www.langminhnews.net

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ THEO CHỦ ĐỀ HIỆP HÀNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH

I- KHỞI SỰ ( Mời quì )

* Làm Dấu +, hát cầu xin Chúa Thánh Thần, đọc kinh Tin , Cậy , Mến, Kinh ăn năn tội.

* Đặt Mình Thánh Chúa.

* cộng đoàn hát: ĐÂY LÒNG CHÚA ÁI TUẤT

I/ KÍNH THỜ THÁNH THỂ

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con. Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững bền.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha. Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa hứa ban Thánh Thần đến uốn nắn chúng con nên hình ảnh của Chúa Cha. Chúng con cầu xin Chúa.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm màu trên trần thế để cầu bầu cho chúng con. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là Đấng Chúa Cha đã ban cho toàn quyền trên trời dưới đất. Xin ban ơn cho kẻ xin chúng con khấn nguyện.

Nam. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa là tiếng nói muôn đời của Cha đến dạy dỗ con cái loài người. Chúng con xin lắng nghe tiếng Chúa.

Nữ. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu đang ngự thật nơi Bí Tích Thánh Thể, chỉ có Chúa đến từ cung lòng Chúa Cha/ để mặc khải cho những ai Chúa muốn. Xin dạy chúng con được biết về Cha. (mời đứng)

Hát : Xin Cho Con Biết Lắng Nghe

II/ LỜI CHÚA ( theo Chúa Nhật) (mời đứng)

Phúc Âm: Ga 13, 1-15 "Ngài yêu thương họ đến cùng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".

- SUY NIỆM LỜI CHÚA ( mời ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi đón nhận lời mời gọi của Chúa: “Tất cả anh em hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy uống”, các Tông Đồ lần đầu tiên đã bước vào trong sự hiệp thông với Người. Từ giây phút đó và cho đến tận thế, Hội Thánh được xây dựng qua sự thông hiệp với Con Thiên Chúa: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!”. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh cho thấy việc tháp nhập của chúng con vào Thánh Thể:Hội Thánh sẽ được đổi mới, và được củng cố không ngừng nhờ tham dự vào Hy Tế Thánh Thể. Trong tiến trình hiệp hành, nhờ Bí Tích Thánh Thể, không những mỗi người chúng con đón nhận chính mầu nhiệm THẬP GIÁ, như chính Chúa Kitô cũng đón nhận từng người chúng con. Chúa đã thắt chặt tình bằng hữu với mỗi người chúng con: “Anh em là bạn hữu của Thầy”. Phần chúng con, chúng con sống nhờ Người: “Ai ăn tôi, sẽ nhờ tôi mà được sống”. Sự hiệp thông Thánh Thể làm cho Chúa và chúng con ở lại trong nhau cách tuyệt vời: “Anh em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em”. Ước gì mỗi người biết khao khát và gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Chúa ở lại trong chúng con, và chúng con ở lại trong Chúa trong suốt tiến trình hiệp hành, mà Hội Thánh đang thực hiện.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh luôn biết quy hướng về Thánh Thể Chúa, để tiến trình hiệp hành của chúng con luôn là sự thông hiệp giữa Chúa và chúng con, và giữa chúng con với nhau, bởi vì, trong tiến trình hiệp hành, chúng con có cùng một sứ mạng chung, nhưng mỗi người đều có sứ vụ riêng, như Thánh Thể là mầu nhiệm được ban tặng cho toàn thể Dân Chúa, nhưng riêng các mục tử là những người được Chúa trao năng quyền cử hành Bí Tích để phục vụ Dân Chúa. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho các mục tử và đàn chiên luôn biết hiệp thông với nhau, để tất cả được nên một trong Chúa.

Lạy Chúa: Ước gì Mình và Máu cùng đồng hành với chúng con trong tiến trình hiệp hành, vì đó là sức mạnh, của ăn đàng cho chúng con, và biến mỗi chúng con thành những chứng nhân hy vọng cho thế giới hôm nay. Xin cho con tim của chúng con được chiếu sáng nhờ ơn Thánh Thần, để chúng con hiểu rõ, và có thái độ đúng đắn: khi để cho Mầu Nhiệm Thánh Thể định hướng và dẫn dắt tiến trình hiệp hành của chúng con, để rồi, chúng con sẽ nhìn thấy Hội Thánh, và thế giới được biến đổi và canh tân, nhờ sức mạnh và hiệu năng tuyệt vời của Bí Tích Tình Yêu này.

Thinh lặng 5giây

- LẦN HẠT TRƯỚC THÁNH THỂ 10 kinh

Ngắm thứ nhất NĂM SỰ THƯƠNG

( thinh lặng 5giây)

HÁT (mời đứng) :

TỪ MUÔN THƯỞ

III/ TẠ LỖI ( mời quì)

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu lo buồn sầu não trong vườn cây dầu vì tội chúng con.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu thương khó mà đền vì tội nhân loại.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, xưa đã chịu chết trên cây Thánh Giá, mà đền vì tội nhân loại.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để cứu độ chúng con và cho chúng con cùng được sống đời đời.

Nữ: Xin tha tội tha lỗi cho chúng con cùng cả nhân loại.

Nam: Vì những điều thất lễ chúng con phạm trước Mình Thánh.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì những lần chúng con rước lễ cách khô khan.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con

Nam: Vĩ những lần chúng con dự lễ chẳng nên.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người mắc tội trọng mà rước lễ phạm sự Thánh.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người bỏ xưng tội rước lễ hằng năm Hội Thánh bưộc.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có người bỏ lễ Chúa Nhật, lễ trọng.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có người chẳng kiêng việc xác ngày Chúa Nhật, lễ trọng.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người theo tình tư dục làm gương xấu gương mù.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Nam: Vì có những người sống đạo mà nguội lạnh khô khan.

Nữ: Lạy Đức Chúa Giêsu tha tội tha lỗi chúng con.

Hát (quì) : Quỳ bên cung thánh

( thịnh lặng 5 giây )

Hát kinh hòa bình

thinh lặng ra về

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :