www.langminhnews.net

SUY NIỆM LỜI CHÚA HẰNG NGÀY TUẦN 15 TN

Thứ Hai:CHỌN CHÚA

Lời Chúa trong bài đọc 1 hôm nay Tiên tri Isaia kêu gọi dân Chúa trở về với Chúa. Trở về với Chúa bằng một cuộc sống ngay chính, trung thực, tốt lành. Bỏ đi những ý tưởnggian tà xấu xa: "Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa; đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa".

Tôi nhận thấy rằng, lời Tiên tri kêu gọi dân Chúa thời cựu ước có liên hệ với Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay. Thật vậy, trong đoạn Tin mừng này, Chúa Giêsu nói đến việc đón tiếp môn đệ của Chúa và đón tiếp Chúa. Sự đón tiếp này chính là một sự chọn lựa. Đó là chọn Chúa, tin Chúa và chọn làm theo lời Chúa dạy. Sự chọn lựa này của tôi có thể dẫn đến sự bất hòa chia rẽ đối với người thân của tôi như Chúa Giêsu nói rằng: “Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình”.

Trong cuộc sống thường ngày, và trong đời sống đức tin của mình, tôi luôn đứng trước những sự chọn lựa. Tôi phải chọn điều này và mất điều kia. Tôi chọn theo Chúa là chọn những điều tốt lành thánh thiện, chọn thực hiện lời Chúa dạy.. thì tôi chấp nhận bỏ đi những việc làm bất chính hay những tính hư tật xấu của mình, thậm chí, tôi còn phải bỏ ý riêng hay những tư lợi trong cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn Chúa để con dũng cảm trở về với Chúa qua việc bỏ đi những việc làm xấu và tội lỗi, để con chọn Chúa và làm những điều Chúa dạy. Amen.
Thứ Ba:DẤU CHỈ

Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu quở trách các thành Khoradin, Bếtxaiđa và Caphacnaum vì dân trong các thành này không sám hối khi nhận được những phép lạ và ơn lành Chúa đã ban cho. Nói cách khác, những phép lạ và những ơn lành Chúa ban cho các thành này là những dấu chỉ giúp cho họ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, giúp họ nghe lời mời gọi của Thiên Chúa để sám hối và quay trở về với Thiên Chúa. Thế nhưng, họ đã không hoán cải như Chúa mong đợi.

Lời Chúa cũng là một lời nhắc nhở cho chính bản thân của tôi. Bới vì, từ khi được sinh ra cho đến hôm nay, tôi cũng đã nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa đã thương ban. Đó cũng là nhưng dấu chỉ mà Chúa mời gọi tôi sám hối và đổi mới đời sống mỗi ngày, để tôi sống xứng đáng là người con của Chúa và xứng đáng với ơn gọi và bổn phận của mình. Chúa cũng buồn và trách tôi nếu tôi không nhận ra sự hiện diện của Chúa và không sử dụng đúng những ơn Chúa ban để mang lại ích lợi cho mình và cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho con có một đức tin vững mạnh để con nhận ra Chúa qua những dấu chỉ trong cuộc sống, và xin cho con biết sống tinh thần sám hối mỗi ngày để con sửa đổi bản thân, bỏ đi những tính hư nết xấu và sống xứng đáng là người con của Chúa hơn. Amen

Thứ Tư:KHIÊM TỐN

Lời Chúa hôm nay giúp cho tôi nhận thấy rằng, với một thái độ khiêm tốn, rất nhiều người mở rộng tâm hồn để nghe Lời Chúa và tin vào Đức Kitô. Họ đã đón nhận Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa. Ngược lại, với những người có thái độ kiêu căng, tự phụ.. họ đã đóng kín tâm hồn trước những lời rao giảng của của Chúa Giêsu. Họ đã không tin vào Đức Giêsu Kitô và không đón nhận Thiên Chúa.

Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu đã nói đến trong bài Tin mừng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”.

Sự khiêm tốn giúp tôi tin tưởng phó thác vào Chúa và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự kiện biến cố của cuộc sống. Sự khiêm tốn giúp tôi nhận ra và đón nhận những điều tốt đẹp nơi người khác, nhận ra Chúa nơi tha nhân, thông cảm và yêu mến tha nhân như Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm tốn và mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa và đón nhận tha nhân trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.

Thứ Năm:HƯỚNG VỀ CHÚA

Lời Chúa trong bài đọc 1 tiên tri Isaia cho tôi thấy đời sống của người công chính luôn hướng về Chúa trong mọi sự, trong mọi nơi mọi lúc: “Ban đêm hồn con khát khao Chúa, và sớm mai khi thức dậy, lòng trí con hướng về Chúa”, khi vui cũng lúc buồn: “Lạy Chúa, trong cơn hoạn nạn, chúng con đã tìm kiếm Chúa, và trong khi Chúa sửa dạy, chúng con kêu van đến Chúa”, và nhất là họ luôn tin tưởng và cầu khẩn nơi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con ơn bình an, vì mọi việc chúng con làm, đều do Chúa làm cho chúng con”.

Cũng vậy, trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi tôi đến với Chúa: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”, và khi hướng về Chúa, khi trông cậy và tin tưởng nơi Chúa tôi sống trong bình an của Ngài: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an”.

Nhìn lại cuộc sống của mình:
Có khi tôi vui mừng vì những thành công trần thế mà quên đi tình thương và ơn lành của Chúa dành cho tôi. Có khi tôi chỉ lo chú trọng những việc làm trần thế, những niềm vui trần thế mà quên đi những bổn phận thiêng liêng, bỏ đi những giây phút gặp gỡ Chúa trong những giờ cầu nguyện.

Có khi tôi cũng mải mê chạy theo những nhu cầu vật chất, chạy theo những giá trị trần thế hay vì danh vọng địa vị trần gian mà tôi đã đánh mất những giá trị thiêng liêng và đánh mất đời sống thiêng liêng trong cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Chúa sau những công việc thường ngày, sau những thành công hay thất bại, để con được nghe những lời giáo huấn của Chúa để con sống trong bình an của Chúa và mỗi ngày con sống đẹp ý Chúa hơn. Amen.
Thứ Sáu: SỐNG ĐẸP Ý CHÚA

Lời Chúa trong bài đọc 1 cho thấy Thiên Chúa là Đấng làm chủ mọi sự, Chúa làm chủ sự sống và cái chết của con người: “Ðây Chúa là Thiên Chúa Ðavít, tổ phụ ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu ngươi và bảo vệ thành này khỏi tay vua Assyria”.

Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định Thiên Chúa là Đấng làm chủ trên tất cả: “Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là: Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

Lời Chúa hôm nay gợi ý cho tôi nhìn nhận lại con người của tôi. Thiên Chúa cũng là Đấng làm chủ cuộc sống của tôi, làm chủ con người của tôi. Vậy tôi đã đã có thái độ như thế nào trong cuộc sống đối với Thiên Chúa?

Thật sự trong cuộc sống của mình, nhiều khi tôi chạy theo những ông chủ khác, qua việc chạy theo những đam mê bất chính, chạy theo danh vọng địa vị, chạy theo cám dỗ của cải vật chất và quên rằng Thiên Chúa mới thực sự là Đấng làm chủ đời sống của tôi.

Lạy Chúa, xin cho con ý thức thân phận của mình để mỗi ngày con sống chu toàn bổn phận của mình và sống đẹp ý Chúa hơn. Amen.
Thứ Bảy:SỨ MẠNG

Lời Chúa trong bài đọc 1 hôm nay cho thây tiên tri Mikha đã thực hiện sứ mạng của mình. Ông đã mạnh mẽ lên án những kẻ gian ác xấu xa: “Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác, và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình”, đồng cảnh báo những tội lỗi xúc phạm đến Chúa và tha nhân.

Trong bài Tin mừng Thánh Matthêu cũng cho thấy Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng của mình. Dù gặp nhiều khó khăn thử thách hay bị hãm hại: “ các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người”, nhưng Chúa Giêsu vẫn sống đẹp ý Cha: "Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”, và Chúa Giêsu luôn cứu giúp những người yếu đuối, thấp hèn, khổ đau: “Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói”.

Là người Kitô hữu, tôi cũng có sứ mạng làm chứng cho Tin mừng của Chúa. Trong cuộc sống thường ngày tôi cũng gặp gỡ tha nhân mỗi ngưỡi mỗi vẻ khác nhau, tôi cũng đối diện với những biến cố và sự kiện khác nhau. Tôi cũng những công việc, có ơn gọi, có những bổn phận và cũng có sứ mạng mà tôi phải chu toàn. Thế nhưng, nhiều lần vì những cám dỗ mà tôi đã bỏ quên bổn phận của mình, vì những khó khăn cản trở mà tôi đã không chu toàn bổn phận của mình, hay vì những thất bại, những điều trái ý mà tôi đã thất vọng, than van trách móc, thậm chí tôi còn đánh mất niềm tin vào Chúa, vào tha nhân và chính bản bản thân mình.

Lời Chúa hôm nay là một sự động viên rất lớn cho tôi, để tôi dám chấp nhận khó khăn thử thách, chấp nhận thất bại và hy sinh, để rồi trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi mọi lúc tôi có thể chu toàn bổn phận và sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi.

Xin cho con biết chu toàn bổn phận của mình, biết đón nhận tha nhân và các sự kiện trong cuộc sống bằng tinh thần bác ái vì đó là điều đẹp ý Chúa và thực hiện sứ mạng Chúa trao. Amen.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :