www.langminhnews.net

NHÌN LÊN THẬP GIÁ Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC

Đạo Đức Chúa Trời là đạo yêu thương. Vì yêu thương Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Vì yêu thương nên Thiên Chúa đã không ngừng quan phòng chăm sóc, và khi con người sa ngã xúc phạm đến Ngài, thì Thiên Chúa vẫn không ngừng bày tỏ lòng yêu thương tha thứ.

Chân lý này được thánh sử Gioan ghi lại trong Tin mừng hôm nay: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi sai Con Một Mình, để những ai tin vào Ngài sẽ không phải chết nhưng sẽ được sống đời đời” (Ga 3,15).

Trong bài đọc II, Thánh Phaolô minh chứng: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu thương, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, thì Ngài cũng cho chúng ta được ơn cứu độ nhờ công nghiệp của Đức Kitô” (Ep 2,4-6).

Dân Do thái là dân được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn làm dân riêng khởi đi từ tổ phụ Abraham, Isaác và Giacóp…Thiên Chúa đã ban 10 điều răn và ký giao ước với họ, nhưng lịch sử Thánh kinh đã minh chứng nhiều lần họ đã trung thành với lời Giao ước.

Thật vậy, sau khi giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ Ai cập, Thiên Chúa dẫn đưa họ ròng rã suốt 40 năm trong sa mạc trước khi về miền đất Hứa. Trong sa mạc khô cằn này, họ phàn nàn kêu trách Chúa vì đã để họ phải chịu cảnh lầm than khốn khổ. Thiên Chúa đã nổi cơn thịnh nộ nên cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Thấy vậy, họ khiếp sợ và sám hối tội lỗi của mình. Họ đến với Môisen và xin ông cầu nguyện cùng Thiên Chúa cứu giúp họ. Thiên Chúa bảo Môisen đúc một con rắn đồng treo lên, và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được cứu thoát (Ds 21,8).

Con rắn đồng là hình ảnh tiên trưng cho Đức Giêsu sau này cũng bị treo lên cây thập giá và ai nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh sẽ được cứu rỗi. Thánh Gioan nói: “Thật vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ ”(Ga 3,20). Cho nên, Thánh giá là biểu tượng của tình yêu. Vì yêu thương nhân loại lỗi lầm nên Đức Giêsu đã tự hiến thân mình chịu đau khổ, chịu chết để cứu độ chúng ta.

Thánh giá cũng là biểu tượng của sự tha thứ. Đức Giêsu đã chịu chết trên thập giá để cứu độ và tha thứ tội lỗi cho nhân loại. Chính trên thập giá Ngài đã nói lên lời tha thứ cho kẻ đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Từ trên thập giá, Ngài đã tha thứ cho người trộm lành cùng đóng đinh với Ngài và hứa ban phúc Thiên đàng cho anh "Ta bảo thật ngươi! Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta" (Lc 23,43).

Mùa chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm cuộc thương khó Chúa bằng việc nhìn lên thập giá Chúa.

Nhìn lên thập giá Chúa để thấy những thương tích nơi thân mình Chúa, là sự tính toán độc ác của giới lãnh đạo Do thái đã vu khống cho Chúa những tội mà Chúa không hề có, để nộp Chúa cho Philatô xét xử.

Nhìn lên thập giá Chúa để thấy sự hèn nhát của quan Philatô, đã biết rõ ông Giêsu này vô tội mà vẫn lên án tử bất công, bởi vì sợ chiếc ghế của mình lung lay nên ông đành trao nộp Chúa cho quân dữ đánh đòn và hành hạ Chúa cho đến chết.

Nhìn lên thập giá Chúa để thấy sự phản bội của Giuđa, dám lấy nụ hôn của mình là dấu chỉ tình yêu để trở thành dấu hiệu của phản bội nộp Thầy mình.

Nhìn lên thập giá Chúa để thấy sự chối bỏ của Phêrô tông đồ trưởng; sự sợ hãi của các môn đệ chạy trốn hết.

Nhìn lên thập giá Chúa để thấy không những quân dữ đóng đinh Chúa Giêsu, mà chính tội lỗi của chúng ta đã góp phần vào việc đóng đinh giết Chúa.

Nhìn lên Thánh Giá để biết lòng Chúa thương yêu chúng ta cao vời hơn ngàn tội lỗi.

Và nhìn lên Thánh Giá để rồi chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi: "Vì ai, mà Chúa phải chịu trên cây gỗ giá và chết đau thương nhục nhã như thế?".

Ước gì, Mùa Chay chúng ta dành nhiều thời giờ trong thinh lặng suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu Đấng chịu đóng đinh, là biểu tượng của một tình yêu cao cả vô cùng, đã yêu thương nhân loại dường ấy. Và quyết tâm trở về sám hối, canh tân làm mới lại tâm hồn, nhất là tin tưởng vào lòng Chúa yêu thương luôn tha thứ cho con người, để hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban, vì dẫu cho tội lỗi có ngập tràn, nguồn thánh sủng còn chứa chan gấp mấy. Amen.

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :