hoặc bán tất cả để sở hữu cho bằng được. Họ không muốn để mất cơ hội chỉ có một lần trong cuộc sống. Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng việc vào Nước Trời cần phải có một quyết định dứt khoát, một sự chọn lựa nền tảng. Đó không phải là một sự mặc cả hay điều đình. Và sự chọn lựa ấy nhất định bao gồm việc từ bỏ một điều khác. Bấy giờ câu hỏi đặt ra cho chúng ta: Chúng có thực sự làm một sự lựa chọn của đức tin không?

Nhiều người Ki tô hữu vẫn còn là những người nguội lạnh, nửa vời, dấn thân nửa chừng, hay không dấn thân gì cả. Đó là khi họ tìm cách đồng hóa Nước Trời với tất cả những gì còn lại, và đôi khi Nước Trời với những gì đi ngược lại. Chính trong kinh nguyện mà chúng ta học cách khuôn mình theo Đức Ki tô và Tin mừng của Ngài. Kinh nguyện đích thực là đi tìm sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một kho tàng ẩn giấu chỉ ban cho những ai khao khát Thiên Chúa hằng sống.

Bài đọc thứ nhất nhắc lại sự lựa chọn của Sa lô mông, Thiên Chúa nói với ông : “Hãy xin Ta điều con muốn và Ta sẽ ban cho con”. Và chúng ta đã nghe câu trả lời tuyệt vời của vị vua trẻ nầy. Ông không xin được sống lâu, không xin giàu sang, không xin tiêu diệt quân thù. Ông không xin điều gì cho mình cả, mà chỉ xin tất cả cho dân Ông: “Xin hãy ban cho tôi tờ Ngài một tâm hồn nhạy bén để biết cai trị dân của Ngài và phân biệt tốt xấu”.

Đức Maria, Mẹ Chúa Giê su là một thí dụ tuyệt vời. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời về một cuộc sống hân hoan dấn thân cho Chúa. Và thánh Phao lô cũng thế. Bị quật ngã trên đường Đa mát, ngài đã chấp nhận đoạn tuyệt với các xác tín cũ của mình. Và còn biết bao nhiêu thí dụ khác trong suốt lịch sử Giáo Hội, như Thánh Phan xi cô Assisi và nhiều vị thánh khác. Ngày nay cũng thế, nhiều người đã chọn lựa dấn thân hòan toàn cho Chúa. Các ngài nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa đối với chúng ta là kho tàng quí giá, xứng đáng để người ta từ bỏ tất cả để sở hữu nó. Chắc chắn, chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta đã chọn lựa Đức Ki tô, rằng chúng ta đã tin vào Ngài. Chúng ta đã chọn lựa về phía Đức Ki tô. Chúng ta đã chọn đúng, nhưng vẫn còn việc phải sống với Ngài. Và chính vì thế mà chúng ta phải kiên trì, đào sâu, không những tìm lại những cặp mắt mới, một trái tim mới, luôn luôn và không ngừng ngưỡng mộ Nước Thiên Chúa.

Chúng ta sẽ còn phải chọn lựa nhiều lần theo hoặc lìa xa Chúa Giê su Ki tô. Mỗi ngày Chủ Nhật, Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời và Thánh Thể của Ngài. Món quà Ngài ban tặng cho chúng ta, chính là một kho tàng vô giá đáng cho chúng ta chịu khó để tiếp nhận nơi chúng ta. Ước gì lòng biết ơn của chúng ta càng ngày càng cân xứng với tình yêu của Ngài đối với chúng ta.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :