Unknown

10 câu hỏi về Công đồng

1. H. Công đồng là gì?

T. Một cách tổng quát, Công đồng là cuộc họp của toàn thể giám mục và một số chức vị trong Giáo hội, chính thức bàn thảo về giáo lí và đời sống của Giáo hội. Công đồng có hai cấp bậc: Công đồng chung (phổ quát) và Công đồng riêng.

2. H. Mỗi cấp bậc này có ý nghĩa gì?
T. Gọi là Công đồng chung vì cuộc họp này gồm toàn thể các giám mục trong Giáo hội do Đức Giáo hoàng triệu tập. Công đồng chung không họp định kì, nhưng được nhóm họp theo nhu cầu đặc biệt của Giáo hội. Còn Công đồng riêng chỉ gồm các giám mục của một khu vực nào đó trong Giáo hội. Công đồng riêng cũng được gọi là Đại Công Đồng.

3. H. Vậy Thượng Hội đồng Giám mục có phải là một Công đồng chung không?

T. Không. Thượng Hội đồng Giám mục được thành lập ngay sau Công đồng Vatican II, là hội nghị các giám mục, được tuyển chọn từ các miền khác nhau trên thế giới, nhóm họp định kì để cổ vũ sự hiệp nhất giữa Đức Giáo hoàng Rôma và các giám mục, để góp ý kiến giúp Đức Giáo hoàng trong việc bảo toàn và thăng tiến đức tin và phong hóa, cũng như trong việc duy trì và củng cố kỉ luật Giáo hội, và cũng để nghiên cứu các vấn đề liên quan tới hoạt động của Giáo hội trong thế giới.

4. H. Công đồng Vatican II là gì?

T. Công đồng Vatican II là Công đồng chung thứ 21 trong lịch sử Giáo hội, do Đức Giáo hoàng Gioan XXIII triệu tập, khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 1962 và bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965 dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI. Công đồng Vatican II diễn ra tại Đền thờ Thánh Phêrô tại Rôma, có khoảng 2500 nghị phụ tham dự bốn phiên họp chính của Công đồng.

5. H. Xin cho biết thêm một số Công đồng khác trong lịch sử của Giáo hội?

T. Công đồng đầu tiên là Công đồng Giêrusalem, diễn ra vào khoảng năm 50, được sách Công vụ Tông đồ ghi lại trong chương 15. Tiếp theo là Công đồng Nicêa, năm 325. Ngày nay chúng ta thường nói đến Công đồng Trentô, năm 1545- 1563, do Đức Giáo hoàng Phaolô III triệu tập; Và Công đồng Vatican I, năm 1870, do Đức Giáo hoàng Piô IX triệu tập.

6. H. Những tài liệu của Công đồng Vatican II gồm những gì?

T. Công đồng Vatican II đã ban hành 16 văn kiện, gồm 4 hiến chế, 9 sắc lệnh, và 3 tuyên ngôn. Những văn kiện này được công bố vào những thời điểm khác nhau trong thời gian diễn ra Công đồng.

7. H. Chúng ta có buộc phải tin nhận các giáo huấn của Công đồng không?

T. Những giáo huấn của Công đồng được chia làm hai loại: Giáo lí và quy luật. Giáo huấn về quy luật đề cập đến luật lệ, tập quán, nghi lễ trong Giáo hội. Còn những giáo huấn về giáo lí liên quan đến nội dung mặc khải, bao gồm những định thức về đức tin. Các định thức đức tin thuộc về tín điều, nên buộc chúng ta phải tin.

8. H. Những chủ đề nào đã được bàn thảo tại Công đồng Vatican II?

T. Một số chủ đề chính của Công đồng Vatican II là: về Mặc Khải, về Giáo hội, việc canh tân Phụng vụ, sự hợp nhất các Kitô hữu, Mục vụ, Truyền giáo…Mỗi chủ đề có văn kiện riêng hướng dẫn.9. H. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII triệu tập Công đồng Vatican II với mục đích gì?

T. Ngài triệu tập Công đồng để canh tân Giáo hội, giúp Giáo hội thích nghi với những biến chuyển trong thế giới, đồng thời thúc đẩy công cuộc hợp nhất các Kitô hữu. Ngài ví Công đồng như một Lễ Hiện Xuống Mới đem lại nguồn sức sống mới cho Giáo hội.

10. H. Công đồng Vatican II đã ảnh hưởng thế nào đến đời sống Giáo hội?

T. Công đồng Vatican II đã ảnh hưởng sâu xa trên mọi lãnh vực của đời sống Giáo hội. Chúng ta có thể nhận thấy rõ nơi một số điểm: về tổ chức Giáo hội, về cử hành Phụng vụ, về vai trò của người giáo dân, về truyền giáo, về đối thoại liên tôn giáo…

Unknown

About Unknown

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :