www.langminhnews.net

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ AN TÁNG CHA GIOAN B. NGÔ VĂN BAO

CHƯƠNG TRÌNH KÍNH VIẾNG VÀ NHỮNG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA GIOAN BAOTIXITA

NHỮNG NGÀY ĐỢI CHỜ (Từ ngày 27/7/2013 đến ngày 31/7/2013)

1. Tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang Việt Nam (Hoa Kỳ) : do Cha Phêrô Huỳnh Lợi (chánh xứ), cùng quý Cha Phêrô Phan Thế Lực (anh linh tông của Cha Gioan B. Bao), Cha Đaminh Phạm Ngọc Thuỷ, tổ chức kính viếng và thánh lễ :


- Thứ Năm và thứ Sáu, ngày 25-26/7/2013 : kính viếng và cầu nguyện.

- Thứ Bảy 27/7/2013 : Thánh Lễ đưa tiễn cha Gioan B. về Việt Nam.

2. Tại Giáo xứ Russeykeo :

Hoà chung tâm tình của cộng đoàn giáo xứ và tang quyến trong những ngày thương nhớ và đợi chờ được chiêm ngắm Cha Gioan B. lần cuối, chúng con xin quý Cha đến dâng thánh lễ mỗi đêm :

Vào lúc 19 giờ 00’ tại nhà thờ giáo xứ Russeykeo

- Thứ Sáu, 26/7 : Cha Đaminh Trần Công Huynh (phó xứ Tam Thái)

- Thứ Bảy, 27/7 : Cha Giuse Trần Văn Đệ (chánh xứ Tam Thái)

- Chúa Nhật, 28/7 : Cha Đaminh Đỗ Đình Quát (phó xứ Suối Cát)

- Thứ Hai, 29/7 : Cha Phaolô Lê Văn Vĩnh (chánh xứ Tân Hữu)

- Thứ Ba, 30/7 : Cha Đaminh Hà Thế Tâm (chánh xứ Hiệp Lực)

- Thứ Tư, 31/7 : Cha Gioan B. Lại Anh Tuấn (chánh xứ Suối Cát)

Trong những ngày này, cũng xin quý Cha chánh phó xứ các xứ lân cận (nhất là các xứ : Tam Thái, Gia Ray, Suối Cát, Thái Thiện, Thánh Gia) kêu gọi bà con giáo hữu xứ mình cùng đến hiệp dâng thánh lễ.

ĐÓN LINH CỬU CHA GIOAN B. NGÔ VĂN BAO, thứ Năm, ngày 01/8/2013

1. Phái đoàn đi đón linh cửu tại sân bay

- Đại Diện TGM : Cha Lực (Vp. TGM)

- Đại diện LM. Đoàn Hạt Xuân Lộc : Cha Hiểu, Cha Thạnh, Cha Tuấn Anh

- Đại Diện Gx. Russeykeo : Cha Phong(Phó xứ Russeykeo), quý chức BHG (và những người đã được Cha Quản Hạt Xuân Lộc chỉ định)

- Linh Tông (Cha Cố Phú phụ trách)

- Huyết Tộc (có xe đi từ Long Thành)

Phái đoàn sẽ khởi hành từ gx. Russeykeo lúc 06 giờ 00’ ngày 01/8/2013

2. Tại Giáo Xứ Russeykeo

- 14g00’ – 15g00’ : kính mời quý Cha trong giáo hạt có mặt để đón linh cửu.

- 16g00’: Thánh Lễ Đồng Tế (có tất cả các Cha, các tu sĩ trong Giáo Hạt)

(Tất cả quý Cha trong Giáo hạt, mang lễ phục chung của Giáo Phận.)

- 17g30’ : Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn các giáo xứ : Tam Thái, Gia Ray, Lang Minh, Xuân Thành, Tân Hữu.

- 19g00’ : Quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn các giáo xứ : Thái Thiện, Thánh Gia, Suối Cát.

THỨ SÁU, 02/08/2013

- 08g00’ : Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn các giáo xứ : Xuân Bình, Bình Hòa, Thọ Lộc, Thọ Hòa, Gia Lào, An Lộc, Cáp Rang, Suối Tre, Núi Tung, Bình Khánh.

- 09g30’ : Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn các giáo xứ : Chánh Toà, Xuân Khánh, Núi Đỏ, Bầu Cối, Bảo Vinh, Tân Phú, Tân Xuân.

- 11g00’ : Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn các giáo xứ : Xuân Bắc, Xuân Thiện, Trung Ngãi, Hiệp Lực, Xuân Đông, Xuân Tây và Hồng Ân.

- 13g30’ : Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn các giáo xứ : Thái Xuân, Bảo Thị, Nam Hà, Xuân Bảo, Cẩm Tân, Hàng Gòn, Xuân Kitô, Long Thuận, Quảng Xuân, Đồng Tâm.

- 15g00’ : Quý Cha, Quý Tu sĩ và cộng đoàn các giáo xứ : Suối Cả, Xuân Triệu, Thừa Đức, Thừa Ân, Xuân Mỹ, Xuân Đường, Duyên Lãng, Hoàn Quân, Xuân Quế, Xuân Nhạn và Thiên Ân.

- 19g00’ : Gx. Russeykeo

Lưu ý :

- Xin quý Cha sắp xếp để các Thánh Lễ được cử hành đúng giờ. Các Thánh Lễ trong ngày 02/8, quý Cha mang lễ phục chung của Giáo Phận.

- Theo truyền thống tốt đẹp của giáo hạt Xuân Lộc : khi một Cha trong Giáo hạt qua đời : các giáo xứ không dâng vòng hoa kính viếng, việc chia sẻ vẫn là dấu chỉ để biểu lộ tình hiệp thông bác ái.

- Cá nhân hay tập thể có thể viếng xác trong thời gian trống giữa các Thánh lễ.

NGÀY AN TÁNG, THỨ BẢY 03.8.2013

- 04g30’ : Giáo Xứ Russeykeo dâng lễ cầu nguyện.

- 05g30’ - 07g00’ : Kính viếng tự do và cầu nguyện riêng.

- 08g30’ : Thánh Lễ An Táng, xin quý Cha mang lễ phục tím

CÔNG TÁC CÁC CHA HẠT XUÂN LỘC DỊP TANG LỄ CHA GIOAN B. NGÔ VĂN BAO

-Tổng phụ trách : Cha Quản Hạt Xuân Lộc

- Thường trực : Cha Phong, Cha Quát, Cha Ny

1. PHIÊN TRỰC TẠI GIÁO XỨ RUSSEYKEO, THỨ SÁU, 02/8/2013
08g00’ - 09g00’ : Cha Lực (Núi Đỏ), Cha Kiều, Cha Giữa
09g00’ - 10g00’ : Cha Truyền, Cha Tân (Thọ Hoà), Cha Chiến
10g00’ - 11g00’ : Cha Tuyên, Cha Dũng (Xuân Thiện), Cha Tám.
11g00’ - 12g00’ : Cha Tân (Thái Xuân), Cha Đức (Thừa Đức), Cha Tân (Thừa Đức)
12g00’ - 13g00’ : Cha Khánh (SDD), Cha Huân, Cha Thuần (Xuân Triều)
13g00’ - 14g00’ : Cha Ngôn (SDD), Cha Hiệp (SDD), Cha Huynh
14g00’ - 15g00’ : Cha Long (X. Đường), Cha Đức (Xuân Triệu), Cha Chương (Suối Cả)
15g00’ - 16g00’ : Cha Thành (Thái Xuân), Cha Vũ (Xuân Bảo), Cha Nhân (Xuân Mỹ)
16g00’ - 17g00’ : Cha Thịnh (SDD), Cha Quang (SDD), Cha Phi (Bầu Cối)
17g00’ - 18g00’ : Cha Bảo (SDD), Cha Nhuần, Cha Lang (Chính Toà)
18g00’ - 19g00’ : Cha Phi (SDD), Cha Hậu, Cha Cường (Tân Hữu)

Lưu ý :

- Xin Quý Cha mặc tu phục và mang khăn tang trong phiên trực.

- Các phiên trực gần các bữa trưa và chiều, kính mời quý Cha dùng cơm và nghỉ tại nhà xứ Russeykeo.

2. LỄ AN TÁNG CHA GIOAN B. NGÔ VĂN BAO, Ngày 03/8/2013

Phụ trách chung về phụng vụ : Cha Tám, Quí Dì Gx. Russeykeo, Quí Dì Gx. Chính Toà

Phụ Trách chung tiếp tân : Ban Hành Giáo giáo xứ Russeykeo

Dẫn Lễ : Cha Thạnh (thánh lễ của giáo hạt 01/8 và Lễ An Táng)

Trật tự : Cha Đệ, Cha Hùng (Xuân Bắc) và Ban Hành Giáo Russeykeo

Di quan : Cha Thiệu, Cha Hữu (An Lộc)

Viết bài thông tin : Cha Chương (Xuân Kitô)

Đưa Linh Cữu từ trong nhà thờ đến tiền đường nhà thờ sau nghi thức tiễn biệt, xin kính mời quý Cha : Cha Thiệu (trưởng đoàn), Cha Hữu (An Lộc), Cha Huynh, Cha Tuyên, Cha Hậu, Cha Lang, Cha Tân (Thái Xuân), Cha Lực (Núi Đỏ). Xin quý cha ngồi những vị trí gần quan tài để tiện cho công việc.

- Các Cha trong giáo hạt sẽ mang khăn tang đi đầu đoàn đồng tế, và ngồi hai hàng ghế giữa gần bên Linh Cữu Cha Gioan B.

- Lễ an táng các cha trong hạt theo tinh thần đơn sơ không kèn, không vòng hoa. Cha Quản hạt cám ơn chung cho tất cả.

Chân thành cám ơn quý Cha và kính mong quý Cha chung lòng chung sức để chia sẻ với người anh em linh mục chúng ta.
Quản Hạt Xuân LộcDom. Ngô Công Sứ

www.langminhnews.net

About www.langminhnews.net

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :