www.langminhnews.net

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC THAM DỰ VIÊN THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KHÓA HỌP NGOẠI THƯỜNG, LẦN THỨ III

Từ ngày 5-19 tháng 10 năm 2014, Vatican

Đề tài : Các Thách Đố Mục Vụ của Gia Đình

trong Bối Cảnh của việc loan báo Tin Mừng

(THE PASTORAL CHALLENGES OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF EVANGELIZATION)

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Do chức vụ:

- Các Chủ Tịch Các Hội Đồng Giám Mục

- Giáo Hội Đông Phương

- Các Vị Đứng Đầu các Cơ Quan Trung Ương của Tòa Thánh

- Các Thành Viên của Hội Đồng Văn Phòng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới (THĐGMTG)

Danh Sách Các Tham Dự Viên

A. Do chức vụ

- Các Chủ Tịch các Hội Đồng Giám Mục 114

- Giáo Hội Đông Phương 13

- Trưởng các Cơ Quan Trung Ương Tòa Thánh 25

- Thành Viên của Hội Đồng thường trực của Thượng Hội Đồng

Giám mục Thế Giới 9

(15: 6 do chức vụ, còn lại 9 (3 Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục [Erdo, Schonborn, Gracias] + 1 Đông Phương [Shevchuk] + 2 Curia (Turkson, Fisichella)

- Tổng Thư Ký 1

- Phó Tổng Thư Ký 1

Tất cả do chức vụ 163

trừ đi một vị cũng là Chủ Tịch HĐGM

Đức Cha Souraphiel, nên còn lại là 162

B. Do bầu chọn (Hội Đồng Tối cao

các Bề Trên Tổng Quyền 3

C. Do Đức Thánh Cha chọn 26

Tất cả các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng Giám Mục

Thế Giới 191

Các Tham Dự Viên Khác

- Các Chuyên Viên 16

(1 cặp vợ chồng + 14 chuyên viên cá nhân)

- Các Dự Thính Viên 38

(13 cặp vợ chồng + 12 Dự Thính Viên cá nhân)

- Các Đại Diện các Giáo Hội Kitô Giáo ngoài Công Giáo 8

Tất cả con số Tham Dự Viên khác 62

Tổng cộng tất cả (chính thức và tham dự viên khác) 253

+++

Danh Sách Các Tham Dự Viên

THĐTG/Ngoại thường, 2014

I. Chủ Tịch

Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Hoàng

II. Tổng Thư Ký

Đức Hồng Y Lorenzo BALDISSERI

III. Các Vị Chủ Tịch được chỉ định

Đức Hồng Y André VINGT-TROIS, Tổng Giám mục/Paris, Pháp; Luis G. TAGLE, Tổng Giám mục/Manila, Phi Luật Tân; Raymundo Damasceno ASSIS, Tổng Giám mục/Aparecida, Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục Brazil.

IV. Tổng Tường Trình Viên

Đức Hồng Y Péter ERDO, Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hung Gia Lợi, Chủ Tịch Hiệp Hội Các Hội Đồng Giám Mục Châu Âu (C.C.E.E.).

V. Thư Ký Chuyên Biệt

TGM Bruno FORTE, giáo phận Chieti-Vasto, Italia.

VI. Ủy Ban Soạn Thảo Sứ Điệp Của THĐGMTG

Đức Hồng Y Gianfranco RAVASI, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Văn Hóa, Vatican,

Phó Chủ Tịch: Đức Tổng Giám Mục Victor Manuel FERNANDEZ, Viện Trưởng Đại Học Giáo Hoàn Công Giáo của Argentina, Argentina.

VII. Các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương

Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Coptico

Đức Giáo Chủ Ibrahim Isaac SEDRAK, Thượng Phụ Giáo Chủ Alexandria của Lễ Nghi Coptico, Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo Coptico.

Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Melkitê Hy Lạp

Đức Giáo Chủ Grégoire III LAHAM, B.S., Thượng Phụ Giáo Chủ Antiochia của Giáo Hội Melkite Hy Lạp, Thủ Lãnh Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Melkitê Hy Lạp.

Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Syria

Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Ignace Youssif III YOUNAN, Thượng Phụ Giáo Chủ Antiochia của Người Syria, Thủ Lãnh Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Syria.

Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Maronita

Đức Hồng Y Thượng Phụ Giáo Chủ Bechara Boutros RAI, O.M.M, Thượng Phụ Giáo Chủ Antiochia của người Maroniti, Thủ Lãnh Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Maronita.

Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Calđea

Đức Thượng Phụ Louis Raphael SAKO, Thượng Phụ Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo của người Caldei.

Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Armenia

Đức Thượng Phụ Nerses Bedros XIX TARMOUNI, Thượng Phụ Giáo Chủ Giáo Hội Cilicia của người Armeni, Thủ Lãnh Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo của người Armenia.

Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp cho người Ucraini

Đức Thượng Phụ Sviatoslav SHEVCHUK, Tổng Giám Mục Trưởng của Kyiv-Halye, Thủ Lãnh Hội Đồng Giáo Hội Công Giáo Hy Lạp của người Ucraini.

Hội Đồng Giáo Hội Syro-Malabar

Đức Hồng Y Thượng Phụ George ALENCHERRY, Tổng Giám Mục Trưởng của Ernakulam – Angamaly của người Syro – Malabarese, Chủ Tịch Hội Đồng của Giáo Hội Syro – Malabarêse.

Hội Đồng Giáo Hội Syro-Malankarêsê

Đức Hồng Y Thượng Phụ Baselios Cleemis THOTTUNKAL, Tổng Giám Mục Trưởng của Trivandrum của người Syro Malancaresê, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hội Syro Malankarêsê, Chủ Tịch Hội Đồng các Giám Mục Công Giáo Ấn Độ (C.B.C.I).

Hội Đồng Giáo Hội Rumenia

Đức Hồng Y Thượng Phụ Luciano MURESAN, Tổng Giám Mục Trưởng của Fagaras si Alba Iulia của người Rumenia, Thủ Lãnh Hội Đồng Giáo Hội Rumenia.

Công Đồng của Giáo Hội Etiopia

Đức Tổng Giám Mục Berhaneysus Demerew SOURAPHIEL, C.M. của Addis Abeba, Chủ Tịch của Công Đồng của Giáo Hội Etiopia, Chủ Tịch Hiệp Hội của Hàng Giáo Phẩm Etiopia và Eritrea.

Công Đồng Giáo Hội Công Giáo Ruthenia, U.S.A.

Đức Tổng Giám Mục William Charles SKURLA, Tổng Giám Mục Trưởng của Pittsburgh cuả người Byzantini, Chủ Tịch của Công Đồng Giá Hội Công Giáo Ruthenia.

Công Đồng Của Hội Đồng Của Giáo Hội Slovak

Đức Tổng Giám Mục Jan BABJAK, S.I., Tổng Giám Mục Trưởng của Presov cho những người Công Giáo theo nghi lễ Bizantino, Chủ Tịch Công Đồng của Giáo Hội Slovak.

VIII. Các Chủ Tịch Của Các Hội Đồng Giám Mục

Châu Phi

Angola và Sao Tomé

Đức Tổng Giám Mục Gabriel MBILINGI, C.S.S.Sp., Tổng Giáo Phận Lubango, Angola, Chủ Tịch Hiệp Hội Các Hội Đồng Giám Mục Phi Châu và Madagascar (S.C.E.A.M.).

Benin

Đức Giám Mục Eugène Cyrille HOUNDÉKON, giáo phận Abomey, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Bénin.

Botswana, Nam Phi, và Swaziland

Đức Tổng Giám Mục Stephen BRISLIN của Cape Town, Kaapstad, Nam Phi.

Burkina Faso và Niger

Đức Tổng Giám Mục Paul YEMBUADO OUÉDRAOG, Tổng Giáo Phận Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

Burundi

Đức Giám Mục Gervais BANSHIMIYBUSA, Giáo phận Ngozi.

Camerun

Đức Tổng Giám Mục Samuel KLEDA của Tổng Giáo phận Douala.

Cộng Hòa Trung Phi Châu

Đức Tổng Giám Mục Dieudonné NZAPALAINGA, C.S.Sp. Tổng Giáo phận Bangui.

Chad

Đức Giám Mục Jean-Claude BOUCHARD, O.M.I. Giáo phận Pala.

Cộng Hòa Congo

Đức Cha Louis PORTELLA MBUYU, Giáo phận Kinkala.

Cộng Hòa Dân Chủ Congo

Đức Cha Nicolas DJOMO LOLA, giáo phận Tshumbe.

Cote D’Ivoire

Đức Tổng Giám Mục Alexis TOUABLI, tổng giáo phận Agboville.

Guinea Equatoriale

Đức Cha Juan MATOGO OYANA, C.M.F. giáo phận Bata, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Guinea Equatoriale.

Etiopia và Eritrea

Đức Tổng Giám Mục Berhaneyesus Demerew SOURAPHIEL, C. M.. Tổng Giáo Phận Addis Abeba, Chủ Tịch Hội Đồng của Giáo Hội Etiopia.

Gabon

Đức Cha Mathieu MADEGA LEBOUAKEHAN, Giáo phận Mouila.

Gambia và Sierra Leone

Đức Cha Patrick Damiel KOROMA, giáo phận Kenema.

Ghana

Đức Cha Joseph OSEI-BONSU, giáo phận Konongo – Mampong.

Guinea

Đức Cha Emmanuel FÉLÉMOU, giáo phận Kankan.

Đại Dương Ấn Độ (C.E.D.O.I)

Đức Cha Maurice PIAT, C.S.Sp. giáo phận Port-Louis, Seychelles.

Kenya

Đức Hồng Y John NJUE, Tổng Giám Mục, Tổng giáo phận Nairobi, Kenya.

Lesotho

Đức Tổng Giám Mục Gerard Tlali LEROTHOLI, O.M.I, Tổng Giáo phận Maseru, Lesotho.

Liberia

Đức Cha Anthony Fallah BORWAH, Giáo Phận Gbarnanga, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Liberia.

Madagascar

Đức Tổng Giám Mục Désiré TSARAHAZANA, Tổng Giáo Phận Tomasina.

Malawi

Đức Cha Joseph Mukasa ZUZA, Giáo Phận Mzuzu

Mali

Đức Cha Jean – Baptiste TIAMA, Giáo Phận Sikasso.

Mozambique

Đức Cha Lúcio Andrice MUANDULA, Giáo phận Xai-Xai.

Namibia

Đức Tổng Giám Mục Liborius Ndumbukuti NASHENDA, O.M.I., Tổng gáo phận Windhoek, Namibia

Nigeria

Đức Tổng Giám Mục Ignatius Ayau KAIGAMA

North Africa (C.E.R.N.A)

Đức Tổng Giám Mục Vincent LANDEL, S.C.I. of Béth, Tổng giáo phận Rabat, Morocco.

Rwanda

Đức Cha Smaragde MBONYNTEGE, Giáo phận Kabgayi, Rwanda.

Senegal, Mauritania, Capo Verde And Guinea-Bissau

Đức Cha Benjamin NDIAYE, Giám Mục giáo phận Kaolack, Senegal

Sudan

Đức Hồng Y Gabriel ZUBEIR WAKO, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Khartoum

Tanzania

Đức Cha Tarcisius J.M. NGALALEKUMTWA, Giáo phận Iringa

Togo

Đức Cha Benoit COMLAN MESSAN ALOWONOU, Giáo phận Kpalime

Uganda

Đức Tổng Giám mục John Baptist ODAMA, Giáo phận Gulu

Zambia

Đức Tổng Giám mục Ignatius CHAMA, Giáo phận Kasama, Giám Quản Tông Tòa “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” của Mpika.

Zimbabwe

Đức Cha Michael Dixon BHASERA, Giáo phận Masvingo
Châu Mỹ

Antille

Đức Cha Patrick Christopher PINDER, Tổng Giám mục Nassu (Trinidad và Tobago).

Argentina

Đức Cha José María ARANCEDO, Tổng Giám mục Giáo phận Santa Fe da la Cruz

Bolivia

Đức Cha Oscar Omar APARICIO CÉSPEDES, Tổng Tuyên Úy Quân Đội Nước Bolivia.

Brazil

Đức Hồng Y Raymundo Damasceno ASSIS, Tổng Giám mục Giáo phận Aparecida

Canada

Đức Cha Paul-André DUROCHER, Tổng Giám mục Giáo phận Gatineau.

Cile

Đức Hồng Y Ricardo EZZATI ANDRELLO, S.D.B., Tổng Giám mục Giáo phận Santiago de Chile.

Colombia

Đức Cha Luis Augusto CASTRO QUIROGA, I.M.C., Tổng Giám mục Giáo phận Tunja.

Costa Richa

Đức Cha Oscar Gerardo FERNÁNDEZ GUILLÉN, Giám mục Giáo phận Puntarenas.

Cuba

Đức Cha Dionisio Guillermo GARCÍA IBÁNEZ, Tổng Giám mục Santiago de Cuba.

Ecuador

Đức Cha Fausto Gabriel TRÁVEZ TRÁVEZ, O.F.M., Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Quito.

El Salvador

Đức Cha JOSÉ LUIS ESCOBAR ALAS, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận San Salvador.

Guatemala

Đức Cha Rodolfo VALENZUELA NÚNEZ, Giám mục Giáo phận Vera Paz.

Haiti

Đức Hồng Y Chibly LANGLOIS, Giám mục Giáo phận Les Cayes.

Honduras

Đức Hồng Y Óscar Andrés RODRÍGUEZ MARADIAGA, S.D.B., Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Tegucigalpa.

Messico

Đức Hồng Y Francisco ROBLES ORTEGA, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Guadalajara.

Nicaragua

Đức Cha Sócrates SANDIGO JIRÓN, Giám mục Giáo phận Juigalpa.

Panamá

Đức Cha José Domíngo ULLOA MENDIETA, O.S.A., Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Panamá.

Paraguay

Đức Cha Catalino Claudio GIMÉNEZ MEDINA, thuộc Hội Các Cha Schonstatt, Giám mục Giáo phận Caacupé.

Perú

Đức Cha Salvador PINEIRO GARCÍA-CALDERON, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Ayacucho.

Porto Rico

Đức Cha Roberto Octavio GONZÁLEZ NIEVES, O.F.M., Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận San Juan de Puerto Rico.

Repubblica Dominicana

Đức Cha Gregorio Nicanor PENA RODRÍGUEZ, Giám mục Giáo phận Nuestra Senora de la Altagracia en Higuey

United States of America (Hoa Kỳ)

Đức Cha Joseph Edward Kurtz, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Louisville.

Uruguay

Đức Cha Rodolfo Pedro WIRZ KRAEMER, Giám mục Giáo phận Maldonado – Punta del Este.

Venezuela

Đức Cha Diego R. PADRÓN SÁNCHEZ, Tổng Giám mục Cumaná.Châu Á

Arab States

Đức Thượng Phụ Fouad TWAL, Thượng Phụ Giáo Chủ Jerusalem Latinh.

Bangladesh

Đức Tổng Giám mục Patrick D’ROZARIO, C.S.R., Tổng Giáo phận Dhaka.

Trung Quốc

Đức Tổng Giám Mục John HUNG SHAN-CHUAN, S.V.D., Tổng Giám mục Taipei.

EasT Timor

Đức Cha Basílio DO NASCIMENTO, Giám mục Giáo phận Baucau.

Ấn Độ (C.C.B.I)

Đức Hồng Y Oswald GRACIAS, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Bombay, Chủ Tịch Liên Hiệp Các Hội Đồng Giám Mục Châu Á (F.A.B.C.).

Indonesia

Đức Tổng Giám mục SUHARYO HARDJOATMODJO, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Jakarta.

Iran

Đức Tổng Giám mục Thomas MERAM của Urmya, Urmia, Rezayel của các tín hữu Caldeo, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục.

Japan

Đức Tổng Giám mục Peter Takeo OKADA, Tổng Giáo phận Tokyo.

Kazakhztan

Đức Tổng Giám mục Tomash PETA của Mary Most Hoy in Astana.

Korea

Đức Cha Peter KANG U-IL, Giáo phận Cheju.

Laos và Cambodia

Đức Cha Louis-Marie MANGKHANEKHOUN, Đại Diện Tông Tòa Giáo phận Palsé (Laos).

Malaysia – Singapur – Brunei

Đức Tổng Giám mục HA TIONG HOCK, Giáo phận Kuchinh, Malaysia.

Myanmar

Đức Cha LIAN KHEN THANG, Giáo phận Kaly.

Pakistan

Đức Joseph COUTIS, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Karachi.

Philippines

Đức Tổng Giám mục Socrates B. VILLEGAS, Tổng Giáo phận Lingayen – Dagupan.

Sri Lanka

Đức Hồng Y Albert Malcom Ranjith PATABENDIGE, Tổng Giáo phận Colombo.

Thailand

Đức Tổng Giám Mục Louis CHAMNIERN SANTISUKNIRAN, Tổng Giáo phận Thare and Nonseng.

Việt Nam

Đức Tổng Giám mục Paul BÙI VĂN ĐỌC, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh.

Châu Âu

Albania

Đức Cha Angelo MASSAFRA, O.F.M., Tổng Giáo phận Shkodre-Pult.

Austria

Đức Hồng Y Christoph SCHONBORN, O.P., Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Vienna.

Belgium

Đức Tổng Giám mục André LÉONARD, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Mechelen – Bruxelas.

Belorus

Đức Tổng Giám mục Tadeusz KONDRUSIEWICZ, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Minsk-Mohilev, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục.

Bosnia and Herzegovina

Đức Cha Franjo KOMARICA, Giám mục Giáo phận Banja Luka.

Bulgaria

Đức Cha Christo PROYKOV, Trưởng Tông Tòa Sofia cho các Tín hữu Công Giáo Lễ Nghi Bizantino, ngụ tại Nước Bulgaria.

Croatia

Đức Hồng Y Josip BOZANIC, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Zagreb, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục.

Czech Republic

Đức Cha Jan GRAUBNER, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Olomouc, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục.

Liên Hiệp Nga

Đức Tổng Giám mục Paolo PEZZI, F.S.C.B., Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa, tại Moscow.

Pháp

Đức Tổng Giám mục Georges PONTIER, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Marseilles.

Đức

Đức Hồng Y Reinhard MARX, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Munich and Freising.

Anh (Anh và Wales)

Đức Hồng Y Vincent Gerard NICHOLS, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Westminster, Anh.

Scotland

Đức Tổng Giám mục Philip TARTAGLIA, Tổng Giáo phận Glasgow.

Greece (Hy Lạp)

Đức Cha Franghískos PAPAMANÓLIS, O.F.M. Cap., Giám mục hưu của Syros and Milos and Santorini.

Hungary

Đức Hồng Y Péter ERDO, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Esztergom-Budapest, Chủ Tịch Hội Đồng Các Hội Đồng Giám Mục Châu Âu (C.C.E.E.).

Hội Đồng Quốc Tế Các Giám Thánh Cyril and Methodius

Đức Tổng Giám mục Zef Gashi, S.D.B., của Tổng Giáo phận Bar, Serbia.

Ireland

Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Dublin, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục.

Italia

Đức Hồng Y Angelo BAGNASCO, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Genova.

Latvia

Đức Tổng Giám mục Zbignev STANKEVICS của Tổng Giáo phận Riga, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục.

Lithuania

Đức Cha Rimantas NORVILA, Giám mục Giáo phận Vilkaviskis, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục.

Malta

Đức Cha Mario Grech của Giáo phận Gozo.

Netherlands (Hòa Lan)

Đức Hồng Y Willem Jacobus Eijk, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Utrecht.

Poland (Ba Lan)

Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Poznan.

Portugal (Bồ Đào Nha)

Đức Cha Manuel José Macário Do Nascimento CLEMENTE, Thượng Phụ Giáo Chủ Lisbon.

Romania

Đức Tổng Giám mục Ioan ROBU, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Bucaresti, Bucharest.

Scandinavia

Đức Cha Anders ARBORELIUS, O.C.D., Giáo phận Stockholm, Sweden.

Slovakia

Đức Tổng Giám mục Stanislav ZVOLENSKÝ, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Bratislava.

Slovenia

Đức Cha Andrej GLAVAN Tổng Giáo phận Novo Mesto.

Spain (Tây Ban Nha)

Đức Tổng Giám mục Ricardo BLÁZQUEZ PÉREZ của Tổng Giáo phận Valladolid.

Switzerland (Thụy Sĩ)

Đức Cha Markus BUCHEL Giám mục Giáo phận Sankt Gallen.

Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ)

Đức Tổng Giám mục Ruggero FRANCESCHINI, O.F.M. Cap. , Tổng Giám mục Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Izmir.

Ukraine

Đức Tổng Giám mục Mieczyslaw MOKRZYCLKI, tổng Giáo phận Lviv cho các người theo Lễ nghi Latin.
Châu Đại Dương (Oceania)

Australia

Đức Tổng Giám mục Denis James HART, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Melbourne.

New Zealand

Đức Tổng Giám mục John Atcherley DEW Tổng Giám mục của Tổng Giáo phận Wellington, Chủ Tịch Liên Hiệp các Hội Đồng Giám mục Châu Đại Dương (F.C.B.C.O).

Pacific

Đức Cha Soane Patita Paini MAFI , Giám mục Giáo phận Tonga, Fiji.

Papua New Guinea and Solomon Islands

Đức Cha Arnold OROWAE Giám mục Giáo phận Wabag, Papua New Guinea.

***

IX. Danh Sách Các Tu Sĩ Do Hiệp Hội Các Bề Trên Tổng Quyền Đề Cử

Cha Adolfo NICHOLAS PACHÓN, S.I., Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên Chúa Giêsu

Cha Mauro JOHRI, O.F.M. Cap., Bề Trên Tổng Quyền Dòng Anh Em Hèn Mọn Nghèo Khó Capucino.

Cha Mario ALDEGANI, C.S.I, Linh mục Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Giuse (Josephites Murialdo).

X. Các Vị Đứng Đầu Các Cơ Quan Trung Ương Của Tòa Thánh Roma

(CURIA ROMANA)

Đức Hồng Y Pietro PAROLIN, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

Đức Hồng Y Gerhad Ludwig MULLER, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin

Đức Hồng Y Leonardo SANDRI, Tổng trưởng Bộ Các Giáo Hội Đông Phương

Đức Hồng Y Angelo AMATO, S.D.B., Tổng trưởng Bộ Phong Thánh

Đức Hồng Y Marc OUELLET, P.S.S., Tổng trưởng Bộ Các Giám Mục

Đức Hồng Y Fernando FILONI, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc

Đức Hồng Y Beniamino STELLA, Tổng trưởng Bộ Giáo Sỹ

Đức Hồng Y Joao Braz de AVIZ, Tổng trưởng Bộ Các Hội Đời Sống Thánh Hiến và các Tu Hội Đời Sống Tông Đồ

Đức Hồng Y Zenon GROCHOLEWSKI, Tổng trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo

Đức Hồng Y Mauro PIACENZA, Chánh Tòa Xá Giải Tối Cao

Đức Hồng Y Raymond Leo BURKE, Chánh Tòa Án Tối Cao Phủ Tông Tòa

Đức Hồng Y Stanislaw RYLKO, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Giáo Dân

Đức Hồng Y Kurt KOCH, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Hiệp Nhất Kitô Hữu

Đức Tổng Giám mục Vincenzo PAGLIA, Giám mục hưu của Giáo phận Terni-Narni-Amelia, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Về Gia Đình

Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah TURKSON, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình

Đức Hồng Y Robert SARAH, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng “Cor Unum“

Đức Hồng Y Antonio Maria VEGLIÒ, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cho Người Di Dân Và Lưu Động

Đức Tổng Giám Mục Zygmunt ZIMOWSKI, Nguyên Giám mục Giáo phận Radom, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cho Các Nhân Viên Lo Cho Sức Khỏe

Đức Hồng Y Francesco COCCOPALMERIO, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Các Bản Văn Luật Pháp

Đức Hồng Y Jean-Louis TAURAN, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Đối Thoại Liên Tôn

Đức Hồng Y Gianfranco RAVASI, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Văn Hóa

Đức Tổng Giám mục Claudio CELLI, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Truyền Thông Xã Hội

Đức Tổng Giám Mục Salvatore FISICHELLA, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Việc Loan Báo Mới Của Tin Mừng

Đức Hồng Y Domenico CALCAGNO, Chủ Tịch Sở Điều Hành Tài Sản Của Phủ Tông Tòa

Đức Hồng Y Giuseppe VERSALDI, Chủ Tịch Sở Về Các Vấn Đề Kinh Tế Của Phủ Tông Tòa

XI. Các Thành Viên Của Hội Đồng Thường Trực Của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới

Đức Hồng Y Timothy Michael DOLAN, Tổng Giám mục New York, U.S.A.

Đức Hồng Y Péter ERDO, Tổng Giám mục Esztergom-Budapedt, Hungary, Chủ Tịch Hội Đồng Các Hội Đồng Giám Mục Châu Âu(C.C.E.E.)

Đức Cha Bruno FORTE, Tổng Giám mục Giáo phận Chieti – Vasto, Italy

Đức Hồng Y Oswald GRACIAS, Tổng Giám Mục Bombay, Chủ Tịch Liên Hiệp Các Hội Đồng Giám Mục Châu Á (F.A.B.C.), India

Đức Hồng Y Laurent MONSENGWO PASINYA, Tổng Giám Mục Kinshasa, Cộng Hòa Dân Chủ Congo

Đức Hồng Y Wilfrid Fox NAPIER, O.F.M., Tổng Giám Mục Durban, South Africa

Đức Hồng Y George PELL, Chủ Tịch Văn Phòng Thư Ký Về Kinh Tế, Vatican

Đức Hồng Y Odilo Pedro SCHERER, Tổng Giám Mục São Paulo, Brazil

Đức Hồng Y Christoph SCHÖNBORN, O.P., Tổng Giám Mục Vienna, Austria

Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Sviatoslav SHEVCHUK, Tổng Giám Mục Trưởng Tổng Giáo Phận Kyiv-Halyč, Thủ Lãnh Hội Đồng Công Giáo Hy Lạp của Giáo Hội Ucrainia, Ukraine

Đức Cha Santiago Jaime SILVA RETAMALES, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Valparaíso, Chile, Tổng Thư Ký Hiệp Hội Các Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh và Carabbea (C.E.L.A.M)

Đức Hồng Y Luis Antonio G. TAGLE, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Manila, Philippines

Đức Hồng Y Donald William WUERL, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Washington, U.S.A.

Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah TURKSON, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh “Công Lý và Hòa Bình, Vatican

Đức Tổng Giám Mục Salvatore FISICHELLA, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Cổ Võ Việc Tân Phúc Âm Hóa.

XII. Các Thành Viên Do Đức Thánh Cha Chỉ Định

Đức Hồng Y Angelo SODANO, Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, Vatican

Đức Hồng Y Godfried DANEELS, Nguyên Tổng Giám Mục Mechelen- Brussels, Belgique

Đức Hồng Y Walter KASPER, Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Kitô Hữu, Vatican

Đức Hồng Y Angelo SCOLA, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Milan, Italia

Đức Hồng Y Carlo CAFFARA, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Bologna, Italy

Đức Hồng Y Lluís MARTÍNEZ SISTACH, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Barcelona, Spain

Đức Hồng Y André VINGT-TROIS, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Paris, Pháp

Đức Hồng Y John TON HONG, Giám Mục Giáo Phận Hong Kong (Xianggang), China

Đức Hồng Y Orani João TEMPESTA, O. Cist., Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận São Sebastião do Rio de Janeiro, Brazil

Đức Hồng Y Andrew YEOM SOO-JUNG, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Seoul, Korea

Đức Hồng Y Philippe Nakellentuba OUÉDRAOGO, Tổng Giám Mục Tổng Giám Mục Ouagadougou, Burkina Faso

Đức Hồng Y Fernando SEBASTIÁN AGUILAR, C.M.F. Nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Pamplona and Tudela, Spain

Đức Hồng Y Elio SGRECCIA, Nguyên Chủ Tịch Hàm Lâm Viện Tòa Thánh Về Sự Sống, Italy

Đức Tổng Giám Mục Giuseppe BERTELLO, Chủ Tịch Ùy Ban Về Thành Phố Của Nước Vatican, Vatican

Đức Tổng Giám Mục Giovanni TONUCCI tại Loreto, Italy

Đức Tổng Giám Mục Edoardo MENICHELLI, Tổng Giáo phận Ancona-Osimo, Italy

Tổng Giám Mục Carlos AGUIAR RETES, Tổng Giáo Phận Tlalnepantla, Mexico, Chủ Tịch Hiệp Hội Các Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ Latinh và Caribbea (C.E.L.A.M.)

Đức Tổng Giám Mục Anil Joseph Thomas COUTO, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Delhi, India

Đức Tổng Giám Mục Víctor Manuel FERNÁNDEZ, Viện Trưởng Đại Học Công Giáo Argentina, Nước Argentina

Đức Cha Alonso Gerardo GARZA TREVINO, Giáo Phận Negras, Mexico

Đức Cha Edgard Amine MADI, Giáo Phận Nossa Senhora do Líbano em São Paulo de los Maronitas, Brazil

Đức Cha Enrico SOLMI, Giáo Phận Parma, Chủ Tịch Ủy Ban Về Sự Sống và Gia Đình của Hội Đồng Giám Mục Italia

Đức Giám Mục Pio Vito PINTO, Niên Trưởng Tòa Án Tối Cao Romana Rota, Vatican

Linh Mục Francois-Xavier DUMORTIER, S.I., Viện Trưởng Đại Học Giáo Hoàng Gregoriano, Roma, Italy

Linh Mục Antonio SPADARO, S.I., Chủ Nhiệm Báo “La Civiltà Católica”, Italy

Linh Mục Manuel Jesús ARROBA CONDE, C.M.F., Giáo Sư Giáo Luật Đại Học Giáo Hoàng Lateran, Roma, Italy.

***

Các Cộng Sự Viên Của Văn Phòng Thư Ký Đặc Biệt

Đức Ông Tony ANATRELLA, Nhà Phân tâm học, chuyên viên về Tâm Lý xã hội, Cố Vấn của Hội Đồng Tòa Thánh Về Gia Đình, Cố Vấn của Hội Đồng Giáo Hoàng Về Mục Vụ Của Các Nhân Viên Y Tế, Pháp

Linh Mục Gérard BERLIET, Giáo Sư Kinh Thánh tại Đại Chủng Viện Giáo Tỉnh vùng Lyon, đứng đầu công việc mục vụ cho những tín hữu ly dị và tái hôn trong Giáo Phận Dijon, Pháp

Linh Mục Bruno ESPOSITO, O.P., Giáo Sư Chính thức về Giáo Luật tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Toma Aquinas, Italy

Linh Mục Alfonso FERNÁNDEZ BENITO, Giáo Sư Thần Học Luân Lý và Về Bí Tích Hôn Phối tại Học Viện Cao Đẳng San Ildefonso về các môn thần học, Giám Đốc Học Viện về Các Khoa Học Tôn Giáo Santa Maria Toledo, Spain

Linh Mục Arul Raj GALI, C.S.C., Giám Đốc Quốc Gia về Các Thừa Tác Vụ Gia Đình “Thánh Giá” tại Ấn Độ, Ấn Độ

Giáo sư Jeffrey GOH, Giáo sư Thần Học Hệ Thống tại Chủng Viện Tổng Giáo Phận Kuching, Malaysia; Thẩm Phán Tòa Án Giáo Phận Kuching, Malaysia

Linh Mục Maurizio GRONCHI, Giáo sư và Giảng Viên thường trực Thần Học tín lý tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana Roma; Cố Vấn của Bộ Giáo Lý Đức Tin

Ông Rodrigo GUERRA LOPÉZ, Tổng Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu tiến bộ về Xã Hội [CISAV], Mexico

Jocelyne KHOUEIRY, Thành Viên của Ủy Ban Giám Mục về Gia Đình và Sự Sống, APECL, Lebanon

Helen Kyung Soo KWON, Thành Viên của Ủy Ban thường trực của Nhóm “Helen Kim Scholarship Foundation” tại Đại Học cho Nữ Giới EWLA, Korea

Linh Mục Sabastino MAJORANO, C.SS.R., Giáo sư Thần Học luân lý tại Học Viện Thánh Alphonso, Rome, Italy

Christopher Laurence MENEY, Giám Đốc Trung Tâm Về Sự Sống, Hôn Nhân và Gia Đình của Tổng Giáo Phận Sydney, Australia

Quý Vị Cố Vấn khác

Bà Giuseppina DE SIMONE tại Miano, Giáo sư ngoại thường về Triết học tại Phân Khoa Thần Học Miền Nam Nước Ý tại Napoli, Italy

Ông Francesco Miano, Giáo sư và giảng viên thường trực về Triết Học Luân lý tại Đại Học Roma “Tor Vergata”, Rome và Cựu Chủ Tịch Công Giáo Tiến Hành Ý, Italia

Carmen PENA GARCÍA, Chuyên viên ve hôn nhân, Giáo sư tại Phân Khoa Giáo Luật trong Đại Học Giáo Hoàng Comillas, Bào thẩm Viên Dây hôn phối và Cổ Võ Công Lý của Tòa Án Tổng Giáo Phận Madrid, Spain

Cha George Henri RUYSSEN, S.I., Giáo sự tại Phân Khoa Giáo Luật Đông Phương, Học Viện Giáo Hoàng Đông Phương Roma, Belgium

***

Các Dự Thính Viên được mời

Ông Bà Arturo và Hermilinda AS Zamberline, đứng đầu nhóm “Equipe Notre-Dame” cho liên vùng Brazil, Brazil

Ông Bà Riyadh Naoom Azzo và Sanaa Namir Ibrahim HABEEB, chứng nhân của Gia Đình Kitô trong môi trường Hồi Giáo, Iraq

Ông Bà León BOTOLO và Marie Valentine KISANGA SOSAWE, Sáng lập Cộng đồng Gia Đình Kitô, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo

Zelmira María BOTTINI DE REY, Giám Đốc Học Viện cho Cá Đôi Hôn Phối và Gia Đình của Đại Học Giáo Hoàng của Đại Học Argentina; Chủ Tịch Mạng Latin-America của các Học Viện về Gia Đình trong các Đại Học Công Giáo, Argentina

Ông George CAMPOS, Giám Đốc Các Cặp Vì Đức Kitô, Philippines, và Bà Cynthia CAMPOS, Thành Viên của Các Cặp Vì Đức Kitô, Philippines

Inácio Amândio CHAÚQUE, Huấn luyện viên các Cặp Hôn nhân trẻ, Mozambique

Joan CLEMENTS, Giám Đốc Ban điều hành Tổ Chức Quốc Tế Về Phương Pháp tạo Trứng theo phương pháp Billing (WOOMB), Australia

Ông Stephen và Bà Sandra CONWAY, lãnh đạo miền Châu Phi “Retrouvailles”, South Africa

Tiến sĩ Ute EBERL, đặc trách mục vụ gia đình và hôn nhân tại Berlin, Germany

Cô Pilar ESCUDERO DE JENSEN, Thành Viên của Bàn Giấy Tổng Đại Diện về Chăm Lo Mục Vụ tại Tổng Giáo Phận Santiago de Chile; thảnh viên của Hội Đồng Giáo Hoàng Về Giáo Dân; Thành viên của Học Viện Schoenstatt về Các Gia Đình, Chile

Luis JENSEN ACUNA, Thành Viên của Trung Tâm sinh luân lý của Đại Học Công Giáo, Giáo Hoàng, tại Chile; Chủ Tịch của Hội “Fundación Médico Cultural Porta Vitae”; Thành Viên của Học Viện Schoenstatt về Gia Đình, Chile

Tiến sĩ Jean Dieudonné GATINGA và Emerthe GASTINGA TUMUHAYIMPUNDU, đặc trách về các Cặp Hôn nhân trẻ trong Phong Trào Focolari ở Rwanda, Burundi, Kenya và Uganda (Rwanda)

Ông Jeffrey HEINZEN, Giám Đốc của Ban Điều Hành Chương Trình Gia Đình Tự Nhiên tại Giáo Phận La Crosse, U.S.A.

Bà Alice HEINZEN, Thành Viên Ban điều hành của Chương Trình Gia Đình Tự Nhiên của Hội Đồng Giám Mục U.S.A.

Tiến sĩ Ilva Myriam HOYOS CASTANEDAA, Phụ tá Văn Phòng Bảo Vệ các Quyền của Trẻ Con, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình, Colombia

Ông Bà Sélim và Ria KHOURY, lãnh đạo Bàn Giấy về Mục Vụ Gia Đình trong Tòa Thượng Phụ Giáo Chủ Maronita, Antiochia, Lebanon

María LACALLE NORIEGA, Giám Đốc của Trung Tâm Francisco de Vitoria Về việc nghiên cứu liên hệ tới Gia Đình và về Xã hội và Kinh tế; Thư Ký Hội Người Tây Ban Nha chuyên về Sinh Luân Lý học và Sinh học công lý, tại Spain

Linh Mục Cajetan MENEZES, Giám đốc Tông Đồ Về Gia Đình tại Bombay, India

Ông Giuseppe Petracca và Bà Lucia Miglionico in Petracca Ciavarella, tiến sĩ Y khoa, các thành viên của Ủy Ban Tư Vấn về Mục Vụ Gia Đình, Italy

Nữ Tu Margaret MULDOON, Nguyên Bề Trên Tổng Quyền Các Nữ Tu Thánh Gia Thất tại Burdeos, Ireland

Ông Francisco PADILLA, Lãnh đạo Các Cặp Vợ Chồng trong Phong Trào Đức Kitô vì Gia Đình và Sự Sống, Philippines

Algirdas PETRONIS, Phó Chủ Tịch Liên Hiệp Quốc Tế về Các Gia Đình Công Giáo. Giám Đốc Trung Tâm Gia Đình của Tổng Giáo Phận Vilnius, Lituania

Ông và Bà Romano, Mavis PIROLA, Các Giám Đốc của Hội Đồng về Hôn nhân và Gia Đình Công Giáo tại Australia

Ông và Bà Olivier, Xristilla ROUSSY, lãnh đạo ngành Phong Trào Tông đồ về Tình Yêu và Sự Thật, Pháp

Ông và Bà Steve, Claudia SCHULTZ, các Thành Viên của Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế Với những người Dấn Thân (U.S.A.)

Michèle TAUPIN, Chủ Tịch của Phong Trào Hy Vọng và Sự Sống, Pháp

Jeannette TOURÉ, Chủ Tịch Quốc Gia của Hội của Các Phụ Nữ Công Giáo [AFEC] tại Côte d’ Ivoire

***

Danh Sách Các Phái Đoàn Anh Em Kitô Không Phải là Công Giáo

Tòa Thượng Phụ Công Đồng

Đức Thượng Phụ ATHENAGORAS, Thượng Phụ Trưởng tại Belgique

Tòa Thượng Phụ Moscou

Đức Thượng Phụ HILARION, Chủ Tịch Ngành Liên Hệ với các Giáo Hội khác của Tòa Thượng Phụ Moscou, Liên Hiệp Nga

Giáo Hội Chính Thống Copte

Đức Thượng Phụ BISHOY, Trưởng Giáo Tỉnh Damietta, Kafr Elsheikh and Elbarari, Egypt

Tòa Thượng Phụ Lễ Nghi Syria tại Antiochia

Đức Thượng Phụ Mar YOSTINOS, Tổng Giám Mục của vùng Zhale and Bekau, Lebanon

Hiệp Thông Anh Giáo

Đức Giáo Chủ Paul BUTLER, Giám Mục của vùng Durham, England, Great Britain

Liên Hiệp Thế Giới của Giáo Hội Luterano

Giám Mục Ndanganeni Petrus PHASWAHA, Chủ Tịch Giáo Hội Luterano Phúc Âm tại South Africa

Hiệp Thông Thế Giới của Các Giáo Hội Cải Cách

Linh Mục Benebo FUBARA-MANUEL, Chủ Tịch Hiệp Thông tại Nigeria của các Giáo Hội Cải Cách, Nigeria

Liên Hội Thế Giới Baptist

Ngài Valérie DUVAL-POUJOL, Giáo sư Chú Giải tại Học Viện Công Giáo Paris, Pháp

(Soạn theo Tài liệu do Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới và Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, ngày 10-09-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 11-9-2014).

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :