jos nguyen

THÁNH THỂ BAN CHO HỘI THÁNH KHUÔN MẶT TÌNH YÊU


 ... Tôi muốn nhấn mạnh chiều kích thánh thể là phẩm chất xác định con đường nên thánh của mỗi tín hữu Công Giáo. Thật vậy, Thánh Thần Chúa bao trùm toàn Dân Chúa, là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của THIÊN CHÚA, để loan truyền những kỳ công của Người. Đó lời xác định trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 2 câu 9.

Như thế, toàn thể Dân Chúa được tận hiến cho THIÊN CHÚA và được THIÊN CHÚA sai đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Và mỗi tín hữu được kêu mời bước đi trên con đường hoàn thiện. Mỗi tín hữu Công Giáo ý thức mình chỉ có thể đạt mức toàn thiện ở trong Giáo Hội mà thôi.
Giáo Hội Công GIáo xây dựng trên bí tích Thánh Thể và sống vì bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể gói trọn bí thuật nên thánh của toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Hiến Chế ”Lumen Gentium - Ánh Sáng Muôn Dân” của Công Đồng Chung Vatican II (1962-1965) quả quyết: ”Thánh Thể là suối nguồn và là tột đỉnh mọi cuộc sống Kitô” (LG 11).

Bí tích Thánh Thể chứa đựng mọi thiện ích thiêng liêng của Giáo Hội. Bởi vì, bí tích Thánh Thể là chính Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta. Ngài là Bánh Hằng Sống dưỡng nuôi chúng ta. Một tín hữu muốn bước đi trên đường nên thánh phải dán mắt vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng hiện diện thật sự trong bí tích Thánh Thể. Nơi bí tích Thánh Thể, linh hồn tín hữu khám phá ra Tình Yêu vô biên tột cùng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Thật thế, có mối hiệp nhất bất khả phân ly giữa Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU và Nhiệm Thể Hội Thánh, trong đó, Thánh Thể là biến cố duy nhất của Tình Yêu như lời thánh Augustino (354-430) quả quyết: ”Chúng ta trở nên giống như bí tích chúng ta nhận lãnh”. Điều này có nghĩa khi tín hữu Công Giáo thường xuyên nhận lãnh Mình Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU thì mỗi ngày trở nên Nhiệm Thể Hội Thánh của Đức Chúa KITÔ hơn.

Nếu bí tích Rửa Tội là bí tích của Đức Tin thì bí tích Thánh Thể là bí tích của Tình Yêu. Và trên con đường nên thánh, tín hữu Công Giáo không thể sống mà không có bí tích Thánh Thể. Chính bí tích Thánh Thể ban cho Hội Thánh khuôn mặt bác ái và tình yêu. Tín hữu càng nên hoàn thiện càng trở nên giống Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể, nghĩa là không sống cho chính mình nhưng sống cho người khác. Tín hữu Công Giáo dấn thân phục vụ và yêu thương người khác. Bởi vì, sống bí tích Thánh Thể chính là sống tình yêu.

Trong bí tích Thánh Thể hai phận vụ tư tế của chức thừa tác giao hòa cùng nhau. Một bên là chức thừa tác thánh của Linh Mục, một bên là chức thừa tác đại đồng của tín hữu giáo dân. Hai chức thừa tác khác nhau nhưng kết hợp thành Nhiệm Thể duy nhất của Đức Chúa GIÊSU KITÔ như lời thánh Phaolô Tông Đồ viết trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô:
- Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một THIÊN CHÚA làm mọi sự trong mọi người (12,4-6).

Ân huệ hiệp nhất chỉ có thể đến từ bí tích Thánh Thể. Có thể nói rằng: hoàn thiện, Giáo Hội, tình yêu và Thánh Thể, tất cả là thực tại duy nhất.

Chứng từ của anh Marcello Bordoni, phong trào Pro Sanctitate - Nên Thánh Đại Đồng. Phong trào do Đức Cha Guglielmo Giaquinta(1914-1994) khởi xướng tại Roma năm 1947.

... Trong đêm bị nộp, Đức Chúa GIÊSU cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ
 ơn, rồi bẻ ra và phán: ”Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ Thầy”. Cũng thế, cuối bữa ăn, Đức Chúa GIÊSU nâng chén và phán: ”Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1Côrintô 11,23-25)
.

(”Il MASSIMALISSIMO per un impegno di vita”, anno XVIII, n.104, Novembre-Dicembre 2004, trang 37)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

jos nguyen

About jos nguyen

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :