www.langminhnews.net

TAM NHẬT KÍNH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI Tại Các Gia Đình

TỪ NGÀY 15 - 18/9/2015

TUẦN TAM NHẬT

KÍNH ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Kính gửi: Các Gia Đình trong Giáo Phận Xuân Lộc.

Thừa lệnh hai Đức Cha, Ban Phụng Tự Giáo Phận chúng con đã kính gửi đến các Giáo xứ và các Hội Dòng bản: “Tam Nhật Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Chúng ta sẽ có ba ngày chuẩn bị từ Thứ Ba ngày 15/9 đến thứ Năm ngày 17/9/2015 được tập trung vào Thánh lễ của Giáo xứ, để hướng lòng mọi người tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo phận nhân dịp Giáo phận tổ chức Thánh lễ Tạ ơn với Nghi thức Làm Phép và Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi vào ngày 18/9/2015.

Tuy nhiên, các gia đình cũng có thể dùng tập sách này trong Giờ kinh Gia đình của tuần Tam nhật, để hiệp thông với toàn thể Giáo Phận. Vì vậy, Ban Phụng Tự chúng con đã sửa chữa chút ít và thêm vào Lời Chúa, Lời Nguyện … để thích ứng cho Giờ Kinh Gia Đình.

Nếu được, xin các Giới, các Hội Đoàn sau khi tải từ trang mạng Giáo phận giaophanxuanloc.net, có thể nhân bản và gửi đến cho các thành viên của mình.

Chúng con chân thành cám ơn Các Gia Đình và xin tha thứ những thiếu sót của chúng con.

Ban Phụng Tự

Giáo Phận Xuân Lộc


Ngày thứ I

Thứ Ba, ngày 15/9/2015

Suy niệm: ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

- Hát Kinh Chúa Thánh Thần (đứng).

- Đọc Kinh Tin-Cậy-Mến.

- Dẫn ý Suy niệm (ngồi):

Toàn thể Giáo phận Xuân Lộc chúng ta hôm nay bắt đầu Tuần Tam Nhật để tạ ơn Chúa về muôn ơn lành Chúa đã thương ban và xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi để tôn kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mỗi ngày trong Tuần Tam Nhật này, chúng ta dành ít phút chiêm ngắm và học nơi Đức Maria những bài học đức tin.

Đức Maria – thiếu nữ khiêm hạ - vì được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, nên đã được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông truyền, nghĩa là khỏi sự rạn nứt trong tình hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân vốn làm thương tổn sâu xa đến con người. Đây là kết quả của tình yêu Thiên Chúa, Ðấng cứu độ thế giới. Phần Mẹ, Mẹ không bao giờ xa lìa tình yêu ấy, nhờ tiếng thưa "xin vâng" với Thiên Chúa trong trọn cuộc đời, dù gặp biết bao thử thách, khổ đau.

Mầu nhiệm về Đức Maria, người luôn ở trong con tim của Thiên Chúa, được thực hiện đối với chúng ta vì chúng ta cũng đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi tội lỗi và mời gọi sống cuộc đời thánh thiện (x. Ep 1,4). Ðó là một dự phóng yêu thương mà Thiên Chúa lập lại mỗi khi chúng ta đến cùng Ngài, nhất là qua các bí tích.

Vì thế, chiêm ngắm Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta cũng nhìn nhận ơn gọi sâu xa nhất của chúng ta, đó là được Chúa yêu thương, được tình yêu Chúa biến đổi. Chúng ta hãy nhìn Mẹ để học cách trở nên khiêm nhường hơn, can đảm hơn trong việc sống theo Lời Chúa và thưa tiếng “xin vâng” trước thánh ý Chúa. Đó là lúc chúng ta hân hoan gieo mình vào vòng tay dịu hiền của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, vòng tay ban cho chúng ta sự sống, hy vọng và an bình.

Ơn xin: Xin cho chúng ta nhận biết phẩm giá cao cả của mình, quyết sống trong sạch và yêu thương, để Chúa luôn hiển trị trong tâm hồn ta, gia đình ta và mỗi người chúng ta trở nên hình ảnh của Chúa cho mọi người xung quanh.

- Mọi người đứng để đọc Lời Nguyện về Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hiệp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Đ. Amen.

- Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.

- Đọc hai bài đọc hay chỉ đọc một bài Tin Mừng.

Bài đọc I – Dt 5,7-9

Bài trích thư gởi tín hữu Do Thái.

Khi còn sống ở đời nầy, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Ga 19,25-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người, cùng với chị mẹ Người là Maria, vợ ông Clopas và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Hỡi Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

- Thinh lặng một chút rồi đọc Lời Nguyện Chung.

Lời mời gọi:

Hôm nay, chúng ta khởi đầu Tam Nhật Mừng Kính Đức Maria/ và cùng Mẹ, tạ ơn Thiên Chúa về muôn hồng ân/ mà Chúa đã tuôn đổ trên Giáo phận và trên mỗi người chúng ta. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Đức Maria nói: “Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận chúng ta/ biết nhận ra muôn ơn lành Chúa ban, để hết lòng tạ ơn Chúa/ và nỗ lực sống xứng đáng với lòng Chúa yêu thương.

2. “Mẹ đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần”. Xin cho các Kitô hữu luôn ý thức mình là Đền thờ của Chúa Thánh Thần, biết sống trong sạch, tích cực trau dồi nhân đức, để tâm hồn ngày càng xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự trị.

3. “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà”. Xin cho các anh chị em khổ đau, bệnh tật, bị bỏ rơi hoặc bị chà đạp nhân phẩm/ luôn biết tin tưởng kết hiệp đời mình với hy tế Thập giá của Đức Kitô, để biến mọi khổ đau, bất hạnh đời mình thành hoa trái cứu độ.

Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con luôn giữ tâm hồn trong sạch và nhiệt thành sống đức tin/ trong khi trông chờ ngày Con Chúa ngự đến. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

- Hát bài: Xin Vâng – Mi Trầm

PK: Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy giăng tràn đây đó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK: Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.

- Thinh lặng giây lát rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc.
Ngày thứ II


Thứ Tư, ngày 16/9/2015

Suy niệm : ĐỨC MARIA, MẸ ĐẤNG CỨU ĐỘ

- Hát Kinh Chúa Thánh Thần (đứng).

- Đọc Kinh Tin-Cậy-Mến.

- Dẫn ý Suy niệm (ngồi):

Chân lý đức tin về mầu nhiệm Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được chứa đựng trong lời của Tổng Lãnh Thiên Thần Grabiel chào Ðức Maria: "Hỡi Bà đầy ân phúc, Chúa ở cùng Bà" (Lc 1,28). Thành ngữ "đầy ân phúc" chỉ công trình tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, Ðấng muốn trả lại cho chúng ta sự sống và tự do đã bị mất vì tội lỗi, qua trung gian Con Duy Nhất của Ngài, nhập thể, chịu chết và sống lại…"[1] Nhờ tiếng “Xin Vâng”, Mẹ Maria đã chấp nhận trở nên Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã đến để mang lại cho nhân loại ơn cứu độ.

Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được ban "tràn đầy ân sủng", điều mà chúng ta cũng phải làm tỏa sáng trong cuộc sống ta, vì thánh Phaolô đã viết: "Cha của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta... đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới, để chúng ta được thánh thiện và không tỳ ố.. Ngài tiền định cho chúng ta được trở nên dưỡng tử của Ngài" (Ep 1,3-5).

Ơn nghĩa tử này chúng ta nhận lãnh nhờ Giáo Hội, trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Về điểm này, thánh nữ Hildegarde di Bingen đã viết: "Giáo Hội là người Mẹ đồng trinh của mọi tín hữu Kitô. Do sức mạnh thầm kín của Thánh Linh, Mẹ Giáo Hội chịu thai, sinh các tín hữu và trao tặng Thiên Chúa cho họ để họ cũng được gọi là con Thiên Chúa."[2] Điều duy nhất mà mỗi người chúng ta phải sợ chính là tội lỗi, vì tội làm chúng ta không còn là người “đầy ơn phúc”, không còn là con cái của Chúa, không còn được Chúa ở cùng.

Ơn xin: Xin cho chúng ta luôn quý trọng ân phúc được làm con Thiên Chúa, biết biến đổi cả cuộc đời thành lời tạ ơn Chúa và sống xứng đáng là con cái Ngài.

- Mọi người đứng để đọc Lời Nguyện về Lễ Đức Maria, Hình ảnh và Mẹ hiền của Hội Thánh.

Lời Nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Con Một Chúa khi chịu khổ hình thập giá đã đặt thân mẫu Người làm hiền mẫu chúng con. Nhờ Thánh Mẫu đem hết tình yêu mến mà cộng tác với Chúa Con trong công trình cứu độ, xin cho Hội Thánh được thêm nhiều con cái từ khắp muôn dân và mừng vui vì đàn con ngày càng thêm thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

- Lời Chúa: Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên.

- Đọc hai bài đọc hay chỉ đọc một bài Tin Mừng.

Bài đọc I – 1 Tm 3,14-16

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timôthêô.

Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thơ này giúp cho con biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa là Hội Thánh Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và nền tảng chân lý. Rõ thực lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương, là mầu nhiệm đã được tỏ hiện trong xác thịt, minh chính trong Thánh Thần tỏ hiện cho Thiên Thần, rao giảng cho Dân ngoại, kính tin trong thế gian, siêu thăng trong vinh hiển.

Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Lc 7,31-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự không ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.

Đó là lời Chúa.

- Thinh lặng một chút rồi đọc Lời Nguyện Chung.

Lời mời gọi:

Hiệp cùng Đức Maria, chúng ta tạ ơn Chúa về muôn ơn xác hồn Chúa đã thương ban, nhất là cho chúng ta ơn làm con cái Chúa và được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta chúc tụng Chúa về phẩm giá cao cả Chúa ban và dâng lời nguyện xin:

1. Chúa nói: “… kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống”. Xin cho mọi thành phần trong Giáo phận chúng ta/ luôn siêng năng dự lễ và rước lễ với tất cả đức tin, để ngày càng yêu mến và nên giống Chúa Giêsu hơn.

2. Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa lên Trời cả hồn và xác. Xin cho các Đức Giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các tín hữu trong Giáo phận, nhất là những người thân trong gia đình chúng ta đã qua đời / được hưởng niềm hạnh phúc đời đời trong Chúa.

3. Đức Maria nói với Chúa Giêsu: “Con ơi, sao con làm chúng ta như thế này!” Xin cho mọi anh chị em khổ đau tinh thần và thể xác/ được luôn vững tin vào Chúa, biết kết hiệp mọi khổ đau đời mình với hy lễ Thập giá Chúa Kitô.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho Con Chúa làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào Con Chúa và trung thành bước theo Người, để ngày càng nên thánh thiện, xứng đáng dự phần vinh phúc Nước Trời mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

- Hát bài: Dâng Mẹ (1) – Hoài Đức

ĐK: Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.

PK: Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiên tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

- Thinh lặng giây lát rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc.
Ngày thứ III


Thứ Năm, ngày 17/9/2015

Suy niệm : ĐỨC MARIA: GƯƠNG MẪU ĐỨC TIN

- Hát Kinh Chúa Thánh Thần (đứng).

- Đọc Kinh Tin-Cậy-Mến.

- Dẫn ý Suy niệm (ngồi):

Trong ngày truyền tin, Ðức Maria hoàn toàn tĩnh lặng và rộng mở cho việc lắng nghe Thiên Chúa. Con tim của Mẹ hòa hợp với trái tim của Chúa cách toàn vẹn, không chút phân cách vì tội lỗi, ích kỷ. Nơi Mẹ, không có gì cản trở và ngăn cách với Thiên Chúa. Ðó là ý nghĩa cuộc sống vô nhiễm nguyên tội của Mẹ.

Trước hết, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội nhắc ta nhớ rằng Thiên Chúa nói với ta trong Thinh Lặng. Ðể nhận ra chương trình của Chúa trên cuộc đời mình, chúng ta cần đi vào thinh lặng. Trong thinh lặng của cầu nguyện, chúng ta mới có thể gặp Chúa và lắng nghe được tiếng Ngài.

Tiếp đến, Đức Maria nói với chúng ta rằng: ơn cứu rỗi không phải là công trình của con người, nhưng đến từ Ơn Thánh. Ơn Thánh có nghĩa là Tình Yêu. Tình Yêu, trong sự tinh tuyền và xinh đẹp, là chính Thiên Chúa được mạc khải trọn vẹn trong Đức Giêsu Kitô… Chỉ có tình yêu chứa đựng sự trong sạch của Ơn Thánh mới có thể cứu con người khỏi sự sa ngã này. Mẹ Maria nói với chúng ta rằng: cho dù trái tim con người có sai lạc tới đâu đi nữa, Thiên Chúa "vẫn luôn lớn lao hơn trái tim của chúng ta" (x. 1 Ga 3,20).

Cuối cùng, Đức Maria nói với chúng ta rằng một con tim không vương tội sẽ tỏa lan Niềm Vui đích thật. Tội lỗi đem theo trong chính nó một nỗi buồn tiêu cực khiến con người tự khép kín trong chính mình. Ơn Thánh đem lại niềm vui đích thật, niềm vui không tùy thuộc nơi sự chiếm hữu vật chất, mà đâm rễ trong nơi sâu thẳm của con người, mà không có gì và không ai có thể lấy mất được. Kitô giáo căn cốt là một "tin vui". Kitô giáo loan báo chiến thắng của Ơn Thánh trên tội lỗi, của sự sống trên cái chết.[3]

Xin Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội dạy chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong thinh lặng, biết mở lòng đón nhận Ơn Thánh để được giải thoát khỏi tội lỗi và được tận hưởng Niềm Vui đích thực của một tâm hồn luôn có Chúa ở cùng.

- Ơn xin: Xin cho chúng ta luôn yêu mến và chiêm ngắm Mẹ, để bước theo gương mẫu đức tin của Mẹ, Người nữ tỳ xinh đẹp của Thiên Chúa.

- Mọi người đứng để đọc Lời Nguyện về Lễ Đức Maria, Nữ Tỳ của Thiên Chúa.

Lời Nguyện:

Lạy Thiên Chúa từ bi, trong chương trình cứu chuộc loài người, Chúa đã muốn cho Đức Maria, nữ tỳ của Chúa, trở nên hiền mẫu Chúa Kitô, và cộng tác viên của Người. Xin cho chúng con là những kẻ học đòi gương Thánh Mẫu, biết hoàn toàn thuận theo ý Chúa, và đem hết khả năng mà cộng tác vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đ. Amen.

- Lời Chúa: Thứ Năm, Tuần XXIV Thường Niên.

- Đọc hai bài đọc hay chỉ đọc một bài Tin Mừng.

Bài đọc I – 1 Tm 4,12-16

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timôthêô.

Con thân mến, chớ có ai khinh dể con vì con còn trẻ; nhưng con hãy nêu gương sáng cho các tín hữu, trong lời nói, cách ăn nết ở, trong đức bác ái, đức tin và đức thanh khiết. Cho tới khi cha đến, con hãy chăm chú đọc sách, khuyên bảo và dạy giáo lý. Con chớ quên lãng ân sủng trong con, là ơn đã ban cho con bởi lời tiên tri cùng với việc đặt tay của bậc Lão Thành. Con hãy suy ngắm những sự đó, hãy để tâm đến các việc ấy, để mọi người đều thấy rõ con đã tiến tới. Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý, hãy kiên trì trong những việc ấy. Vì khi con làm như vậy, con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con.

Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Lc 7,36-50

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người tự nghĩ rằng: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi”. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”. – “Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đã xét đoán đúng”. Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”.

Đó là lời Chúa.

- Thinh lặng một chút rồi đọc Lời Nguyện Chung.

Lời mời gọi:

Đức Maria luôn là gương mẫu đức tin cho chúng ta về đời sống thinh lặng cầu nguyện, hân hoan vâng phục thánh ý Chúa và lòng nhiệt thành đem Chúa đến cho tha nhân. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho công trình xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi của Giáo phận và sốt sắng dâng lời nguyện xin:

1. Bà Êlisabeth đã nói: “Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm”. Xin cho các gia đình chúng ta luôn biết chuyên chăm cầu nguyện và sống đức tin, để Chúa luôn hiện diện trong gia đình chúng ta và nâng đỡ chúng ta.

2. “Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cho các phụ nữ đang tự hủy hoại phẩm giá của mình hay bị chà đạp bởi tha nhân có thể tìm lại đời sống xứng hợp với phẩm giá của mình, nhờ sức mạnh Chúa đỡ nâng và sự giúp đỡ của tha nhân.

3. “Kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà”. Xin cho các Kitô hữu biết hết lòng mến Chúa, yêu người, sống đời cầu nguyện và khiêm tốn, yêu thương và phục vụ, để giúp nhiều người nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho công việc xây dựng Trung Tâm Đức Mẹ mà Giáo phận chúng con sắp khởi sự. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, hết lòng phụng thờ Chúa và hết mình phục vụ tha nhân, để nhờ Mẹ chở che, chúng con luôn được bình an tại thế/ và được chung hưởng niềm vui Nước Trời với Mẹ mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

- Hát bài: Cầu cho Giáo Phận – Văn Chi

PK: Mẹ ơi Giáo Phận con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì, và thương dẫn dắt trên đường đi.

ĐK: Mẹ Maria, xin thương đến Giáo Phận con đây, ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi Giáo Phận con đây, trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.

- Thinh lặng giây lát rồi làm dấu Thánh Giá kết thúc.


[1] X. ĐGH Bênêđictô XVI, Huấn dụ giờ Kinh Truyền Tin ngày 08/12/2011.


[2] Scivias visio III, 12: CCCL Continuatio Mediaevalis XLIII, 1978, 142.


[3] X. ĐGH Bênêđictô XVI, Huấn dụ giờ Kinh Truyền Tin ngày 08/12/2012.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :