www.langminhnews.net

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ CN II PHỤC SINH

I. KHAI MẠC
- Dấu Thánh Giá (đứng)..
- Hát kinh Chúa Thánh Thần.
- Đọc kinh Tin – Cậy – Mến (quỳ).
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát Thờ lạy Thánh Thể : Quì Bên Cung Thánh
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! chúng con quì trước mặt Chúa đây để cảm tạ ơn lành Chúa đã ban cho từng người chúng con, từ gia đình đến giáo xứ. Quì trước Tôn Nhan Chúa chúng con thôø laïy vaø chuùc tuïng ngôïi khen Chuùa. Ngaøy Chuùa soáng laïi, Chuùa ñaõ ñi qua caùnh cöûa ñoùng kín ñeå vaøo gaëp caùc toâng ñoà ñang coøn hoang mang khieáp sôï, giôø ñaây, xin Chuùa cuõng ngöï vaøo taâm hoàn cuûa moãi ngöôøi chuùng con, duø beù nhoû chaät heïp, nhöng xin ñöôïc laøm nôi ñeå Chuùa ñeán gaëp chuùng con, cho chuùng con chaïm vaøo tay vaø caïnh söôøn Chuùa, ñeå chuùng con luoân vöõng tin Chuùa ñaõ soáng laïi vaø ñang hieän dieän giöõa chuùng con.

II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA
- Hát : lắng nghe Lời Chúa nghe Lời Chúa. (mời cộng đoàn đứng).

Phúc Âm: Ga 20, 19-31
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.

II. SUY NIỆM TIN MỪNG ( mời cộng đoàn quì).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Sống ở trần gian, ai cũng phải trải qua những giây phút lo âu: về tương lai, gia đình, con cái, tiền bạc, công ăn việc làm, sức khỏe… những lo ấu ấy như một chất thuốc độc tác hại vào tâm hồn và cướp đi những niềm vui trong lành, những giấc ngủ bình yên, khiến chúng con luôn băn khoăn, khắc khoải, cố gắng tìm mọi cách để giải thoát mình khỏi những lo âu, và như thế có phải là chúng ta rất cần sự bình an không? Sự bình an đó do Chúa ban và cũng là cố gắng của mỗi người trong chúng ta

“Hãy xem tay Thầy, hãy đưa tay con ra đặt vào cạnh sườn Thầy”

Lạy Chúa Giêsu, như các Tông đồ ngày xưa, chúng con cũng hoang mang khi gặp khó khăn thử thách, niềm tin của chúng con thường bị lung lay, chao đảo và mất phương hướng. Xin Chúa giữ gìn chúng con luôn kiên vững trong đức tin, hướng về Chúa trong tâm tình yêu mến, để chúng con nhận ra Chúa luôn ở bên cạnh chúng con trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Lạy Chúa, Chúa đã sống lại và hiện đến để ban bình an và củng cố đức tin của các Tông đồ. Hôm nay, chúng con muốn cầu nguyện đặc biệt cho những người đang bị thử thách trong đức tin, xin Chúa nâng đỡ, để họ không rơi vào chán nản tuyệt vọng, nhưng nhận ra được những dấu chứng của tình yêu Chúa, giúp họ tìm lại đức tin và niềm hy vọng, và tiếp tục tiến bước trên đường theo Chúa.

(thinh lặng 1 phút)

“Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”

Lạy Chúa Giêsu, các Tông đồ hoang mang vì chưa tin vào lời Chúa từng báo trước Chúa sẽ sống lại, thánh Tôma hoài nghi vì không tin vào lời chứng của những người đã thấy Chúa. Xin cho chúng con đừng chờ phải thấy phép lạ, mới tin là Chúa quyền năng, đừng đòi hỏi phải nhận được ơn này ơn khác, mới tin là Chúa yêu thương chúng con. Xin cho chúng con biết tin Chúa cách vô điều kiện.

Lạy Chúa, giữa một xã hội đang cố tình lãng quên Thiên Chúa và chối bỏ chân lý Tin Mừng cứu độ, đức tin của chúng con phải đương đầu với nhiều thử thách, đời sống Kitô hữu của chúng con thường gặp nhiều cản trở khó khăn. Xin Chúa ban bình an và niềm vui cho những ai đang tin vào Chúa, xin cho ánh lửa đức tin phục sinh luôn cháy sáng trong tâm hồn chúng con, từ đó lan toả đến mọi người chung quanh, để đời sống giáo xứ và từng người trong chúng con làm chứng cho niềm tin Chúa đã sống lại thật.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa đã đến gặp các môn đệ để củng cố đức tin còn non yếu của các ngài. Hôm nay, Chúa cũng vừa cho chúng con gặp được Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh của ơn thánh, ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua và bình an của Tin vui Phục sinh, để trong cuộc hành trình đức tin, chúng con vẫn một lòng một dạ kiên trung đi theo Chúa đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn vui tươi. dù có phải lo âu và thống khổ, xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình; nhưng biết nghĩ đến những người quanh con, những người ,cũng như con đang cần một người bạn. Nếu như con nên yếu đuối, thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn, thông cảm và nhân từ hơn. xin cho chúng con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật như một lời kinh.

Lạy Chúa Giêsu giàu Lòng Nhân Từ Thương Xót xin ban cho nhân loại ơn hiểu biết để tất cả mau mắn nhận ra Lòng Thương Xót Chúa và biết tín thác vào Chúa. Amen.
- Hát : Tựa Nép bên lòng Chúa Cộng đoàn đứng
- Lần Chuỗi: Năm sự Mừng 50 kinh (cộng đoàn ngồi).
- Hát : Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
- Hát Thờ lạy Thánh Thể . Đây Nhiệm Tích
- Phép lành Thánh Thể.
- Hát tạ :Đến muôn đời.
- Kinh Trông Cậy.
jos Nguyễn

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :