www.langminhnews.net

CÁC MẪU GIỜ CHẦU

MẪU I CHO GIÁO XỨ
GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lưu ý: nếu dùng các mẫu này cho tối THỨ NĂM TUẦN THÁNH, thì bỏ
(HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ
- Lời Nguyện cầu cho ĐGH
Hát : Đây Nhiệm Tích
Lời Nguyện và Phép lành Thánh Thể)

I- KHỞI SỰ ( Mời quì )

* Làm Dấu +, hát cầu xin Chúa Thánh Thần, đọc kinh Tin , Cậy , Mến, Kinh ăn năn tội.

* Đặt Mình Thánh Chúa.

* cộng đoàn hát: ĐÂY LÒNG CHÚA ÁI TUẤT

I/ KÍNH THỜ THÁNH THỂ

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con. Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững bền.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa hứa ban Thánh Thần đến uốn nắn chúng con nên hình ảnh của Chúa Cha. Chúng con cầu xin Chúa.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm màu trên trần thế để cầu bầu cho chúng con. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là Đấng Chúa Cha đã ban cho toàn quyền trên trời dưới đất. Xin ban ơn cho kẻ xin chúng con khấn nguyện.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là tiếng nói muôn đời của Cha đến dạy dỗ con cái loài người. Chúng con xin lắng nghe tiếng Chúa.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, chỉ có Chúa đến từ cung lòng Chúa Cha/ để mặc khải cho những ai Chúa muốn. Xin dạy chúng con được biết về Cha. (mời đứng)

Hát : Xin Cho Con Biết Lắng Nghe

II/ LỜI CHÚA ( theo ngày) (mời đứng)

Phúc Âm: Ga 2, 13-25

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

- SUY NIỆM LỜI CHÚA  theo Tin Mừng( mời ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua sự việc Chúa thanh tẩy đền thờ, Giáo hội không dừng lại ở việc tưởng niệm một biến cố mang tính cách lịch sử, nhưng khi nhắc lại biến cố này, Giáo hôi muốn chúng con hướng tới một Ngôi Đền Thờ lớn lao hơn, và vượt trên mọi đền thờ, đó chính là đền thờ mang tên Giêsu Kitô. Chúa cũng muốn chúng con hãy tiếp tục công việc của Người là giữ gìn ngôi đền thờ thiêng liêng là chính thân xác và linh hồn chúng con. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. chúng con phải luôn ý thức rằng, là phải luôn luôn thanh tẩy để tâm hồn được xứng đáng với Chúa.

Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói lười biếng tham dự Thánh lễ, bê trể việc đạo đức hơn Chúa.

Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm ô uế cung thánh của Chúa.

Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công.

Hãy thanh tầy tâm hồn ta khỏi những kiêu căng đố kỵ.

Hãy kính trọng thân xác của mình và của người khác.

Hãy tu bổ những đền thờ thân xác đã xuống cấp, suy tàn, bị xúc phạm, bị bán rẻ.

Hãy sửa chữa những đền thờ thân xác đang bị bào mòn vì bệnh tật, vì đói khát, vì thương tích.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật diễm phúc vì được đón rước Mình Thánh Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa ban ơn để chúng con gìn giữ và xây dựng đền thờ tâm hồn của chúng con. Xin Chúa khơi lên trong lòng chúng con quyết tâm muốn chừa bỏ con đường tội lỗi để trở về với Chúa qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng việc sám hối và dốc lòng chừa cải là điều kiện cần thiết để được ơn tha thứ. Nhờ vậy, Chúa ngự trị và biến đổi tâm hồn chúng con để đời sống của chúng con thêm mạnh mẽ cho đủ sức chống trả chước cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Thinh lặng 5giây

- LẦN HẠT TRƯỚC THÁNH THỂ 10 kinh

Ngắm thứ nhất NĂM SỰ THƯƠNG

( thinh lặng 5giây)

HÁT (mời đứng) :

TỪ MUÔN THƯỞ

III/ TẠ LỖI ( mời quì)

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu lo buồn sầu não trong vườn cây dầu vì tội chúng con.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu thương khó mà đền vì tội nhân loại.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu chết trên cây Thánh Giá, mà đền vì tội nhân loại.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để cứu độ chúng con và cho chúng con cùng được sống đời đời.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Vì những điều thất lễ chúng con phạm trước Mình Thánh.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì những lần chúng con rước lễ cách khô khan.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con

Nam: Vĩ những lần chúng con dự lễ chẳng nên.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người mắc tội trọng mà rước lễ phạm sự Thánh.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người bỏ xưng tội rước lễ hằng năm Hội Thánh bưộc.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có người bỏ lễ Chúa Nhật, lễ trọng.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có người chẳng kiêng việc xác ngày Chúa Nhật, lễ trọng.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người theo tình tư dục làm gương xấu gương mù.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người sống đạo mà nguội lạnh khô khan.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Hát (quì) : Quỳ bên cung thánh

( thịnh lặng 5 giây )

HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ

- Lời Nguyện cầu cho ĐGH

Hát : Đây Nhiệm Tích

Hoặc hát : Con Muốn chúc mừng

Lời Nguyện và Phép lành Thánh Thể

Hát kinh hòa bình

Kinh Trông Cậy, làm Dấu + , thinh lặng ra về

MẪU II GIỜ CHẦU THIẾU NHI

I/ TÔN VINH THÁNH THỂ ( Mời quì )

* Làm Dấu +, hát cầu xin Chúa Thánh Thần, đọc kinh Tin , Cậy , Mến, Kinh ăn năn tội.

* Đặt Mình Thánh Chúa.

Hát: CON MẾN YÊU

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn, Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

Đk: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp ủi an.

II. KÍNH THỜ

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con. Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững bền.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa hứa ban Thánh Thần đến uốn nắn chúng con nên hình ảnh của Chúa Cha. Chúng con cầu xin Chúa.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm màu trên trần thế/ để cầu bầu cho chúng con. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là Đấng Chúa Cha đã ban cho toàn quyền trên trời dưới đất. Xin ban ơn cho kẻ xin chúng con khấn nguyện.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là tiếng nói muôn đời của Cha đến dạy dỗ con cái loài người. Chúng con xin lắng nghe tiếng Chúa.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, chỉ có Chúa đến từ cung lòng Chúa Cha/ để mặc khải cho những ai Chúa muốn. Xin dạy chúng con được biết về Cha.

Hát : Con Đường Bé Nhỏ ( đứng )

1.Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.

ĐK. Chúa ôi! Những con đường bé nhỏ, dễ thương mà sáng ngời dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé, là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.

III. LỜI CHÚA Theo Chủ đề

Phúc Âm: Ga 2, 13-25

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

- SUY NIỆM LỜI CHÚA theo Tin mừng( mời ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua sự việc Chúa thanh tẩy đền thờ, Giáo hội không dừng lại ở việc tưởng niệm một biến cố mang tính cách lịch sử, nhưng khi nhắc lại biến cố này, Giáo hôi muốn chúng con hướng tới một Ngôi Đền Thờ lớn lao hơn, và vượt trên mọi đền thờ, đó chính là đền thờ mang tên Giêsu Kitô. Chúa cũng muốn chúng con hãy tiếp tục công việc của Người là giữ gìn ngôi đền thờ thiêng liêng là chính thân xác và linh hồn chúng con. Tâm hồn chính là cung thánh nơi Chúa ngự. chúng con phải luôn ý thức rằng, là phải luôn luôn thanh tẩy để tâm hồn được xứng đáng với Chúa.

Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói lười biếng tham dự Thánh lễ, bê trể việc đạo đức hơn Chúa.

Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi những dục vọng đam mê làm ô uế cung thánh của Chúa.

Hãy thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công.

Hãy thanh tầy tâm hồn ta khỏi những kiêu căng đố kỵ.

Hãy kính trọng thân xác của mình và của người khác.

Hãy tu bổ những đền thờ thân xác đã xuống cấp, suy tàn, bị xúc phạm, bị bán rẻ.

Hãy sửa chữa những đền thờ thân xác đang bị bào mòn vì bệnh tật, vì đói khát, vì thương tích.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật diễm phúc vì được đón rước Mình Thánh Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa ban ơn để chúng con gìn giữ và xây dựng đền thờ tâm hồn của chúng con. Xin Chúa khơi lên trong lòng chúng con quyết tâm muốn chừa bỏ con đường tội lỗi để trở về với Chúa qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng việc sám hối và dốc lòng chừa cải là điều kiện cần thiết để được ơn tha thứ. Nhờ vậy, Chúa ngự trị và biến đổi tâm hồn chúng con để đời sống của chúng con thêm mạnh mẽ cho đủ sức chống trả chước cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

- LẦN HẠT TRƯỚC THÁNH THỂ 10 kinh

Ngắm thứ nhất NĂM SỰ THƯƠNG

( thinh lặng 5giây)

Hát : Thắp Sáng Lên Trong Trái Tim Con ( Đứng )

ĐK. Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đáu thương. Thắp sáng lên trong trái tim con, niềm tin như muôn sao sáng, mờ xóa bóng tối nghi nan gọi mầm sống tái sinh trần gian.

1. Con ước mơ làm khí cụ để đem tình yêu cho trần gian, như tia nắng báo trời hừng đông, như chim én báo tin xuân hồng.

III. HIẾN DÂNG VÀ TẠ LỖI ( Mời quì )

Nam.. Chúng con dâng lên Chúa những người con biết vì ai mình được sinh ra / sống đời hiếu thảo yêu thương kính tôn mẹ cha. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

Nữ. Chúng con dâng lên Chúa những người con biết vì đâu mình được khôn ngoan / sống đời hiếu thảo lo toan học hành. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

Nam. Chúng con dâng lên Chúa những người con biết vì đâu mình được trưởng thành / sống đời hiếu thảo tập tành đức nhân. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

Nữ. Chúng con dâng lên Chúa những người con quyết sống đời trọn hảo / gắng học theo con thảo Giê-su/ và chuyên tâm học tập ở trường Giê-su. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

Nam. Vì có những người con sống không tròn đạo hiếu / bởi vì không chịu hiểu / đời mình sẽ chết yểu / nếu không được cha mẹ dưỡng nuôi. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

Nữ. Vì có những người không sống đời con thảo / bởi không nghe lời dạy bảo / theo chúng bạn rủ rê / làm những việc ê chề / làm đau lòng cha mẹ. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

Nam. Vì có những người không sống đời con thảo / bởi xem thường lời dạy bảo / của trường học thầy cô / bỏ cả lớp cả giờ / đi chơi bời lêu lổng. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

Nữ. Vì có những người con không biết sống yêu thương / bởi lẽ không đến trường Thầy Giê-su/ bỏ những giờ học giáo lý. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

( thinh lặng 5giây)

Hát : Quỳ Bên Cung Thánh

ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1 . Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2 . Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan chứa. Thế nhân trụy sa, được ân xá bao tội nhơ.

( thinh lặng 5giây)

HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ

- Lời Nguyện cầu cho ĐGH

Hát : ĐÂY NHIỆM TÍCH

- Lời nguyện và Phép lành Thánh Thể.

- Hát Kết Kinh Hòa Bình
- kinh Trông cậy , làm Dấu +, thinh lặng ra về


MẪU III GIỚI GIA TRƯỞNG

I/ TÔN VINH THÁNH THỂ ( Mời quì )

* Làm Dấu +, hát cầu xin Chúa Thánh Thần, đọc kinh Tin , Cậy , Mến, Kinh ăn năn tội.

* Đặt Mình Thánh Chúa.

- Hát: PHÚT LINH THIÊNG

ĐK: Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa. Qùi đây lòng tôn kính Chúa trên cao linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi nào mau tới thờ lạy chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1- Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn, Máu Ta Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tình yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

II. KÍNH THỜ

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con. Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững bền.

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa hứa ban Thánh Thần đến uốn nắn chúng con nên hình ảnh của Chúa Cha. Chúng con cầu xin Chúa.

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm màu trên trần thế / để cầu bầu cho chúng con. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là Đấng Chúa Cha đã ban cho toàn quyền trên trời dưới đất. Xin ban ơn cho những người xin chúng con khấn nguyện.

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, chỉ có Chúa đến từ cung lòng Chúa Cha / để mặc khải cho những ai Chúa muốn. Xin dạy chúng con được biết về Cha.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là tiếng nói muôn đời của Chúa Cha đến dạy dỗ con cái loài người. Chúng con xin lắng nghe tiếng Chúa.

( thinh lặng 5giây)

- Hát: Xin Cho Con Biết Lắng Nghe (mời đứng).

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵng sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.

ĐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. ( thinh lặng 5giây)

III. LỜI CHÚA theo Chủ đề

Phúc Âm: Mc 1, 12-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

SUY NIỆM LỜI CHÚA theo ngày ( mời ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Vì yêu thương Chúa đã xuống thế làm người, ở giữa chúng con và chịu chết trên cây Thánh Giá vì tội lỗi chúng con. Hôm nay, chúng con cùng với toàn thể giáo hội bước vào mùa Chay thánh, mùa giúp chúng con biết tập luyện con người mình để sống đúng theo Thánh Ý Chúa. Xin ánh sáng của Lời Chúa soi chiếu vào tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra và sống đúng theo thánh ý Chúa.

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc. Người ở đó bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ”

Lạy Chúa Giêsu, nói đến sa mạc, chúng con cảm nhận được rằng đó là nơi rất vắng vẻ và thinh lặng, nơi cô đơn và lạnh giá. Nơi đó, khi chúng con nghe nhắc tới, chúng con không ai muốn đến. Bởi vì, chúng con là những người thích sự ồn ào, náo nhiệt. Còn Chúa, Chúa đã chọn sa mạc để ăn chay ròng rã 40 đêm ngày. Chúa sẵn sàng chịu ma quỷ cám dỗ để biểu lộ quyền năng của Chúa trên sự dữ.

Lạy Chúa, cả cuộc đời của chúng con đầy dẫy những thử thách và cám dỗ. Mãnh lực của sự dữ đang lan tràn và vây lấy chúng con. Xin Chúa giúp mỗi người trong gia đình chúng con biết liên kết mật thiết với Chúa qua cầu nguyện, tham dự thánh lễ, và hy sinh hãm mình. Nhờ đó, chúng con nhận ra sự mỏng dòn yếu đuối của bản thân mà quyết tâm xa tránh tội lỗi, để chúng con luôn biết quy hướng về Chúa và sống xứng đáng với tình yêu Chúa đã dành cho chúng con.

“Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”

Lạy Chúa Giêsu, có thể nói ma quỷ cũng đang tìm cách xâu xé tâm hồn chúng con thành hoang địa, thành nơi xấu xa nhất để cho Chúa không có nơi cư ngụ. Ma quỷ muốn chúng con làm mất hồng ân cứu độ, để từ đó, công ơn Chúa chịu khổ nạn trở thành vô ích nơi chúng con. Xin Chúa cho chúng con sáng suốt nhận ra ý đồ hiểm độc và mưu mô gian xảo của ma quỷ, để chúng con luôn kiên tâm giữ gìn ơn thánh nơi mỗi chúng con.

Lạy Chúa, mùa Chay là cơ hội để mỗi chúng con ý thức về sự cần thiết của sự thống hối ăn năn, quay trở về với Chúa. Đây là cơ hội giúp chúng con xa tránh nếp sống theo trần thế để sống theo tinh thần Phúc Âm. Xin Chúa dùng Lời Chúa để biến đổi tâm hồn chúng con, giúp chúng con dứt bỏ những đam mê bất chính và kiên quyết lìa xa tội lỗi, để có thể ngẩng cao đầu tiến bước trong đời sống ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút bên Chúa đang dần kết thúc. Xin ban cho chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con chống trả các cơn cám dỗ cách quyết liệt và hiệu quả hơn. Xin cho các gia đình chúng con biết dùng các phương thế đạo đức của mùa Chay là: cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, làm việc bác ái, để có thể thắng vượt được các cơn cám dỗ, bảo toàn phẩm giá cao quý của đời Kitô hữu, và mãi sống xứng đáng là những người con đích thực của Cha trên trời. Amen.

LẦN HẠT 10 KINH Mùa THƯƠNG

Ngắm thứ 1: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

- Hát : Từ Muôn Thuở (mời đứng)

ĐK. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Con dâng trọn cả xác hồn trên con đường về núi Thánh. Lúc an vui, lúc nặng u buồn nguyện mến Chúa trung kiên.

( thinh lặng 5giây)

IV. PHÓ DÂNG VÀ TẠ TỘI ( mời quì )

A. Chúng con dâng lên Chúa những người cha làm lụng vất vả ngày đêm / để lo cho con cái được chén cơm manh áo. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

B. Chúng con dâng lên Chúa những người cha hao mòn sức sống vì dãi nắng dầm mưa / để lo cho con được lớn khôn mạnh khỏe. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

A. Chúng con dâng lên Cha những người cha luôn hoạt động theo tiếng lương tâm / để dạy cho biết sống âm thầm / trong sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

B. Chúng con dâng lên Chúa những người cha luôn gánh lấy trách nhiệm / và dám đương đầu với những thử thách gian nan / để chuẩn bị cho con biết hiên ngang bước vào đời. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

A. Chúng con dâng lên Chúa những người cha biết sống hết tình với con cái / đã làm nảy sinh nhiều hoa trái tốt xinh / cho gia đình và cho xã hội. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

B. Chúng con dâng lên Chúa những người cha đã sống tất cả vì yêu thương / vì biết rằng mình đương là hình ảnh của Cha trên trời. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

A. Vì có những người cha ươn hèn lười biếng / để gánh nặng gia đình đè xuống vợ con. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

B. Vì có những người cha ham mê thú vui hơn trách nhiệm giáo dục con cái / đã bỏ bê gia đình mà sống trái đạo làm người. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

A. Vì có những người cha đã nêu gương mù cho con cái bằng thói xấu tật hư / đáng chuốc lấy án phạt nặng dư theo như lời Chúa. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

B. Vì có những người cha không cố gắng rèn luyện bản thân / để cho con cái mất phần kính trọng. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

A. Vì có những người cha thay vì săn sóc con cái cho Cha trên trời / lại làm hư hỏng những người được trao cho bảo ban dạy dỗ. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

B. Vì có những người cha không tốt như đáng phải sống/ vì phản ảnh không đúng dung nhan Cha trên trời. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con. (lặng 5giây)

- Hát : Quỳ Bên Cung Thánh ( quỳ).

ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan tưới. Thế nhân trụy sa, được ân xá bao tội nhơ. (lặng 5giây)

- HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁ

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng …. Chúa gìn giữ người thêm sức sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù, Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

- Lời Cầu nguyện cho ĐGH

Hát : ĐÂY NHIỆM TÍCH

- LỜI NGUYỆN VÀ PHÉP LÀNH .

- Kết Thúc: Hát Kinh hòa Bình

- kinh Trông cậy , làm Dấu +, thinh lặng ra về

MẪU 4 GIỚI HIỀN MẪU

I/ TÔN VINH THÁNH THỂ ( Mời quì )

* Làm Dấu +, hát cầu xin Chúa Thánh Thần, đọc kinh Tin , Cậy , Mến, Kinh ăn năn tội.

* Đặt Mình Thánh Chúa.

- Hát: Thờ Lạy Chúa

ĐK: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nên nguồn sống thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la, con chưa thỏa yêu thương. Mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá. Là Mình Chúa Thánh Ngài, chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

HOẶC BÀI TÔN VINH THÁNH THỂ KHÁC

II. KÍNH THỜ

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con. Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững bền.

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa hứa ban Thánh Thần đến uốn nắn chúng con nên hình ảnh của Chúa Cha. Chúng con cầu xin Chúa.

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm màu trên trần thế/ để cầu bầu cho chúng con. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là Đấng Chúa Cha đã ban cho toàn quyền trên trời dưới đất. Xin ban ơn cho những người xin chúng con khấn nguyện.

A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa là tiếng nói muôn đời của Cha đến dạy dỗ con cái loài người. Chúng con xin lắng nghe tiếng Chúa.

B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí tích Thánh Thể, chỉ có Chúa đến từ cung lòng Chúa Cha/ để mặc khải cho những ai Chúa muốn. Xin dạy chúng con được biết về Cha.

- Hát : Xin Cho Con Biết Lắng Nghe ( mời đứng)

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵng sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.

ĐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới con cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

III/ LỜI CHÚA

- Đọc Tin Mừng Theo tuần Chúa Nhật

- Suy Niệm Trước Thánh Thể (mời ngồi)

- Lần Hạt theo Mùa

- Hát : Từ Muôn Thuở (mời đứng)

ĐK. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền lòng từ ái Chúa vô biên.

1. Trong khi tạo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con.

2. Con dâng trọn cả xác hồn trên con đường về núi Thánh. Lúc an vui, lúc nặng u buồn nguyện mến Chúa trung kiên.

IV. HIẾN DÂNG VÀ TẠ LỖI: ( mời quì)

A. Chúng con dâng lên Chúa những người con như ái nữ Maria / luôn thiết tha với bao Lời của Chúa. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

B. Chúng con dâng lên Chúa những người con như ái nữ Maria / luôn tuân phục lời Chúa trong tâm tình phó thác. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

A. Chúng con dâng lên Chúa những người mẹ hao mòn sức sống / vì ngày đêm săn sóc sức khỏe của đoàn con. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

B. Chúng con dâng lên Chúa những người mẹ sống đảm đang / biết cẩn trọng lo toan cho chồng con đầy đủ. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

A. Vì có những người mẹ không biết giáo dục đức tin cho con cái / bởi lòng mình trễ nãi / đời sống đạo khô khan. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

B. Vì có những người mẹ muốn con phải vâng lời / nhưng bản thân lại xa rời luật đời cũng như luật đạo. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

A. Vì có những người mẹ không biết chăm sóc cửa nhà / để đời sống lẽ ra là tổ ấm / lại trở thành quán xa. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

B. Vì có những người mẹ không biết sống yêu thương / bởi luôn mãi coi thường trường thầy dạy Giêsu. Xin Chúa thương tha tội tha lỗi cho chúng con.

Hát : Quỳ Bên Cung Thánh (quì)

ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-vê máu hồng chan tưới. Thế nhân truy sa, được ân xá bao tội nhơ.

HÁT: NÀY CON LÀ ĐÁNày con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu mô vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng ….. Chúa gìn giữ người thêm sức sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù, Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

- Lời Nguyện cho ĐGH

- Hát : Đây Nhiệm Tích

- Lời nguyện Thánh Thể

- Ban Phép lành Thánh Thể Chúa.

- Kết: Hát Kinh Hòa Bình. - Kinh Trông cậy , làm Dấu +, thinh lặng ra về

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :